Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ - AKTUÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2018 – 2019
18. 01. 2019

Na semináři budou přítomni pracovníci OSSZ Prostějov, kteří budou připraveni v rámci diskuse zodpovídat Vaše dotazy.


Termín: 

26. února 2019 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Bc. Taťána Sojková

Program:

 • Důchodový věk, doby pojištění, náhradní doby pojištění před rokem 2018 a po roce 2018.
 • Prokazování dob důchodového pojištění, chybějící doba pojištění – jak lze řešit?
 • Druhy důchodů. Výhodnost a nevýhodnost tzv. předčasných důchodů, výpočet.
 • Důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
 • Výdělečná činnost poživatelů důchodů v kombinaci s důchodem.
 • Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění.
 • Evidenční listy důchodového pojištění.
 • Aktuality ke dni konání semináře. Informace o posledních změnách.
 • Diskuse, dotazy a příklady z praxe.
..více

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE A AKCE NA 1. POLOLETÍ ROKU 2019
17. 01. 2019

 


26.2. - přednáší Bc. Taťána Sojková
Aktuální změny v důchodovém pojištění v roce 2018 a 2019

13.5. - přednáší Robert Křepinský
Pracovnělékařské služby – novinky

 

Dále připravujeme semináře na témata:

Jakým způsobem nejlépe propagovat firmu na sociálních sítích – In creative, s.r.o. /Jakub Horáček, Michal Olbert/

Pracovní právo aktuálně v roce 2019 – JUDr. Miloš Hejmala


V KRAJI MÁME SPECIALISTU NA EXPORT
16. 01. 2019

Na sklonku roku 2018 proběhlo v prostorách Černínského paláce první školení Krajských exportních specialistů. Cílem bylo detailněji představit služby ekonomické diplomacie a rozšířit služby, které zástupci krajských hospodářských komor mohou nabízet exportérům přímo v jejich regionu. Projekt byl připraven Hospodářskou komorou ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V rámci školení, které proběhlo ve dvou dnech v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR, byly blíže představeny služby ekonomické diplomacie a navazující služby proexportního financování a pojišťování. Cílem projektu Krajských exportních specialistů je přiblížit proexportní služby státu podnikatelům přímo v jejich regionech.

..více

Pozvánka na Den otevřených dveří
08. 01. 2019

Střední odborná škola podnikání a obchodu v Prostějově pořádá ve středu 16. ledna 2019 Den otevřených dveří a nabízí atraktivní vzdělávací programy.

Zájemci o studium a jejich rodiče si mohou prohlédnout interiéry školy, získají informace o vzdělávacích programech, výsledcích maturitní zkoušek nebo o možnostech jejich dalšího uplatnění.

Mimo standardní prohlídku budovy školy, na které se tradičně podílí studenti školy, jsou vytvořeny tematické prezentace jednotlivých vzdělávacích programů.

Tradičně velký zájem je o marketing turismu, což je vzdělávací program zaměřený na aplikaci propagačních nástrojů v cestovním ruchu. SOŠPO jedinou školou v Prostějově, která se problematice cestovního ruchu dlouhodobě a intenzivně věnuje.

Atraktivní pro žáky základních škol je také sportovní management. Tento vzdělávací program je určen všem sportovcům, kteří chtějí získat odborné ekonomické vzdělání se zaměřením na management sportu.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37