Hospodářská komora

Okresní hospodářská komora v Prostějově působí od roku 1993.
Vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR.
OHK v Prostějově je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku.

Posláním Hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů včetně zajišťování potřeb členů.

SLUŽBY A SERVIS:

 • podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů včetně zajišťování potřeb členů
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
 • poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oblasti   vyhlašování grantů, dotačních programů...
 • organizace vzdělávací činnosti, seminářů, společenských akcí
 • spolupráce s ostatními hospodářskými komorami a institucemi 
 • spolupráce s nadačním fondem Veolia ČR
 • aktivně se vyjadřuje k síti středních odborných škol a učilišť v místě svého působení
 • spolupráce s Úřadem práce v Prostějově, školami a podniky při prosazování a prezentaci učebních oborů
 • rozhodnutím vlády ČR z 3.11.2004 se HK ČR stala povinným připomínkovacím místem zákonů

Péče o členy


Proč se stát členem

 • člen OHK v Prostějově je zvýhodněn výraznou slevou na všechny akce pořádané OHK v Prostějově
 • je zvýhodňován slevami ve všech poskytovaných službách
 • jsou mu přednostně zasílány informace
 • při výběrech pro zahraniční nabídky se kancelář komory zaměřuje především na registrované firmy
 • je bezplatně zařazen (a informace akutalizovány) do databáze HK ČR Katalog firem a členů v síti internetu, která je přístupná pro všechny OHK a Živnostenská společenstva z celé ČR

Balíček služeb

 

Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

Získáte tím nejméně 10 výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře:


PRESTIŽ

Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

 

ŘADA KONTAKTŮ

Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty.
 

INFORMACE

Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů.
Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme!


PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.
 

ODBORNOST

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.
 

JEDNOTA

K čerpání svých výhod jsou členové oprávěni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.
 

TOP NETWORKING 

Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. 
 

EXPORT

Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.
 

SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.


ETIKA

Při  podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

Členství v komoře
Členskou základnu tvoří na základě dobrovolného členství zájemci z řad podnikatelů, bez rozdílu velikosti společnosti, základního jmění nebo obratu. OHK v Prostějově poskytuje svoje služby všem členům bez rozdílu. Služby specifikuje dle požadavků firmy.


Členem OHK se může stát

 • členství u OHK v Prostějově je dobrovolné, vzniká dnem projednání přijaté přihlášky představenstvem komory a je zapsán do seznamu členů, který vede úřad OHK v Prostějově.


Výše členského příspěvku

Kdo se může stát členem OHK v Prostějově

 • každá právnická a fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list
 • každá právnická a fyzická osoba, která má sídlo na území České republiky