Příručka Novela zákoníku práce 2020-2021
24. 09. 2020

Velká novela zákoníku práce, která nabyla platnosti letos v červenci 2020, obsahuje řadu změn, jejichž účinnost nastala k 30. 7. 2020, a dále změny, které budou účinné až od ledna 2021.  Tato příručka nezahrnuje všechny tyto změny, ale představuje nejdůležitější z nich.

Příručka je pro lepší přehlednost rozdělen na dvě části:

  • Změny účinné v roce 2020 – vysílání pracovníků, doručování, běh lhůt, přechod práv a povinností, odvolání vedoucího zaměstnance
  • Změn účinné od 1.1.2021 – dovolená, náhrada újmy na zdraví, sdílené pracovní místo

Příručka k Novele zákoníku práce 2020-2021 ke stažení ZDE.


Společnost EY vyhlašuje patnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku Olomouckého kraje
24. 09. 2020

Společnost EY vyhlašuje patnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku Olomouckého kraje pod záštitou Olomouckého kraje a s podporou hejtmana Ladislava Oklešťka. Hledáme podnikatele, kteří porotu soutěže zaujmou nejen hospodářskými výsledky, ale hlavně svým poutavým podnikatelským příběhem. Vítězem se může stát fyzická osoba, vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení. Tato společnost musí existovat minimálně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců. Přihlášky a nominace lze podávat do 21. října 2020.

Krajskou vítězkou v Olomouckém kraji byla v loňském roce vyhlášena Petra Pohořská, spolumajitelka a provozní ředitelka společnosti ABO valve, s.r.o., která vyrábí průmyslové armatury a specializuje se na tzv. motýlkové klapky.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv, nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.eypodnikatelroku.cz. Na stejných webových stránkách je k dispozici rovněž přihláška pro podnikatele. Uzávěrka přihlášek i nominací je 21. října 2020.

..více

8 DOPORUČENÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY FIRMÁM A ŽIVNOSTNÍKŮM KE ZVÝŠENÍ PREVENCE PŘED ŠÍŘENÍM COVID-19 V PROVOZECH
22. 09. 2020

Doporučení, která byla konzultována s epidemiology, obsahují výčet všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika nákazy novým typem koronaviru v provozech, ale i nová doporučení pro organizaci práce na pracovištích a systematické zajištění důležitých informací pro rozhodování vedení firem o zavádění vnitropodnikových protiepidemických opatření. Doporučení nejsou závazná, nicméně Hospodářská komora České republiky doporučuje firmám je dodržovat ve vlastním zájmu. Jejich primárním cílem je snížení rizika šíření onemocnění v provozech a předcházení zpřísnění pravidel či plošnému nebo odvětvovému uzavření provozoven v zemi.

..více

Reakce Hospodářské komory na úvahy ministra zdravotnictví omezit otevírací dobu v restauracích a akce
22. 09. 2020

Hospodářská komora České republiky v souvislosti s dnes oznámeným záměrem ministra zdravotnictví omezit otevírací dobu restaurací a akce znovu připomíná, že by se před zpřísňováním přijatých kroků měla nejprve vyhodnocovat účinnost již v současnosti platných opatření.

Zaváděná opatření musí cílit na oblasti, ve kterých se nákaza šíří nejrychleji. Místo toho opatření posledních dní často cílí na oblasti, ze kterých podle oficiálních zdravotnických dat pochází jen minimální počet nakažených.

Proto provozovatelé restaurací mají nárok na vysvětlení, na základě jakých epidemických dat o šíření onemocnění v restauracích má být zkrácená otevírací doba jejich provozoven z půlnoci na dvaadvacátou hodinu.

..více

VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ – publikace, případové studie
11. 09. 2020

 

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky

Víte, co dělat ... případové studie pro vysílání pracovníků

Více na https://www.crr.cz/een/publikace-een/

 

Pravidelně aktualizovaná publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. Díky velkému množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný postup.

Informace jsou soustředěny na Centru regionálního rozvoje a následně na Enterprise Europe Network (EEN)

V případě nutnosti dalších podrobnějších info je dobré se přímo obrátit na:

Kontakt: RNDr. Jitka Ryšavá, tel. 225 855 315, e-mail: jitka.rysava@crr.cz


ZMĚNY DPH v roce 2020
09. 09. 2020

Přehled přijatých změn sazeb daně a jejich dopad v praxi, nová pravidla pro přemístění zboží a dodání zboží v režimu skladu, dodání zboží v řetězci, podmínky pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu – prokazování. Změny daňového řádu týkající se DPH 2021 – záloha na daňový odpočet, úrok z pozdního vrácení odpočtu. Stručná informace o navržených změnách ZDPH 2021. Nové metodické informace a výklady Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ).

