Burza práce a vzdělání v Prostějově  splnila očekávání, přišlo se podívat téměř 2,5 tisíce lidí
26. 09. 2022


22. září 2022 se uskutečnil již pátý ročník Burzy práce a vzdělání, který organizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově a Úřad práce v Prostějově, spoluorganizátorem je Statutární město Prostějov.
Návštěvníci měli možnost v jeden den na jednom místě kontaktovat téměř 50 vystavovatelů, kteří zde prezentovaly svoje výrobní programy a poskytované služby. Zastoupen byl zpracovatelský průmysl, stavebnictví, strojírenství, potravinářství, zdravotnictví, lázeňství, doprava, logistika, elektro, textilní průmysl, obalová technika a další…. Poprvé se v letošním roce prezentovaly složky městské a státní policie a také statutární město Prostějov. Ani tentokrát nechyběly prezentace odborných středních a vysokých škol, se kterými vystavující firmy úzce spolupracují. Každý z vystavovatelů se snažil zaujmout interaktivní formou, nechyběly simulátory, ochutnávky, soutěže, dárečky. Konkrétně bych ráda zmínila model turbodmychadlového leteckého motoru, který byl na naší Burze poprvé, vyvolával obdiv i zájem o samotnou práci ve firmě, která se výrobou motorů do letadel zabývá. Nemalý zájem vzbuzoval také model funkčního průmyslového robota, který předváděl spoustu rozličných úkonů. Podobně tomu tak bylo i u modelu závodní formule, ve kterém si každý mohl vyzkoušet řízení formule a pocítit zážitek z rychlé jízdy.

..více

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ SE JIŽ BLÍŽÍ
16. 09. 2022

Dne 22.září 2022 od 9 hodin se v prostorách Společenského domu Prostějov uskuteční již pátý ročník celodenní veřejně prospěšné akce s názvem Burza práce a vzdělání 2022.

Hlavními pořadateli jsou Okresní hospodářská komora v Prostějově; Úřad práce České republiky-Krajská pobočka v Olomouci-Kontaktní pracoviště Prostějov a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Spolupořadatelem je také Statutární město Prostějov.

Burza práce a vzdělání je určena především pro žáky základních škol a studenty středních škol prostějovského regionu a jejich rodiče; pro kariérové a výchovné poradce; pro každého, kdo hledá zaměstnání nebo rekvalifikace; pro všechny, kteří se zajímají o pracovní trh.

Návštěvníci se zde dozví, které profese jsou a budou na trhu žádanéjaké obory se vyplatí studovat; které firmy hledají zaměstnance; jak se mohou rekvalifikovat. Dále tady také získají odborné poradenství při volbě povolání, informace o volných místech a trhu práce v kraji, ČR a EU.

Vystavovat a prezentovat se budou významní zaměstnavatelé zejména prostějovského regionu a odborné školy především technického zaměření. V letošním roce se akce účastní téměř 50 vystavovatelů.

..více

FIRMY MOHOU ZAČÍT ŽÁDAT O DOTACE V PRVNÍCH PĚTI VÝZVÁCH PROGRAMU OP TAK
08. 09. 2022


Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace v jeho prvních pěti výzvách. Ve výzvě na úspory energie je pro žadatele připraveno celkem 10 miliard korun. Další čtyři výzvy cílí na podporu výzkumu, vývoje a inovací a firmám je v nich k dispozici celkem 5,25 miliard korun. Výzvy vyhlásilo 15. srpna 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

Cílem výzvy na úspory energie je posun k nízkouhlíkovému hospodářství a celkové snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR. Podpora se zaměřuje na přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a čisté energii, dále na oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu, přizpůsobení se této změně a prevenci a řízení rizik. „Podnikatelé mohou v předložených projektech získat až 65 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 500 tisíc korun a maximálně 200 milionů korun. Finanční podporu mohou využít například na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů nebo výrobních a technologických procesů, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti nebo využití odpadní energie,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

..více

Aktuální sdělení k energetické situaci (5. 9. 2022)
06. 09. 2022


Vážení,

chtěl bych vás ujistit, že plně vnímám velmi napjatou situaci v naší společnosti. Rostoucí ceny energií a jejich fatální dopad na celé hospodářství i jednotlivé domácnosti, vysoká míra inflace a samozřejmě přetrvávající ruská agrese na Ukrajině prohlubuje nejistotu na trhu a z ní plynoucí nervozitu z budoucnosti. Chápu vážnost celé situace, a proto k vám směřuji tuto zprávu.  

