VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
02. 05. 2023


V tomto roce dojde k výrazným změnám v pracovním právu, a to jednak z důvodu transpozice dvou směrnic EU, ale rovněž i z důvodu digitalizace a elektronizace komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V rámci tohoto praktického semináře Vás podrobně seznámíme se zněním navržené novelizace.

Součástí semináře budou modelové situace, praktická doporučení i odpovědi na Vaše otázky.


Seminář je určen
pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, personálním ředitelům, manažerům a firemním právníkům, dále vedoucím zaměstnancům a další odborné veřejnosti.

Termín: 
9. června 2023 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek, příp. přednáškový sál/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

..více

Plánované akce a semináře
17. 04. 2023
17. 5. 2023
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE
- přednáší Robert Křepinský


9.6.2023
VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE v roce 2023
- přednáší Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.


16. 10. 2023
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
- přednáší Mgr. Jakub Oliva, LL.M.


Podrobné pozvánky a přihlášky na jednotlivé semináře budou postupně zveřejněny.


Termíny přípravných kurzů a zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP při práci
28. 03. 2023


Zkoušky a periodické zkoušky OZO v BOZP:

  • 26.05.2023
  • 03.11.2023

Termíny přípravných kurzů ke zkouškám a periodickým zkouškám OZO v BOZP:

  • 23.05.2023 – 25.05.2023
  • 31.10.2023 – 02.11.2023

Více informací zjistíte na webu https://www.institutpv.cz/nabidka-kurzy.php