AŽ DO KONCE DUBNA SE MŮŽETE ZAPOJIT DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ZDARMA
14. 02. 2019

Pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony a novely, které se týkají jejich podnikání. To často znamená vysoké pokuty a poplatky za poradenství. A proto vznikl Právní elektronický systém. Ten zpřístupňuje všechny povinnosti podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů. V systému stačí nastavit váš konkrétní profil podnikání a už se nestane, žebyste na něco zapomněli a úřad vás draze nachytal. 


Právní elektronický systém pomůže podnikatelům, na jednom místě najdou přehled všech povinností
11. 02. 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo podpořit Hospodářskou komoru ČR v rozvoji obsahu právního elektronického systému (PES), který přehledně na jednom místě zpřístupní podnikatelům všechny povinnosti vyplývající pro ně z právních předpisů. Ministryně Marta Nováková v pátek podepsala s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým dohodu o spolupráci na projektu PES a společně jej představili.

Právní elektronický systém považuji i za efektivní nástroj pro analýzu regulační a byrokratické zátěže pro podnikatele, která vyplývá z právních předpisů,“ říká ministryně Nováková a dodává: „PES nabídne podnikatelům přehledně a v uživatelsky přívětivé podobě seznam povinností, které je zapotřebí při podnikání plnit. Věřím v jeho úspěch, rozvoj a spokojenost podnikatelů.

..více

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - AKTUÁLNĚ PRO ROK 2019
08. 02. 2019

Nenechejte si ujít odborný seminář týkající se aktualit v pracovním právu, který jsme pro Vás připravili s jedinečným vyhlášeným odborníkem na tuto problematiku – JUDr. Milošem Hejmalou.

 

Termín: 
7. března 2019 od 9:00 do 15:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
JUDr. Miloš Hejmala

Program:

 • Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech (karenční doba v Zákoníku práce – její zrušení a z toho vyplývající možné dopady do aktuální firemní praxe, návrh na 5 týdnů povinné dovolené pro podnikatelskou sféru, návrh na zkrácení týdenní pracovní doby atd.).
 • Problematika ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle GDPR.
 • Zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci.
..více

Dotační informační newsletter HK ČR
30. 01. 2019

Hospodářská komora ČR a Asistenční centrum přináší nové číslo Dotačního informačního newsletteru, který Vás seznámí s novinkami z oblasti podnikání.

Nové číslo naleznete ZDE.


Informace o celních formalitách v souvislosti s vystoupením Velké Británie z Evropské unie
29. 01. 2019

Vzhledem k aktuální situaci v oblasti odchodu Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, bychom Vás chtěli informovat o možných změnách v jejich obchodní praxi. Zejména se jedná o ty hospodářské subjekty, které dosud obchodují pouze v rámci Evropské unie a nemají žádné zkušenosti s celním řízením a s plněním celních formalit.

V případě tzv. tvrdého Brexitu, to může znamenat, že od 30.3. t.r. bude při pohybu zboží mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi EU prováděno celní řízení.

V takovém případě je nutné upozornit, že ještě před samotným plněním konkrétních celních formalit, spojených s dovozem, vývozem či tranzitem zboží, je třeba provést několik kroků.

Pokud se navíc dotčený subjekt rozhodne provádět celní formality vlastním jménem na vlastní účet (nezvolí si svého zástupce), je třeba předem získat některá povolení pro jejich uskutečnění.

Tyto procedury mohou být časově náročné, a proto by bylo vhodné zahájit příslušné kroky s dostatečným časovým předstihem.

..více

PES = Právní Elektronický Systém – NEVÁHEJTE SE ZAPOJIT DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ZDARMA!
23. 01. 2019

Od letošního roku 2019 přichází všem podnikatelům na pomoc již dlouho očekávaný PES = Právní Elektronický Systém. Jedná se o stěžejní projekt Hospodářské komory, který provede podnikatele a živnostníky džunglí zákonů a dalších předpisů, pohlídá za ně plnění administrativních a daňových povinností a nepochybně přispěje k úspoře nákladů na straně podnikatelů.