Objektivním faktem je, že se jedná o velmi širokou problematiku vyžadující komplexní opatření celoevropského i globálního charakteru. Plné účinky těchto kroků se však promítnou nejdříve za několik měsíců až let. Tento časový luxus nyní nemáme, proto je na místě požadovat po naší vládě i okamžitá řešení na omezenou dobu. Z dlouhodobého hlediska je tedy úkolem eliminovat příčiny, a do budoucna jim v maximální možné míře předcházet, a současně hledat rychlá, efektivní a účinná řešení (i za cenu souvisejících rizik) s cílem překlenout nejbližší období.

V kontextu uvedeného se v posledních týdnech a měsících Hospodářská komora velmi aktivně zapojila do diskuzí s představiteli státu, kde předkládá vlastní návrhy. Apeluji na konstruktivní jednání na úrovni vlády, opozice, zástupců podnikatelů a zaměstnavatelů, zaměstnaneckých odborů i dalších expertů, což jsem mj. uvedl rovněž minulou středu během tiskové konference (záznam viz níže). Na ní jsem také představil návrhy možných okamžitých řešení. Konkrétně využití Dočasného krizového rámce Evropské komise a dočasné zastropování cen (především plynu) na úrovni celé EU. Také o tom by měla jednat mimořádně svolaná evropská rada pro energetiku dne 9. září 2022. Vyzval jsem vládu, aby hledala řešení jak na evropské úrovni, tak na úrovni ČR. Řešení, které by v horizontu několika málo týdnů pomohlo ulevit jak domácnostem, tak podnikatelům, a firmy nemusely omezovat či dokonce zastavovat svou činnost a propouštět zaměstnance.  

Níže pro připomenutí naleznete shrnutí aktuální nabídky vládní pomoci a aktivity Hospodářské komory.

..více

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý: Situace s cenami energií je vážná, podnikatelé potřebují účinná řešení
01. 09. 2022

Do konce letošního roku skoro pětina firem sníží stavy svých zaměstnanců. Vedou je k tomu rostoucí ceny a hlavně vysoké ceny energií. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi zaměstnavateli. Abnormálně vysoké ceny plynu a elektřiny způsobují podnikům obrovské potíže, zejména v energeticky náročných odvětvích hrozí omezování nebo zastavení výroby. Vláda podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého situaci podniků navzdory apelům podnikatelských organizací dosud podceňovala a soustředila se jen na podporu domácností. Šéf Komory vyzývá, aby vláda, opozice i odboráři teď společně táhli za jeden provaz ve snaze zajistit účinné řešení energetické krize.

„Přibývá firem, na které fatálně dopadá situace s rostoucími cenami a zejména drahými energiemi. Nově uzavírané smlouvy s dodavateli energií jsou v některých případech nad finančními možnostmi firem. V některých případech energie ani nebudou mít zajištěné, protože dodavatelé energií přestali nové zákazníky přijímat,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

K propouštění zaměstnanců přistoupí až 27 % velkých firem nad 500 zaměstnanců. Z odvětvového hlediska půjde zejména o podniky působící ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Vysoké ceny energií doléhají hlavně na energeticky náročné obory, příkladem jsou pekárny, sklárny nebo hutě. Nejméně příznivá situace by měla nastat v Karlovarském a Zlínském kraji. Poprvé po několika měsících tak dochází k významnému obratu. Dosud zaměstnavatelé opakovaně plánovali nabírat pracovníky ve větším měřítku, než je propouštět, teď je tomu ale naopak. Budoucí vývoj svého podnikání navíc vidí pesimisticky dvakrát více podniků než letos v únoru.

..více

KDE A ODKDY JE MOŽNÉ ŽÁDAT O DÁVKU 5000,- Kč na dítě
16. 08. 2022

O dávku mimořádného příspěvku ve výši 5000,- Kč na dítě je možné osobně požádat:

   1) od 15. srpna 2022 na určených kontaktních místech veřejné správy: krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady a úřady městských částí nebo městských obvodů.

