Spolupráce škol a firem – výzva I
24. 05. 2023


Upozorňujeme na novou výzvu z OP TAK (MPO) Spolupráce škol a firem – výzva I, která byla vyhlášena 5. května 2023. Termín pro příjem žádostí o dotaci je od 17. 5. 2023 do 29. 12. 2023. Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026.

Jak vyplývá z názvu, výzva cílí na spolupráci firem se školami, což je priorita Hospodářské komory v oblasti počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Spolupráce se dotýká především realizace praktického vyučování ve firmě. Tu považuje MŠMT za nejvýznamnější prvek duálního vzdělávání. Aktuálně ministerstvo připravuje novelu školského zákona s cílem legislativně zakotvit prvky duálního vzdělávání v našem vzdělávacím systému – duální forma vzdělávání by byla volitelná, oproti stávající praxi by přibyla k smlouvě mezi školou a firmou ještě individuální smlouva žáka s firmou, zaváděla by se certifikace pracovišť pro realizaci praktického vyučování ve firmách atd. Výzva Spolupráce škol  a firem by tedy mohla firmám významně pomoci se na tuto variantu připravit a vybavit jak materiálně, tak i personálně.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

..více

VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
02. 05. 2023


V tomto roce dojde k výrazným změnám v pracovním právu, a to jednak z důvodu transpozice dvou směrnic EU, ale rovněž i z důvodu digitalizace a elektronizace komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V rámci tohoto praktického semináře Vás podrobně seznámíme se zněním navržené novelizace.

Součástí semináře budou modelové situace, praktická doporučení i odpovědi na Vaše otázky.


Seminář je určen
pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, personálním ředitelům, manažerům a firemním právníkům, dále vedoucím zaměstnancům a další odborné veřejnosti.

Termín: 
9. června 2023 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek, příp. přednáškový sál/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

..více

Pozvánka na volební shromáždění delegátů
24. 04. 2023

 

Vážení členové,

představenstvo Okresní hospodářské komory v Prostějově svolává volební

Shromáždění delegátů

Okresní hospodářské komory v Prostějově

11. května 2023

od 15,00 hod

červený salonek Národního domu, Vojáčkovo nám. 1


Pozvánka ke stažení ZDE

Výroční zpráva za rok 2022 ke stažení ZDE

Vzhledem k tomu, že letošní shromáždění je volební, máte možnost ucházet se o kandidaturu v orgánech představenstva a dozorčí rady OHK.

Prosím o odpověď zda se účastníte či nikoliv a zda máte zájem o kandidaturu do orgánů OHK.

P.Z. Delegát = statutární orgán společnosti.


Plánované akce a semináře
17. 04. 2023
17. 5. 2023
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE
- přednáší Robert Křepinský


9.6.2023
VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE v roce 2023
- přednáší Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.


16. 10. 2023
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
- přednáší Mgr. Jakub Oliva, LL.M.


Podrobné pozvánky a přihlášky na jednotlivé semináře budou postupně zveřejněny.


Nová oznamovací povinnost pro cizince s dočasnou ochranou
05. 04. 2023


Od 1. 4. 2023 platí povinnost, že se na ČSSZ hlásí nástup každého zaměstnance, který pracuje v ČR na základě tzv. dočasné ochrany (cizinci prchající z UA před válečným konfliktem).

V případě cizinců s dočasnou ochranou tak neplatí, že se hlásí na ČSSZ pouze v případě, kdy jim vzniká účast na nemocenském pojištění (typicky DPP), ale hlásí se VŽDY.

Tato povinnost je uvedena nově v zákoně o zaměstnanosti v § 136 odst. 3, viz přesná citace na konci tohoto e-mailu.

Tuto novou ohlašovací povinnost musí zaměstnavatel splnit do 8 kalendářních dnů od nástupu.

POZOR ale, ohlašovací povinnost platí také u zaměstnanců s dočasnou ochranou, kteří nastoupili do práce ještě před 1. 4. 2023 (a zatím nebyli přihlášeni, zase typicky DPP), kdy tuto povinnost musí firma splnit do 30. 4. 2023.

