KARNET ATA

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 77 zemích světa.

Ověřené doklady pro mezinárodní obchod získáte bez dlouhého čekání, parkoviště zdarma přímo u budovy kanceláře. Možnost dohodnutí termínu i mimo provozní dobu!

Kde nás najdete: Lidická 6, vchod z boku budovy, 1. patro.
Kontakt: 775 208 220, ohkpv@ohkpv.cz, www.ohkpv.cz 

 

Úřední hodiny

 Pondělí  8:00 - 12:00  13:00 - 14:30
 Úterý   8:00 - 12:00  13:00 - 14:30
 Středa   8:00 - 12:00  13:00 - 14:30
 Čtvrtek  8:00 - 12:00  13:00 - 14:30
 Pátek   8:00 - 11:00  
     
Posledního klienta přijímáme 15 minut před koncem pracovní doby.

 

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

 

Co přináší

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách)
 • zajišťuje rychlé celní odbavení
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím

Omezení použití karnetu ATA

 • časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
 • územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 77
 • věcné – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů:
  1. Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebných k výkonu povolání – mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce.

  2. Celní úmluva o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo použití na výstavách, veletrzích, zasedáních a podobných událostech.

  3. Mezinárodní úmluva o usnadnění dovozu vzorků a reklamního materiálu.Celní úmluva týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu.

  4. Celní úmluva týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu.

Karnet ATA nelze použít na předměty vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji.

 

Členské země Celní úmluvy o karnetu ATA
 
Albánie (AL)
Alžírsko (DZ)
Andora (AD)
Austrálie (AU)
Bahrajn (BH)
Belgie (BE)
Brazílie (BR) nové
Bělorusko (BY) 1)

Bosna a Hercegovina (BA)
Bulharsko (BG)
Česká republika (CZ)
Černá Hora (ME)

Čína (CN)
Dánsko (DK)
Estonsko (EE)

Finsko (FI)
Francie (FR)

Gibraltar (GI)
Hong-Kong (HK)
Chile (CL)
Chorvatsko (HR)
Indie (IN)  2)
Indonésie (ID)
Írán (IR)
Irsko (IE)
Island (IS)

Itálie (IT)
Izrael (IL)
Japonsko (JP)
JAR (ZA)
Kanada (CA)
Kazachstán (KZ) 1) 
Korea (KR) 6)
Kypr (CY)
Libanon (LB)

Litva (LT)
Lotyšsko (LV)

Lucembursko (LU)
Macao (MO)

Madagaskar (MG)
Maďarsko (HU)
Makedonie (MK)
Malajsie (MY)
Malta (MT)
Maroko (MA)

Mauritius (MU)
Mexiko (MX)  3)
Moldávie (MD)
Mongolsko (MN)
Německo (DE)
Nizozemsko (NL)
Norsko (NO)

Nový Zéland (NZ)
Pákistán (PK)

Pobřeží Slonoviny (CI)
Polsko (PL)
Portugalsko (PT)
Rakousko (AT)

Rumunsko (RO)
Rusko (RU)  1)
Řecko (GR)
Senegal (SN)
Singapur (SG)  4)
Slovensko (SK)
Slovinsko (SI)
Spojené arabské emiráty (AE)

Srbsko (RS) 
Srí Lanka (LK)
Španělsko (ES)
Švédsko (SE)

Švýcarsko (CH)
Taiwan (TW)  5)
Thajsko (TH)
Tunisko (TN)
Turecko (TR) 7)
Ukrajina (UA) 1)
USA (US)
Velká Británie (GB)

 

Do zemí označených podtržením (země EU) se karnety ATA nevystavují.

1) O vystavení karnetu ATA do Běloruska, Kazachstánu, Ruska a na Ukrajinu je nutné předem zažádat (14 dní) na email: karnety@komora.cz. Vystavuje pouze HK ČR v Praze!
2) Vystavení karnetu ATA do Indie je nutné předem konzultovat s hospodářskou komorou. Lze vystavit pouze na povolené výstavy.
3) Před vstupem na mexické celní území se musí karnety ATA registrovat u mexických celních orgánů.
4) Karnety ATA mají v Singapuru omezenou platnost 3 měsíce.
5) Na Taiwan se vystavují karnety CPD (China/Taiwan) za stejných podmínek jako karnety ATA.
6) Korejská republika (Jižní Korea).
7) Plná moc pro jednání s tureckými celními úřady musí být ověřená na tureckém konzulátu v Praze.

 

UPOZORNĚNÍ

Žádost o vystavení karnetu ATA se předkládá ve 2 vyhotoveních !!!
Žádost o vystavení karnetu ATA se tiskne z formuláře žádosti (PDF) umístěného ke stažení dole na stránce v sekci Související soubory a vyplňuje se hůlkovým písmem. Jiné nebo pozměněné formuláře žádosti nebudou akceptovány.

 

Poplatky za vystavení karnetu ATA dle hodnoty zboží

Hodnota zboží v Kč  Poplatek v Kč
               1 – 150 000 5 000
    150 001 – 250 000 6 000
    250 001 – 500 000 7 000
    500 001 – 750 000 9 000
    750 001 – 1 000 000 10 000
 1 000 001 – 2 500 000 14 000
 2 500 001 – 5 000 000 19 000
 5 000 001 – 8 000 000 27 000
   
Vystavení následného karnetu: 100% ceny původního karnetu
Vystavení DUPLIKÁTU karnetu ATA: 50% ceny původního karnetu
Ceny tiskopisů: formulář ATA 1 list 5,- Kč.
Administrace sady karnetu ATA 500,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

Ceník platný od 1.1.2021 ke stažení ZDE.

 

Soubory ke stažení

Co s sebou na ověření

Žádost o vystavení karnetu ATA

Jak získat karnet ATA - krok po kroku

Postup při použití karnetu ATA

Šablona pro tisk

Plná moc pro celní řízení

Plná moc pro komoru

Náležitosti žádosti o karnet ATA do Ruska, Běloruska, Kazachstánu a na Ukrajinu

Náležitosti k žádosti o karnet ATA do Turecka

Prohlášení k žádosti o karnet ATA do Turecka

Karnet ATA do Mexika

Celní úřady v Mexiku

Instrukce k registraci karnetů ATA vystavených do Mexika


pro import zboží do Egypta platí od 1.7.2021 nová legislativa

pro import zboží do Egypta platí od 1.7.2021 nová legislativa


Egyptské ministerstvo financí oznámilo povinnost pro všechny importéry dovážející zboží do Egypta, od července 2021 používat elektronický systém předběžné registrace – Advance Cargo Information system/ACI.

Tento nový elektronický celní systém, který je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA, vyžaduje po dovozcích nahrání všech potřebných dokumentů na stanovený portál minimálně 48h před vysláním nákladu z domovského přístavu/letiště/či jiné platformy. Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik. Při registraci do sytému ACI získají dovozci jedinečné předběžné registrační číslo, které budou muset uvádět na dopravních dokladech včetně Certifikátu o původu zboží. ACID NUMBER je možné uvádět v kolonce č. 5 určené pro poznámky nebo případně v kolonce č. 8 určené pro popis zboží. Další info zde.

ggggg