Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuZdaňování mezd 2020 a roční zúčtování za rok 2019
13. 11. 2019

 


Termín: 

18. prosince 2019 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Milan Lošťák

Program:

 • Přehled změn platných v letech 2019 a 2020.
 • Průřez problematikou zdaňování mezd.
 • Daňové zvýhodnění na děti, postup jeho uplatnění a jeho poskytnutí.
 • Prohlášení poplatníka (vzor 25 a 26), interaktivní tiskopisy daňové správy.
 • Příjmy, které se zdaňují konečnou srážkovou daní.
 • Metodika u slev na dani, na daňovém zvýhodnění, na daňových bonusech
  a v odpočtech ze základu daně.
 • Příprava a problematika ročního zúčtování za rok 2019.
 • Příklady, kdy je povinné přiznání k dani přímo správci daně.
 • Nedostatky ve zdaňování příjmů zjišťované u zaměstnavatelů.
 • Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy.
 • Výhled pro další období podle záměru MF a GFŘ.
..více

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2019
12. 11. 2019

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňový poradcům a auditorům. Výklad je zaměřen na problematiku podnikatelských subjektů.

Termín: 
3. prosince 2019 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Tomáš Líbal

Program:  

 • Inventura a inventarizace – pravidla stanovená zákonem a navazujícími předpisy – časté chyby
 • Inventarizační rozdíly – správné účtování a postup z hlediska daně z příjmů a DPH
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty – správný postup – ověření zůstatků – časté chyby
 • Rezervy podle zvláštních právních předpisů a ostatní (účetní) rezervy – kdy a v jaké výši se tvoří – vazba na aktuální judikaturu
 • Opravné položky zákonné a ostatní (účetní) – rekapitulace pravidel pro tvorbu a rozpouštění – časté chyby
 • Kurzové rozdíly – pravidla pro přepočet a vyúčtování
 • Splatná a odložená daň z příjmů – výpočet a zaúčtování
 • Účetní případy související s transformací výsledku hospodaření na základ daně z příjmů
 • Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit
 • Kontrolní vazby v účetní závěrce – navazující údaje jednotlivých prvků účetní závěrky
 • Zveřejňování a ověřování účetní závěrky
 • Nové interpretace Národní účetní rady
 • Diskuze
..více

Daň z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019
01. 11. 2019

 

Seminář je určen všem podnikatelům, ekonomům, účetním vedoucím jednoduché nebo podvojné účetnictví a všem institucím, které chtějí získat nejnovější informace v oblasti daňového účetnictví.


Termín: 

26. listopadu 2019 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Karel Kvítek

Program:

 • Současná platná legislativa.
 • Novely zákona o daních z příjmů pro rok 2020.
 • Změny v paušálních výdajích.
 • Hmotný a nehmotný majetek.
 • Odpisování pronajatého majetku podnájemcem.
 • Právo stavby.
 • Finanční leasing.
 • Uplatnění daně z nabytí nemovitosti do výdajů.
 • Zdanění bezúplatných příjmů u fyzických a právnických osob.
 • Zaměstnanecké benefity.
 • Paušální výdaje na dopravu.
 • Motivační příspěvek.
 • Výdaje na reprezentaci.
 • Manka a škody.
 • Likvidace nepotřebných zásob.
 • Nárok na odpočet daně u veřejně prospěšných poplatníků.
 • Omezení daňového bonusu.
 • Odpočitatelné položky od základu daně.
 • Slevy na dani.
 • Aktuální problémy na dani z příjmů.
 • Dotazy a diskuze.
..více

Hledáte práci? Pečujete o dítě do 15-ti let? Jste na rodičovské dovolené?
23. 10. 2019

 

Hledáte práci? Pečujete o dítě do 15-ti let? Jste na rodičovské dovolené? Uvolnilo se nám pár míst v projektu!

Zapojte se s námi do projektu „Do práce s Paktem zaměstnanosti“. Pomůžeme Vám zorientovat se na trhu práce, doplnit si kvalifikaci, získat mzdový příspěvek, připravit se na přijímací pohovor, najít si vhodného zaměstnavatele.
V rámci skupinových poradenství budete mít zajištěno hlídání vašich dětí a bude vám proplaceno jízdné. Můžete si vybrat vhodný rekvalifikační kurz, který vám bude v plné výši uhrazen. Všechny další výše uvedené aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.
Pokud chcete zjistit více neváhejte, počet míst je omezen. Kontakt pro Prostějov - H. Chalánková, 582 332 489, 582 332 721, 604 403 345, ohkpv@ohkpv.czwww.ohkpv.cz

 

Informace o projektu pro zájemce


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39