Formulář pro přihlášení včetně pokynů pro vyplnění naleznete v odkazu ZDE.

..více

Hospodářská komora spustila web připomínající výročí 30 let její novodobé historie
30. 03. 2023


Nová webová stránka https://www.komora30.cz/ připomíná počátky i vybrané okamžiky komorového hnutí po roce 1993.

Na vybrané milníky novodobé historie Hospodářské komory České republiky upozorňuje nová internetová stránka na adrese komora30.cz.

Soukromníci usilovali o vytvoření na státu nezávislé podnikatelské samosprávy silné jako za první republiky už od prosince roku 1989. Ustavující sněm podnikatelů se konal v březnu roku 1993. Hospodářská komora od vzniku České republiky formuje podnikatelské prostředí v zemi. Podnikatelé provozují na státu nezávisle vlastní úřady po celé zemi, které slouží jako kontaktní pracoviště a na kterých si podnikatelé vyřizují různé obchodní dokumenty.

..více

Termíny přípravných kurzů a zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP při práci
28. 03. 2023


Zkoušky a periodické zkoušky OZO v BOZP:

  • 26.05.2023
  • 03.11.2023

Termíny přípravných kurzů ke zkouškám a periodickým zkouškám OZO v BOZP:

  • 23.05.2023 – 25.05.2023
  • 31.10.2023 – 02.11.2023

Více informací zjistíte na webu https://www.institutpv.cz/nabidka-kurzy.php 


POZOR: Dálnici D46 čeká oprava mostů a dlouhodobé dopravní omezení
16. 02. 2023


V rámci provádění stavby čeká na řidiče dopravní omezení v termínu od 28. 3. do 10. 11. 2023.

Z důvodu zajištění maximálního rozptýlení dopravy a s tím spojenou snahou minimalizovat kolony vznikající i v běžném provozu na železničním přejezdu P6542 na ul. Olomoucká v Prostějově, bude vyznačena objízdná trasa po následujících silnicích: výjezdová větev dálnice D46 MÚK Držovice (EXIT 26) vlevo → silnice II/366 ul. Konečná, ul. Za Olomouckou → silnice III/36639 ul. Za Kosteleckou, ul. Kostelecká → silnice II/150 ul. Vápenice, ul. Svatoplukova, ul. Újezd, ul. Dolní, ul. Kralická až k uzavřené výjezdové větvi. 

„Je třeba se připravit na dlouhodobou uzavírku, kdy provoz na D46 bude omezen. Provoz zde bude veden vždy v jednom pásu dálnice. Stavební práce budou v letošním roce rozděleny do několika etap,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jiří Pospíšil s tím, že představil stručný popis jednotlivých etap:

..více

Realizace integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace probíhá dle plánu
01. 02. 2023


Zpráva o plnění integrované strategie 2014-2020 byla předložena k projednání Řídicímu výboru ITI Olomoucké aglomerace na jeho 61. zasedání. Obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů, plnění podmínek ITI, indikátorů a dodržení finančního plánu.

Zpráva je již 13. v pořadí a informuje o plnění integrované strategie ITI Olomouckého aglomerace za období od 1. 7. - 31. 12. 2022. 

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou novým nástrojem EU, jak podpořit územní rozvoj v aglomeracích. Olomoucká aglomerace (OA) čítá 240 obcí s přibližně 450 tisíci obyvateli. Alokace ITI OA činí 3 847,6 mil. Kč dotačních prostředků EU. Cílem ITI je podpora funkčních městských regionů (metropolitních oblastí, aglomerací) a jejich strategií rozvoje. Děje se tak integrovaným způsobem a na principu participace zástupců klíčových aktérů aglomerace jako jsou města, univerzita, hospodářská komora apod. a 6 pracovních skupin, složených z expertů v oblasti památek, vzdělávání, zaměstnanosti a trhu práce, vědy a výzkumu, mobility a životního prostředí.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61