Hospodářská komora

Okresní hospodářská komora v Prostějově působí od roku 1993.
Vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR.
OHK v Prostějově je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku.

Posláním Hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů včetně zajišťování potřeb členů.

SLUŽBY A SERVIS:

 • podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů včetně zajišťování potřeb členů
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
 • poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oblasti   vyhlašování grantů, dotačních programů...
 • organizace vzdělávací činnosti, seminářů, společenských akcí
 • spolupráce s ostatními hospodářskými komorami a institucemi 
 • spolupráce s nadačním fondem Veolia ČR
 • aktivně se vyjadřuje k síti středních odborných škol a učilišť v místě svého působení
 • spolupráce s Úřadem práce v Prostějově, školami a podniky při prosazování a prezentaci učebních oborů
 • rozhodnutím vlády ČR z 3.11.2004 se HK ČR stala povinným připomínkovacím místem zákonů

Péče o členy


Proč se stát členem

 • člen OHK v Prostějově je zvýhodněn výraznou slevou na všechny akce pořádané OHK v Prostějově
 • je zvýhodňován slevami ve všech poskytovaných službách
 • jsou mu přednostně zasílány informace
 • při výběrech pro zahraniční nabídky se kancelář komory zaměřuje především na registrované firmy
 • je bezplatně zařazen (a informace akutalizovány) do databáze HK ČR Katalog firem a členů v síti internetu, která je přístupná pro všechny OHK a Živnostenská společenstva z celé ČR

Balíček služeb

 

Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

Získáte tím nejméně 10 výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře:


PRESTIŽ

Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

 

ŘADA KONTAKTŮ

Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty.
 

INFORMACE

Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů.
Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme!


PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.
 

ODBORNOST

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.
 

JEDNOTA

K čerpání svých výhod jsou členové oprávěni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.
 

TOP NETWORKING 

Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. 
 

EXPORT

Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.
 

SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.


ETIKA

Při  podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

Členství v komoře
Členskou základnu tvoří na základě dobrovolného členství zájemci z řad podnikatelů, bez rozdílu velikosti společnosti, základního jmění nebo obratu. OHK v Prostějově poskytuje svoje služby všem členům bez rozdílu. Služby specifikuje dle požadavků firmy.


Členem OHK se může stát

 • členství u OHK v Prostějově je dobrovolné, vzniká dnem projednání přijaté přihlášky představenstvem komory a je zapsán do seznamu členů, který vede úřad OHK v Prostějově.


Výše členského příspěvku

Kdo se může stát členem OHK v Prostějově

 • každá právnická a fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list
 • každá právnická a fyzická osoba, která má sídlo na území České republiky


1. AGROP NOVA a.s. Ptení 2. ALIKA a.s. Čelčice 3. Amcor Flexibles Prostějov s.r.o. Kralice na Hané 4. ART ECON - Střední škola, s.r.o. Prostějov 5. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov 6. ECO Finance Group s.r.o. Prostějov 7. ELEKTROKORD s.r.o. Kostelec na Hané 8. Fagoš Richard Čelechovice na Hané 9. Gala a.s. Prostějov 10. GIMMEDATA, s.r.o. Prostějov 11. GRIOS s.r.o. Olomouc 12. Haluza Pavel Kostelec na Hané 13. HŽP a.s. Prostějov 14. Javořice, a.s. Ptenský Dvorek 15. Kapec Milan Lhota u Konice 16. Kašpárek Jaroslav Kostelec na Hané 17. Konvičný Tomáš Prostějov 18. KP - KOPRO s.r.o. Prostějov  19. LASKI, s.r.o. Smržice 20. Lázně Slatinice a.s. Slatinice 21. LINAPLAST s.r.o. Kralice na Hané 22. Linebacker s.r.o. Uničov 23. Martinek Ivo Prostějov 24. MICOS spol. s r.o. Prostějov 25. MICOS TELCOM s.r.o. Prostějov 26. MUBEA - HZP s.r.o. Prostějov 27. Navrátil Jan, Ing. (HABRO) Prostějov 28. NORMA RZ s.r.o. Prostějov 29. Nováková Věra Ing. Kojetín 30. Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 Prostějov  31. Oliva Jakub, Mgr., advokát Olomouc 32. Palírna U Zeleného stromu a.s. Ústí nad Labem 33. Pospíšil Alois Prostějov 34. POZEMSTAV Prostějov – servis, s.r.o. Prostějov 35. Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o. Prostějov 36. PRO100R s.r.o. Prostějov 37. PS PLASTY CZ s.r.o. Prostějov  38. Radio Haná, s.r.o. Olomouc 39. Revitalstav s.r.o. Prostějov 40. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov 41. SIDA s.r.o. Prostějov 42. SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost Úsobrno 43. SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. Prostějov 44. Sociální družstvo Partners Ardanas Prostějov 45. Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Prostějov 46. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Prostějov 47. Střední odborná škola Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov 48. Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 Prostějov 49. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Prostějov 50. Švamberk Bohuslav JUDr. Prostějov 51. Švamberk.com, SE Prostějov 52. Švecová Denisa Prostějov 53. Švehlova střední škola polytechnická Prostějov a odloučené pracoviště Fanderlíkova 25, Prostějov Prostějov 54. Tesař Jan Ing., Hotel AVION Prostějov 55. Tesař Tomáš RNDr. Prostějov 56. TOMI - REMONT a.s. Prostějov 57. Toray Textiles Central Europe s.r.o. Prostějov 58. Uraz Oliver, advokát Olomouc 59. Vlach Michal Dětkovice 60. VPO Protivanov, a.s. Protivanov 61. Všetička Tomáš Mostkovice 62. Vzdělávací institut, spol. s r.o. Prostějov 63. Windmöller & Hölscher Machinery k.s. Kralice na Hané 64. ZAHRADA Olomouc, s.r.o. Olomouc 65. Železárny-Annahütte, spol. s r.o. Prostějov ... více