Zjednodušeně řečeno, PES bude za konkrétního podnikatele nebo živnostníka hlídat jeho povinnosti a lhůty – kdy má co zaplatit, kde a jak se má přihlásit, jaký formulář kam poslat atd., a to s ohledem na jeho obor podnikání tak, aby mu stát nemohl uštědřit pokutu za nesplnění nějaké povinnosti.

Rádi bychom Vám jako koncovým uživatelům nabídli možnost ovlivnit budoucí podobu uživatelského rozhraní systému PES. Aby byl tento systém efektivní a Vy měli možnost jej do jisté míry přizpůsobit potřebám Vaší společnosti, bude první dva měsíce systém PES spuštěn ve zkušebním provozu.

..více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ - AKTUÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2018 – 2019
18. 01. 2019

Na semináři budou přítomni pracovníci OSSZ Prostějov, kteří budou připraveni v rámci diskuse zodpovídat Vaše dotazy.


Termín: 

26. února 2019 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Bc. Taťána Sojková

Program:

 • Důchodový věk, doby pojištění, náhradní doby pojištění před rokem 2018 a po roce 2018.
 • Prokazování dob důchodového pojištění, chybějící doba pojištění – jak lze řešit?
 • Druhy důchodů. Výhodnost a nevýhodnost tzv. předčasných důchodů, výpočet.
 • Důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
 • Výdělečná činnost poživatelů důchodů v kombinaci s důchodem.
 • Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění.
 • Evidenční listy důchodového pojištění.
 • Aktuality ke dni konání semináře. Informace o posledních změnách.
 • Diskuse, dotazy a příklady z praxe.
..více

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE A AKCE NA 1. POLOLETÍ ROKU 2019
17. 01. 2019

 


26.2. - přednáší Bc. Taťána Sojková
Aktuální změny v důchodovém pojištění v roce 2018 a 2019

7.3. - přednáší JUDr. Miloš Hejmala
Pracovní právo v praxi - aktuálně pro rok  2019

13.3. - In creative, s.r.o. /Jakub Horáček, Michal Olbert/
Jakým způsobem nejlépe propagovat firmu na sociálních sítích

13.5. - přednáší Robert Křepinský
Pracovnělékařské služby – novinky


V KRAJI MÁME SPECIALISTU NA EXPORT
16. 01. 2019

Na sklonku roku 2018 proběhlo v prostorách Černínského paláce první školení Krajských exportních specialistů. Cílem bylo detailněji představit služby ekonomické diplomacie a rozšířit služby, které zástupci krajských hospodářských komor mohou nabízet exportérům přímo v jejich regionu. Projekt byl připraven Hospodářskou komorou ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V rámci školení, které proběhlo ve dvou dnech v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR, byly blíže představeny služby ekonomické diplomacie a navazující služby proexportního financování a pojišťování. Cílem projektu Krajských exportních specialistů je přiblížit proexportní služby státu podnikatelům přímo v jejich regionech.

..více

Pozvánka na Den otevřených dveří
08. 01. 2019

Střední odborná škola podnikání a obchodu v Prostějově pořádá ve středu 16. ledna 2019 Den otevřených dveří a nabízí atraktivní vzdělávací programy.

Zájemci o studium a jejich rodiče si mohou prohlédnout interiéry školy, získají informace o vzdělávacích programech, výsledcích maturitní zkoušek nebo o možnostech jejich dalšího uplatnění.

Mimo standardní prohlídku budovy školy, na které se tradičně podílí studenti školy, jsou vytvořeny tematické prezentace jednotlivých vzdělávacích programů.

Tradičně velký zájem je o marketing turismu, což je vzdělávací program zaměřený na aplikaci propagačních nástrojů v cestovním ruchu. SOŠPO jedinou školou v Prostějově, která se problematice cestovního ruchu dlouhodobě a intenzivně věnuje.

Atraktivní pro žáky základních škol je také sportovní management. Tento vzdělávací program je určen všem sportovcům, kteří chtějí získat odborné ekonomické vzdělání se zaměřením na management sportu.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37