   2) od 1. října 2022 na kontaktních místech CzechPoint České pošty.

 

Na jiných kontaktních místech CzechPointu NEBUDE, dle zákona č. 196/2022 Sb. , služba poskytována.

Z výše uvedeného vyplývá, že kontaktní místa CzechPointu Hospodářské komory tuto službu poskytovat NEBUDOU.

 

O příspěvek lze žádat od 15.8. také online formou.

Více informací najdete na portálu MPSV:
https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite

nebo v tomto dokumentu: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_A4_final.pdf/


Upozornění pro podnikatele v silniční dopravě na změnu živnostenského zákona
16. 08. 2022


Odbor obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova (dále jen: OŽÚ) informuje podnikatele v silniční dopravě, že dne 1. srpna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zmíněná novela zákona o silniční dopravě mění kromě dalších právních předpisů také živnostenský zákon. Dochází mimo jiné ke změně názvu předmětu podnikání u koncesované živnosti, který od 1. srpna 2022 zní:

 Silniční motorová doprava

  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče;
  • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;
  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
..více

Nabídka člena ALIKA a.s.
16. 08. 2022

Nabídka naší členské firmy ALIKA a.s. na originální dárky pro vaše obchodní partnery, zaměstnance či kolegy.

Více informací najdete ZDE.


STOP BYROKRACII. MPO SPUSTILO NOVÝ WEB PRO PODNIKATELE
27. 07. 2022

Představit veřejnosti konkrétní opatření na snížení byrokracie pro podnikatele a informovat o klíčových digitálních projektech. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový web www.stopbyrokracii.cz

„Z byznysového hlediska se nyní nacházíme v možná nejsložitějším období od sametové revoluce. A pociťujeme to všichni. Musíme společně řešit vysokou inflaci, enormní nárůst cen energií, pohonných hmot a dalších vstupů. V této souvislosti připravujeme cílenou pomoc s cenami energií,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Dobře si ale uvědomujeme, že podnikatelé nechtějí být závislí pouze na pomoci státu, ale mají zájem o odbourávání překážek pro svůj byznys. My se chceme zaměřit na ty byrokratické. Redukce administrativní zátěže podnikatelů je, i přes všechno co se děje kolem nás, jednou z mých hlavních priorit.“

..více

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci
22. 07. 2022


Vážení,

navazuji tímto na mé předchozí vyjádření k vývoji složité situace v energetice. Zprávy z médií i od řady našich členů značí, že se musíme připravit na těžké období. Přesto bych Vás hned na úvod rád ujistil, že se se svými kolegy na Hospodářské komoře maximálně snažíme spolupracovat s vládou a dalšími klíčovými aktéry na minimalizaci negativních vlivů a tíživých důsledků vysokých cen a vůbec dostupnosti nejenom zemního plynu.

V tomto týdnu jsem se sešel společně s dalšími představiteli organizací zastupujících podnikatele s ekonomickými ministry a sociálními partnery, abychom společně řešili zajištění dodávek plynu pro technologickou výrobu a blížící se topnou sezónu. Chtěl bych Vás ujistit, že zbavit se závislosti na ruském plynu a hledat alternativní cesty k zásobování zemním plynem z jiných teritorií se vládě poměrně daří. Apeloval jsem však na vládu, aby ve svých krocích v žádném případě nepolevovala.

Přes všechny znepokojující informace o odstávce plynovodu Nord Stream 1 nevypadá průběžné plnění zásobníků zcela beznadějně. Věřím, že se tok zemního plynu z jiných teritorií do ČR nezastaví. Čísla ministerstva průmyslu a obchodu o naplněnosti zásobníků plynu na území ČR a o sjednané kapacitě v plovoucím nizozemském terminálu naznačují, že jsou již nyní vytvořeny zásoby zajišťující dvě třetiny roční spotřeby plynu pro nadcházející topnou sezónu, resp. období od podzimu 2022 do jara 2023. Je však jasné, že bez významných úspor ve firmách i domácnostech se v následujících měsících neobejdeme.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63