Termín:
1. října 2020 od 9:00 do 13:30 hodin /presence od 8:45 hod./

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov 

Přednáší:
Ing. Olga Hochmannová

..více

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE A AKCE NA 2. POLOLETÍ ROKU 2020
01. 09. 2020

 


25.9. - přednáší Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Novela zákoníku práce 2020 s postupnou účinností od 30.7.2020 a od 1.1.2021

1.10. - přednáší Ing. Olga Hochmannová
ZMĚNY DPH v roce 2020


14.10. - přednáší Ing. Antonín Daněk
Zdravotní pojištění - aktuální témata 2020 - 2021
aneb postupy v době (post)koronavirové


20.10. - přednáší Bc. Taťána Sojková
Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti důchodového pojištění, včetně změn + ELDP

12.11. - přednáší Ing. Pavel Prudký
Novela daňového řádu

19.11. - přednáší Tomáš Líbal
Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020


24.11. - přednáší Ing. Karel Kvítek
Daň z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020


30.11. - přednáší Ing. Milan Lošťák
Zdaňování mezd 2021 a roční zúčtování za rok 2020


Průběžně budou doplněny konkrétní termíny, příp. další témata:

Personální opatření zaměstnavatele


Novela zákoníku práce s jejím hlavním autorem docentem Hůrkou - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
01. 09. 2020

Dlouho očekávaná velká novela zákoníku práce byla definitivně schválena Parlamentem ČR a podepsaná prezidentem dne 17. června 2020. Novela je schválená s postupnou účinností a to v části ustanovení od 30. července 2020 a v části ustanovení od 1. ledna 2021.

Podařilo se nám zajistit hlavního autora novely - Doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D.

- Expert na pracovní právo, náměstek pro řízení sekce legislativy na MPSV, člen Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády. Podílí se na tvorbě pracovněprávních předpisů, včetně novely zákoníku práce, jejíž je hlavním autorem. Působí také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti. Je spoluautorem Právnického slovníku a učebnice Pracovní právo. V minulosti působil na Úřadu vlády a na právním odboru České správy sociálního zabezpečení.

Pan docent Vás podrobně seznámí se všemi změnami, podá Vám praktická doporučení, uvede modelové situace a bude odpovídat na Vaše dotazy.

S ohledem na časové možnosti pana docenta máme pouze jediný termín:

25. září 2020 od 9 hodin v Národním domě Prostějov.

 

Podrobné informace najdete v pozvánce ZDE.

Nenechejte si ujít jedinečný výklad od hlavního autora novely a zarezervujte si včas místa.

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 22. září 2020. Prosíme o dodržení této lhůty.

 


Podnikatelé zvolili za prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého
31. 07. 2020

Vladimír Dlouhý získal 171 hlasů, Bořivoj Minář 80 hlasů. Bylo vydáno celkem 277 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 253 hlasovacích lístků, neplatné byly dva.

O funkci prezidenta se ucházeli dva kandidáti, kromě Dlouhého také podnikatel Bořivoj Minář. V čele Hospodářské komory bude Vladimír Dlouhý tři roky.

Prezidium tvoří kromě prezidenta pět viceprezidentů. Podnikatelé budou prezidium volit odpoledne, o funkce se uchází osm kandidátů.

O mandát do všech orgánů Hospodářské komory (představenstvo, dozorčí rada, smírčí komise) se můžou ucházet jen podnikatelé. Právo volit a být zvolen do orgánů Hospodářské komory má každý člen komory – živnostník jako podnikající fyzická osoba sám za sebe, za obchodní společnost pak může být zvolen její statutární orgán (člen jejího statutárního orgánu). Volby se konají na základě rovného volebního práva tajným hlasováním. Funkční období členů všech orgánů Hospodářské komory je tříleté.

..více

Nové prezidium HK je kompletní
31. 07. 2020

Novými viceprezidenty Hospodářské komory na tříleté funkční období se stali Radek Jakubský (KHK Královéhradeckého kraje), Tomáš Prouza (Svaz obchodu a cestovního ruchu), Zdeněk Zajíček (ICT Unie), Michal Štefl (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) a Roman Pommer (Cech obkladačů). Kandidáti byli zvoleni nadpoloviční většinou.

Ve volbách neuspěli Michal Bavšenkov (Český klub bezpečnostních služeb) a Petr Michal (HK hl. města Prahy). Kandidatury do prezidia se vzdali Irena Bartoňová Pálková (Česká asociace úklidu a čištění), Miroslav Dvořák (Jihočeská hospodářská komora) a František Jochman (Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje).

Zdroj: www.komora.cz 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48