POZOR: Dálnici D46 čeká oprava mostů a dlouhodobé dopravní omezení
16. 02. 2023


V rámci provádění stavby čeká na řidiče dopravní omezení v termínu od 28. 3. do 10. 11. 2023.

Z důvodu zajištění maximálního rozptýlení dopravy a s tím spojenou snahou minimalizovat kolony vznikající i v běžném provozu na železničním přejezdu P6542 na ul. Olomoucká v Prostějově, bude vyznačena objízdná trasa po následujících silnicích: výjezdová větev dálnice D46 MÚK Držovice (EXIT 26) vlevo → silnice II/366 ul. Konečná, ul. Za Olomouckou → silnice III/36639 ul. Za Kosteleckou, ul. Kostelecká → silnice II/150 ul. Vápenice, ul. Svatoplukova, ul. Újezd, ul. Dolní, ul. Kralická až k uzavřené výjezdové větvi. 

„Je třeba se připravit na dlouhodobou uzavírku, kdy provoz na D46 bude omezen. Provoz zde bude veden vždy v jednom pásu dálnice. Stavební práce budou v letošním roce rozděleny do několika etap,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jiří Pospíšil s tím, že představil stručný popis jednotlivých etap:

..více

Realizace integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace probíhá dle plánu
01. 02. 2023


Zpráva o plnění integrované strategie 2014-2020 byla předložena k projednání Řídicímu výboru ITI Olomoucké aglomerace na jeho 61. zasedání. Obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů, plnění podmínek ITI, indikátorů a dodržení finančního plánu.

Zpráva je již 13. v pořadí a informuje o plnění integrované strategie ITI Olomouckého aglomerace za období od 1. 7. - 31. 12. 2022. 

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou novým nástrojem EU, jak podpořit územní rozvoj v aglomeracích. Olomoucká aglomerace (OA) čítá 240 obcí s přibližně 450 tisíci obyvateli. Alokace ITI OA činí 3 847,6 mil. Kč dotačních prostředků EU. Cílem ITI je podpora funkčních městských regionů (metropolitních oblastí, aglomerací) a jejich strategií rozvoje. Děje se tak integrovaným způsobem a na principu participace zástupců klíčových aktérů aglomerace jako jsou města, univerzita, hospodářská komora apod. a 6 pracovních skupin, složených z expertů v oblasti památek, vzdělávání, zaměstnanosti a trhu práce, vědy a výzkumu, mobility a životního prostředí.

..více

Změny v dopravě výrobků podléhajících spotřební dani (lihoviny, benzín, nafta, tabákové výrobky atd.)
24. 01. 2023

 

S účinností od 13. 2. 2023 budou muset být všechny nové dopravy uskutečňované v režimu volného daňového oběhu mezi členskými státy EU, realizovány prostřednictvím modulu e-VDO v systému EMCS. Pro každé místo přijetí a odeslání bude daňovému subjektu přiděleno tzv. jedinečné číslo pro dopravu ve VDO (SEED ID).

Více informací najdete ZDE.


Program STARTér, Věř si a podnikej! Nadačního fondu Veolia
20. 01. 2023

 

Začínající podnikatelé (OSVČ i právnické osoby do 25 zaměstnanců) mohou opět získat příspěvek až 60 000 Kč na každé nově vzniklé pracovní místo.

PŘEČTĚTE SI VÍCE


Co se pro podnikatele mění od roku 2023?
12. 01. 2023


Pokud jste živnostník (OSVČ), tak vás nepochybně budou zajímat změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a daní a případně regulace podnikání.

Zvyšují se zálohy

Pro rok 2023 byla vyhlášena průměrná mzda ve výši 40 324 Kč. Pro OSVČ a samoplátce se od průměrné mzdy odvozují výše minimálních záloh na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pro sociální pojištění bude v roce 2023 minimální záloha činit 2 944 Kč a pro zdravotní pojištění bude činit 2 722 Kč. V případě, že podnikáte jen tzv., na vedlejší činnost, nemusíte sociální pojištění platit, pokud váš hrubý zisk nepřekročí částku 96 777 Kč.

S výší vyhlášené průměrné mzdy souvisí i strop pro sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy), 15% sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 činí 4násobek průměrné mzdy 161 296 Kč) a 15% sazba daně pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 činí 48násobek průměrné mzdy 1 935 552 Kč).