Nové logo pro členy hospodářské komory - ETICKÝ KODEX                            Podnikatelé, v konkurenčním prostředí jistě často řešíte otázku, jak zapůsobit na své potenciální obchodní partnery, jak získat jejich důvěru ve vámi poskytované služby nebo vyráběné výrobky a jak tyto potenciální zákazníky přesvědčit o vaší solidnosti. Hospodářská komora České republiky vám přináší jedno z řešení, které může být právě impulsem při rozhodování zákazníků o koupi vašeho výrobku či využití vašich služeb. Hospodářská komora pro své členy připravila etický kodex, který pojednává o profesionalitě, odpovědnosti, sounáležitosti, čestnosti a solidaritě podnikatelů. Ti z členů, kteří se s tímto kodexem ztotožní a kodex podepíší, budou moci užívat logo člena Hospodářské komory České republiky. Označení firmy tímto speciálním logem je možno užít na propagačních, prezentačních, informačních materiálech, na webových stránkách, v sídle firmy apod. Firma užívající toto logo tak veřejnosti a svým zákazníkům deklaruje nejen své členství v hospodářské komoře, ale i etický přístup k podnikání, ke kterému se v etickém kodexu člena Hospodářské komory České republiky zavázala. Hospodářská komora České republiky zavádí tento podpůrný nástroj při obchodování, protože má za úkol jak podporu podnikatelského prostředí, tak také propagaci podnikatelského stavu a tvorbu dobré pověsti zejména svých členů, podnikatelů. Podobné označení není novinka, ve světě se s tím setkat můžete. Samozřejmě logo člena hospodářské komory máme připraveno i v anglické mutaci, abyste podobných výhod spojených s členstvím v komoře a dodržení etických zásad mohli využít i při svých mezinárodních obchodech. Zákazníci a veřejnost si budou kromě vizuálního označení firmy logem člena komory moci také jednoduše zjistit na webových stránkách www.komora.cz, zda firma, se kterou chtějí navázat obchodní vztah, etický kodex člena Hospodářské komory České republiky podepsala. Podobným řešením výše položených otázek je certifikace ISO. Je to jen několik let, kdy tuto certifikaci vlastnilo minimum firem, nyní certifikace je již běžným jevem a bývá často požadována při výběrových řízeních na zakázky apod. Označení firem logem Hospodářské komory České republiky je sice zaměřeno trošku jinak než certifikace firem v rámci ISO, ale účel je podobný. Označit a zviditelnit firmy kvalitní, spolehlivé, důvěryhodné. Věříme, že za pár let toto označení bude v podnikatelském světě časté a běžné právě jako certifikace ISO. Vzor /pouhý náhled/ etického kodexu najdete ZDEPokud máte zájem přihlásit se k dodržování etických zásad, je třeba nás osobně navštívit v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6 /budova firmy APO/ nebo telefonicky si domluvit další postup tel.: 604 403 345, 775 208 220 /originál etického kodexu nelze zaslat emailem, je vytištěn na zvláštním papíru a je třeba, aby byl podepsán statutárním zástupcem firmy/.   ... více