Uvolňování opatření
30. 04. 2020

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. V přehledu naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 30. 4. 2020 rozhodla o dalším uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram byl proto aktualizován a je platný k 30. 4.

Podrobné informace najdete ZDE.


29. 04. 2020

Na tuto otázku jsme se zeptali Roberta Křepinského - člena Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedy Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, předsedy Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě vlády pro BOZP, odborného poradce Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a spoluautora novely vyhlášky č. 79/2013 Sb.

..více

29. 04. 2020

Pro návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu zvedla ruku většina Senátu PČR. Ošetřovné se zvýší automaticky, a to zpětně od 1. dubna do 30. června. Na ošetřovné budou mít nově nárok i takzvaní „dohodáři“. Ke konečnému schválení změn chybí už jen podpis prezidenta republiky.

Za duben díky změnám dosáhnou rodiny na ošetřovné, které odpovídá zhruba 90 % čisté mzdy. Novela zákona tak dokáže zabránit výraznému propadu příjmů rodičů, kteří se doma starají o své děti. Nárok na ošetřovné bude zachován i u rodin, které nebudou moci dát své dítě do školy, i když v ní bude částečně obnovená výuka.

..více

Podpora a centrální nákup zdravotnických a ochranných pomůcek od domácích výrobců bylo zřejmě jen PR
29. 04. 2020

Stát bude ochranné pomůcky nakupovat od tuzemských firem pouze v omezeném množství. Navzdory tomu, že vláda opakovaně deklarovala, že bude kvůli pandemii SARS-CoV-2 využívat prioritně výrobní kapacity domácích výrobců. Upozorňují na to Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Podnikatelské organizace proto dnes oficiálním dopisem vyzvaly předsedu vlády, aby zajistil nápravu a ohlídal, že skutečně bude vypsána centrální a transparentní veřejná zakázka na dodávky strategických ochranných prostředků.

..více

Firmy mohou získat podporu z dotačních programů
24. 04. 2020

Od 14. dubna je vyhlášena výzva v rámci programu Technologie COVID 19, díky níž je možné získat dotace na výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 27. dubna do 29. května. Míra podpory je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů, minimální výše dotace je 250 tisíc Kč, maximální 20 milionů Kč.

16. dubna byla také vyhlášená výzva Inovační vouchery COVID-19, která podpoří rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Inovační vouchery mohou podnikatelské subjekty využít výlučně pro boj proti koronavirové infekci. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tisíc Kč a maximálně do výše 999 999 Kč.

..více

VÝZVA
18. 04. 2020

Okresní hospodářská komora v Prostějově hledá firmy i jednotlivce, kteří nabízí kapacitu na výrobu roušek.

V případě zájmu o uveřejnění do seznamu výrobců roušek uveďte název firmy /jméno osoby/, denní kapacitu, materiál, cenu a kontakt.

Tyto údaje zašlete na email: ohkpv@ohkpv.cz

Připravovaný seznam je již nyní dostupný na webu www.ohkpv.cz je otevřený a bude pravidelně doplňovaný.

O existenci seznamu budou informovány dostupné veřejné zdroje. Rádi bychom, aby se dostal k co nejvíce institucím, firmám.

Uveřejnění v seznamu je pro všechny zájemce ZDARMA.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63