Změna zákona o správních poplatcích
18. 12. 2023

 

Od 1.1.2024 dochází ke ZVÝŠENÍ poplatků za provedení legalizace podpisu z 30 Kč na 50 Kč za každý legalizovaný podpis.

ZDE naleznete aktualizovanou podobu ceníku služeb Kontaktního místa veřejné správy HKČR


OD ROKU 2023 VŠICHNI PODNIKATELÉ S DATOVOU SCHRÁNKOU: OTÁZKY A ODPOVĚDI
16. 12. 2022


Základním předpokladem rozvoje novodobé společnosti, tedy i státu, je proces digitalizace. Stát proto k 1. 1. 2023 „opustí“ mnohdy nákladný a komplikovaný způsob komunikace s podnikateli prováděný z jeho strany zejména písemnou cestou a zřídí všem podnikatelům automaticky, tj. ze zákona, datovou schránku.

K čemu že dojde k 1. 1. 2023? – Podnikající fyzické osoby, ale i nepodnikající právnické osoby se v prvním čtvrtletí příštího roku dočkají významné změny. Bude jim automaticky zřízena datová schránka, a to na základě již dříve schválené novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

..více

KDE A ODKDY JE MOŽNÉ ŽÁDAT O DÁVKU 5000,- Kč na dítě
16. 08. 2022

O dávku mimořádného příspěvku ve výši 5000,- Kč na dítě je možné osobně požádat:

   1) od 15. srpna 2022 na určených kontaktních místech veřejné správy: krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady a úřady městských částí nebo městských obvodů.

   2) od 1. října 2022 na kontaktních místech CzechPoint České pošty.

 

Na jiných kontaktních místech CzechPointu NEBUDE, dle zákona č. 196/2022 Sb. , služba poskytována.

Z výše uvedeného vyplývá, že kontaktní místa CzechPointu Hospodářské komory tuto službu poskytovat NEBUDOU.

 

O příspěvek lze žádat od 15.8. také online formou.

Více informací najdete na portálu MPSV:
https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite

nebo v tomto dokumentu: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_A4_final.pdf/


Czech POINT na OHK v Prostějově
27. 04. 2022

Přehled všech služeb a ceník platný od 1. května 2022 najdete ZDE.


NOVINKA na Czech POINTU OHK v Prostějově
09. 02. 2017

Od 1.2.2017 poskytujeme novou službu tzv. ZPROSTŘEDKOVANOU IDENTIFIKACI. Cena za vydání listiny je 200,- Kč.

Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. "tváří v tvář" a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

..více

NOVINKA - Výpis snímku z katastrální mapy nově k dispozici na Czech POINTU OHK v Prostějově
06. 08. 2015

Od 6.8.2015 poskytujeme novou službu – VÝPIS SNÍMKU Z KATASTRÁLNÍ MAPY. Pokud budete potřebovat při nákupu či prodeji pozemku nebo domu doložit snímek z katastrálních map, už nemusíte pro ně chodit na katastrální úřad. Cena výpisu je 90,- Kč za jeden snímek.

..více

14. 04. 2014
Okresní hospodářská komora v Prostějově nabízí prostřednictvím kanceláře CZECHPOINT své služby:

- Ověřování listin i podpisů – bez čekání!
Netraťte svůj drahocenný čas čekáním ve frontě a přijďte k nám. Služba nejen pro podnikatele, ale pro všechny občany.
..více

01. 01. 2010

Nabídku služeb, které poskytuje Okresní hospodářská komora v Prostějově v rámci Ověřovatelské kanceláře CEZCHPOINT, naleznete ZDE


01. 07. 2009

Od 1. července 2009 bude v rámci projektu CzechPoint spuštěna na OHK nová služba – ověřování shody opisu nebo kopie s listinou /vidimace/ a ověřování pravosti podpisu /legalizace/.

K možnosti poskytování této služby v síti hospodářských komor museli všichni pracovníci složit zkoušku dle zákona č.21/2006 Sb.

..více

01. 07. 2009

Od 1. července 2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování). Občané a podnikatelé, kteří byli doposud zvyklí nechávat si ověřovat listiny a podpisy jen u notářů či na úřadech se budou moci nově obracet i na kontaktní místa hospodářské komory, která jsou zapojena do projektu Czech POINT.

..více

01. 07. 2009

Prostřednictvím autorizované konverze dokumentů získáte dokument (převedený z listinné podoby do elektronické a naopak), který bude mít stejné právní účinky jako původní konvertovaný dokument, jehož převedením daný výstup vznikl.

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím tzv. datových schránek.

..více

16. 04. 2009

Od 16. 4. 2009 bude spuštěna nová služba pro podnikatele i občany na pobočkách CzechPOINT. Jedná se o vydávání ověřených výpisů z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy zpřístupněným prostřednictvím projektu CzechPOINT a v současné době je spravován ministerstvem spravedlnosti. Zájemci obdrží ověřený výpis na všech 51 kontaktních místech hospodářské komory, jejichž seznam je ke stažení na www.komora.cz.

..více

01. 01. 2009

od 1.1.2009 jsme na OHK v Prostějově rozšířili provoz služby - ověřování dokladů – Czech Point. Projekt Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) má zjednodušit občanům přístup ke státu a jeho službám a umožnit jim jednoduchou a efektivní komunikaci s úřady.

..více

Zahájení provozu CzechPoint – vydávání ověřených výpisů z národních registrů
01. 06. 2006

Prvním naším klientem, který si přišel pro výpis z obchodního rejstříku a výpis z katastru nemovitostí, byl zástupce společnosti Palírna u Zeleného stromu – Starorežná Prostějov a.s. Zeptali jsme se ředitelky společnosti Ing. Emilie Hnízdilové, jak je spokojena s touto nově zavedenou službou na OHK: „Strašně moc gratulujeme, pro naši společnost to znamená výrazné ušetření času i prostředků. Do této doby, jsme pro výpis z obch. rejstříku museli jezdit do Brna a pro výpis z katastru nemovitostí k místně příslušnému katastr. úřadu, což v praxi znamenalo, že jsme např. pro výpis z kat. nemovitosti v Aši, museli až na druhý konec republiky. Jsme moc rádi, že nyní nám tato činnost zabere maximálně 15 minut. Navíc prostředí kanceláře OHK v Prostějově je velice příjemné a zaměstnankyně úřadu jsou velice vstřícné a ochotné“.

..více