..více

Úspěchy HK ČR za rok 2022
04. 01. 2023


Přehled stěžejních úspěchů Hospodářské komory ČR, kterých jsme společně dosáhli v roce 2022 najdete ZDE.


19. 12. 2022


Karnety ATA - AKTUÁLNĚ od 1. ledna 2023
16. 12. 2022


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jako záruční a vystavující organizace mezinárodního záručního řetězce karnetů ATA v ČR se připojuje k procesu digitalizace karnetů ATA reprezentovaným mezinárodní obchodní komorou (ICC), který postupně povede až k používání elektronického karnetu ATA v mobilní aplikaci. Prvním krokem digitalizace v souladu s podmínkami ICC bude zasílání online dat o karnetech ATA do systému ICC od 1.1.2023. Tato skutečnost si vyžádá změny při podávání žádosti o karnet ATA i v procesu vystavování karnetů ATA.

Žadatelé o karnet ATA budou v roce 2023 vystavujícím komorám předkládat kromě žádosti o karnet ATA také seznam dočasně vyváženého zboží v elektronické podobě.

HK ČR vyvinula informační systém, který ji umožní zasílat požadovaná data do systému ICC v souladu s bezpečnostními podmínkami o ochraně údajů, který začne od 3. 1. 2023 používat.

V průběhu roku 2023 pro Vás plánujeme spustit Portál služeb, přes který si budete moci o karnet ATA požádat plně elektronicky.

Karnety ATA lze vyřizovat pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě v úředních hodinách https://www.ohkpv.cz/cz/m/karnety-ata/ 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.


ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ VLÁDA SCHVÁLILA I PRO VELKÉ PODNIKY
16. 12. 2022


I pro velké firmy budou platit od 1. 1. 2023 do konce příštího roku stejné ceny, jaké vláda již dříve nastavila pro domácnosti a malé a střední firmy. Za dodávku elektřiny tak podniky zaplatí 5 000 Kč/MWh a za dodávku plynu 2 500 Kč/MWh (obě částky jsou bez DPH a distribučních poplatků).

Možnost zavést dočasná podpůrná opatření státní podpory na ochranu zasažených podniků a domácností pro rok 2023 přineslo aktualizované sdělení Evropské komise s názvem Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 426/01) (dále jen „DKR“). Podmínkou pro zastropování cen energií velkým podnikům je respektování podmínek poskytování podpory stanovených právě v DKR.

Nařízení, které nyní vláda schválila, řeší první fázi poskytování podpory v režimu DKR pro rok 2023, kdy dojde k rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu o ostatní subjekty, které nejsou malými nebo středními podniky dle Nařízení Evropské komise 2003/361/ES ani nespadají do jiných kategorií zákazníků se stanovenou cenou podle současně platného nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Podpora bude poskytnuta velkým podnikům formou poskytování záloh. Základem pro stanovení záloh budou zastropované ceny elektřiny a plyny ve stejné výši jako pro malé a stření podniky, tj. ve výši 5 000 Kč/MWh bez DPH za elektřinu a v případě plynu ve výši 2 500 Kč/MWh bez DPH, a to do 80 % jejich historické spotřeby za shodné období. Podnik se může rozhodnout, zda bude čerpat podporu formou záloh na elektřinu, na plyn nebo na obojí současně. Limity v rámci DKR jsou stanoveny za obě komodity dohromady. Nadále ovšem zůstává ze stropování ceny plynu vyloučena dodávka plynu spotřebovaného pro výrobu elektřiny.

..více

OD ROKU 2023 VŠICHNI PODNIKATELÉ S DATOVOU SCHRÁNKOU: OTÁZKY A ODPOVĚDI
16. 12. 2022


Základním předpokladem rozvoje novodobé společnosti, tedy i státu, je proces digitalizace. Stát proto k 1. 1. 2023 „opustí“ mnohdy nákladný a komplikovaný způsob komunikace s podnikateli prováděný z jeho strany zejména písemnou cestou a zřídí všem podnikatelům automaticky, tj. ze zákona, datovou schránku.

K čemu že dojde k 1. 1. 2023? – Podnikající fyzické osoby, ale i nepodnikající právnické osoby se v prvním čtvrtletí příštího roku dočkají významné změny. Bude jim automaticky zřízena datová schránka, a to na základě již dříve schválené novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63