Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání již 30 let.

  • Podporujeme rozvoj podnikání
  • Hájíme zájmy svých členů
  • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
  • Organizujeme vzdělávací akce
  • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
  • Realizujeme projekty podporované z programů EU
  • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
  • služby v rámci CzechPointu

 

 

 

 

 


Spolupráce škol a firem – výzva I
24. 05. 2023


Upozorňujeme na novou výzvu z OP TAK (MPO) Spolupráce škol a firem – výzva I, která byla vyhlášena 5. května 2023. Termín pro příjem žádostí o dotaci je od 17. 5. 2023 do 29. 12. 2023. Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026.

Jak vyplývá z názvu, výzva cílí na spolupráci firem se školami, což je priorita Hospodářské komory v oblasti počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Spolupráce se dotýká především realizace praktického vyučování ve firmě. Tu považuje MŠMT za nejvýznamnější prvek duálního vzdělávání. Aktuálně ministerstvo připravuje novelu školského zákona s cílem legislativně zakotvit prvky duálního vzdělávání v našem vzdělávacím systému – duální forma vzdělávání by byla volitelná, oproti stávající praxi by přibyla k smlouvě mezi školou a firmou ještě individuální smlouva žáka s firmou, zaváděla by se certifikace pracovišť pro realizaci praktického vyučování ve firmách atd. Výzva Spolupráce škol  a firem by tedy mohla firmám významně pomoci se na tuto variantu připravit a vybavit jak materiálně, tak i personálně.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

..více

VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
02. 05. 2023


V tomto roce dojde k výrazným změnám v pracovním právu, a to jednak z důvodu transpozice dvou směrnic EU, ale rovněž i z důvodu digitalizace a elektronizace komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V rámci tohoto praktického semináře Vás podrobně seznámíme se zněním navržené novelizace.

Součástí semináře budou modelové situace, praktická doporučení i odpovědi na Vaše otázky.


Seminář je určen
pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, personálním ředitelům, manažerům a firemním právníkům, dále vedoucím zaměstnancům a další odborné veřejnosti.

Termín: 
9. června 2023 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek, příp. přednáškový sál/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

..více

Pozvánka na volební shromáždění delegátů
24. 04. 2023

 

Vážení členové,

představenstvo Okresní hospodářské komory v Prostějově svolává volební

Shromáždění delegátů

Okresní hospodářské komory v Prostějově

11. května 2023

od 15,00 hod

červený salonek Národního domu, Vojáčkovo nám. 1


Pozvánka ke stažení ZDE

Výroční zpráva za rok 2022 ke stažení ZDE

Vzhledem k tomu, že letošní shromáždění je volební, máte možnost ucházet se o kandidaturu v orgánech představenstva a dozorčí rady OHK.

Prosím o odpověď zda se účastníte či nikoliv a zda máte zájem o kandidaturu do orgánů OHK.

P.Z. Delegát = statutární orgán společnosti.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61