Etický kodex člena HK ČR

Nové logo pro členy hospodářské komory - ETICKÝ KODEX

 

    člen                    member

Podnikatelé, v konkurenčním prostředí jistě často řešíte otázku, jak zapůsobit na své potenciální obchodní partnery, jak získat jejich důvěru ve vámi poskytované služby nebo vyráběné výrobky a jak tyto potenciální zákazníky přesvědčit o vaší solidnosti. Hospodářská komora České republiky vám přináší jedno z řešení, které může být právě impulsem při rozhodování zákazníků o koupi vašeho výrobku či využití vašich služeb.

Hospodářská komora pro své členy připravila etický kodex, který pojednává o profesionalitě, odpovědnosti, sounáležitosti, čestnosti a solidaritě podnikatelů. Ti z členů, kteří se s tímto kodexem ztotožní a kodex podepíší, budou moci užívat logo člena Hospodářské komory České republiky. Označení firmy tímto speciálním logem je možno užít na propagačních, prezentačních, informačních materiálech, na webových stránkách, v sídle firmy apod. Firma užívající toto logo tak veřejnosti a svým zákazníkům deklaruje nejen své členství v hospodářské komoře, ale i etický přístup k podnikání, ke kterému se v etickém kodexu člena Hospodářské komory České republiky zavázala.

Hospodářská komora České republiky zavádí tento podpůrný nástroj při obchodování, protože má za úkol jak podporu podnikatelského prostředí, tak také propagaci podnikatelského stavu a tvorbu dobré pověsti zejména svých členů, podnikatelů. Podobné označení není novinka, ve světě se s tím setkat můžete. Samozřejmě logo člena hospodářské komory máme připraveno i v anglické mutaci, abyste podobných výhod spojených s členstvím v komoře a dodržení etických zásad mohli využít i při svých mezinárodních obchodech.

Zákazníci a veřejnost si budou kromě vizuálního označení firmy logem člena komory moci také jednoduše zjistit na webových stránkách www.komora.cz, zda firma, se kterou chtějí navázat obchodní vztah, etický kodex člena Hospodářské komory České republiky podepsala.

Podobným řešením výše položených otázek je certifikace ISO. Je to jen několik let, kdy tuto certifikaci vlastnilo minimum firem, nyní certifikace je již běžným jevem a bývá často požadována při výběrových řízeních na zakázky apod. Označení firem logem Hospodářské komory České republiky je sice zaměřeno trošku jinak než certifikace firem v rámci ISO, ale účel je podobný. Označit a zviditelnit firmy kvalitní, spolehlivé, důvěryhodné. Věříme, že za pár let toto označení bude v podnikatelském světě časté a běžné právě jako certifikace ISO.

Vzor /pouhý náhled/ etického kodexu najdete ZDE

Pokud máte zájem přihlásit se k dodržování etických zásad, je třeba nás osobně navštívit v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6 /budova firmy APO/ nebo telefonicky si domluvit další postup tel.: 604 403 345, 775 208 220 /originál etického kodexu nelze zaslat emailem, je vytištěn na zvláštním papíru a je třeba, aby byl podepsán statutárním zástupcem firmy/.