COVID – Ubytování má zelenou. Stát přispěje ubytovacím zařízením za pozastavení provozu
21. 07. 2020

Vláda dne 20.7.2020 schválila další z programů MMR, které pomáhají našim občanům a podnikatelům v boji proti dopadům koronavirové pandemie. Program COVID – Ubytování je zaměřen na naše ubytovací zařízení. Stát jim přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Výzva by měla být vyhlášena v srpnu.

„Více jak 95 % ubytovacích zařízení muselo být vzhledem k pandemii koronaviru po dobu 2,5 měsících uzavřeno a propad cestovního ruchu bude mít poměrně rozsáhlé ekonomické následky. Přišli jsme tak s dotací, která podpoří toto odvětví cestovního ruchu. Rozhodné období pro podporu tohoto odvětví cestovního ruchu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. Jedná se o dobu, po kterou byly zařízení uzavřeny z důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19. Věřím, že tím našim podnikatelům pomůžeme, aby toto svízelné období, kdy musejí navíc čelit odlivu zahraničních turistů,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 

..více

Představujeme nové složení statutárních orgánů OHK v Prostějově
16. 07. 2020

 

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda představenstva:         
JUDr. Bohuslav Švamberk    (JUDr. Bohuslav Švamberk) 

Místopředseda:                         
Ing. Martin Plachý                 (GIMMEDATA, s.r.o.)

Místopředseda:                         
Milan Grmela                         (POZEMSTAV Prostějov-servis, s.r.o.)

Členové:                                 
Ing. Jana Kremlová                (ALIKA a.s.)                             

Bc. Petr Binko                        (SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost)

 

DOZORČÍ RADA

Předseda:                                 
RNDr. Tomáš Tesař               (Hotel Avion)

Členové:                                 
Věra Bernatková                    (Věra Bernatková - EKOMA)

Ing. Rudolf Raška                  (Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.) 

 

Děkujeme předchozím členům představenstva a dozorčí rady za jejich spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě. 


„Ošetřovné“ pro OSVČ - Výzva červen 2020
15. 07. 2020


Co je cílem výzvy:
 
zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, zejm. dopadů spojených s péčí o děti nebo jiné osoby, které nemohou navštěvovat uzavřenou školu nebo jiné zařízení a OSVČ o ně musí pečovat, nebo neumístí dítě či osobu do školy nebo jiného zařízení z důvodů uvedených níže.

Stanovené období: od 1. června do 30. června 2020

Datum vyhlášení: 13. 7. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 7. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 8. 2020 do 23:59

Výše dotace: 500 Kč/den

 

Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který najdete ZDE.
Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za měsíc červen 2020.

Více informací najdete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/ 


Pořiďte si nové technologie
09. 07. 2020

Plánujete pořízení nové technologie, stroje, zařízení, provozních souborů, software aj.? Chcete zefektivnit výrobní proces  a stát se tak konkurenceschopnější na trhu? Zapojte se do výzvy Technologie, která končí již 31. 8. 2020!

V rámci výzvy Technologie mohou žádat o podporu malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku s dotací až do 10 mil. Kč.

..více

Sběr projektů na nové programovací období
09. 07. 2020

V rámci přípravy nové strategie Olomoucké aglomerace na programovací období 21+ provádí nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) průzkum absorpční kapacity pro nastavení strategie v oblasti Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který je nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Obecně se dá říci, že OP TAK bude zaměřen hlavně na oblasti:

  • průmyslu 4.0 (digitalizace, automatizace),
  • znalostní ekonomiku a projekty s vyšší přidanou hodnotu (podnikové VaV, spolupráce s výzkumnými institucemi),
  • inovativnost MSP,
  • rekonstrukci a výstavbu podnikatelských nemovitostí či
  • posun k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství.
..více

Antivirus C
17. 06. 2020

MPSV vydalo podrobné informace k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců v rámci režimu C programu Antivirus. Informace naleznete ZDE.


Přehled webových odkazů pro zaměstnavatele
15. 06. 2020

V souvislosti s aktuální situací, kdy byl v České republice prokázán výskyt COVID-19 a nyní dochází k postupnému rozvolňování epidemiologických opatření, připravil a aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele s cílem usnadnit vyhledávání aktuálních informací k vládním opatřením, doporučeným postupům apod.

Odkazy věnované rozvolňování opatření jsou pro lepší přehlednost podbarveny šedivou barvou. Přehled je průběžně aktualizován - sledujte prosím vždy datum, ke kterému jsou uvedené odkazy platné.

Přehled webových odkazů naleznete ZDE.

Zdroj: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs


Program Antivirus A se prodlouží do konce srpna
09. 06. 2020

Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Antivirus A se prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč.

..více

Vláda schválila Rekonstrukční balíček MZV na pomoc českým firmám
09. 06. 2020

Světovou ekonomiku letos silně zasáhla pandemie COVID-19. Pohyb zboží, osob i zahraniční obchod jsou stále výrazně utlumeny a zmrazeny. Ministerstvo zahraničních věcí proto přišlo s Rekonstrukčním balíčkem, který má za úkol podpořit české firmy na zahraničních trzích. Dnes ho schválila vláda.

„Česko jako otevřená ekonomika musí co nejaktivněji podporovat české podnikatele v zahraničí. Rekonstrukční balíček je postaven na poskytování bezplatných služeb, primárně s využitím kapacit našich ambasád, konzulátů, a tak dále, zkrátka celé naší zahraniční sítě a s minimálními dodatečnými náklady,“ řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

..více

Nový projekt Úřadu práce - OUTPLACEMENT
08. 06. 2020

Úřad práce ČR v rámci celé republiky (vyjma hl.m.Prahy) realizuje nový národní projekt „OUTPLACEMENT“ (OUT).

Předmětem projektu je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceni své zaměstnance propouštět. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění.

Pro koho je projekt určen?
Zájemci o zaměstnání (dále jen „ZoZ“), s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval krajskou pobočku Úřadu práce ČR nebo UoZ po ukončení takového pracovního poměru.

ZoZ - zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní době.

ZoZ - zaměstnanci, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru;

ZoZ - zaměstnanci, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.

ZoZ - zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou Dohodu o pracovní činnosti/Dohodu o provedení práce.

ZoZ - zaměstnanci, kteří ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Stávající zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců.

Noví zaměstnavatelé, kteří přijímají propouštěné zaměstnance.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52