XI. setkání dne 1.6.2011
01. 06. 2011

Dne 1. června 2011 se uskutečnilo XI. setkání Klubu personalistů tentokrát ve společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s. Tématem setkání byly projekty HR realizované v této společnosti. Jejich prezentace se ujala personální ředitelka Ing. Marika Pilíškova. Představila projekt "Implementace standardu Investors in People" /zavádění moderních nástrojů personalistiky do praxe/. Za tento projekt byly HŽP oceněny Cenou odborné poroty HREA Excellence Award 2010, za zvlášť velký přínos personalistiky do organizace. Dalším projektem je nový kafeteria systém přes webovou aplikaci, kde mají zaměstnanci výběr až z 50-ti benefitů a mohou si je nakupovat z pohodlí domova. Následovala ukázka efektivního hodnocení zaměstnanců firmy každé pololetí a představení dalších zajímavých projektů HR.

..více

X. setkání dne 20.4.2011
20. 04. 2011

Dne 20. dubna 2011 se uskutečnilo X. setkání Klubu personalistů v prostorách Švehlovy střední školy. Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově, spolu s Ing. Jitkou Palkovou, ředitelkou OHK Přerov, představily projekt "NOVÁ ŠANCE" zaměřený na pomoc zaměstnancům ve výpovědi z organizačních důvodů. Projekt je vymezen pro podniky v Olomouckém kraji. Mgr. Naďa Žondrová přiblížila grafologii jako diagnostickou metodu výběru pracovníků. Zástupci Úřadu práce v Prostějově informovali o aktuální situaci na trhu práce.Nakonec PhDr. Maria Řičánková prezentovala projekt "Modely", jehož cílem je zprostředkovat účastníkům vhodnou interaktivní metodou bezprostřední zážitek tak, aby si na modelových situacích, které co nejvíce kopírují realitu, uvědomili pozitiva i negativa svého manažerského jednání, posílili pozitiva, optimalizovali negativa a přenesli nově získané poznatky do své každodenní manažerské praxe ve své firmě.

..více

IX. setkání dne 13.4.2010
13. 04. 2010

Dne 10.října 2010 se uskutečnilo IX. setkání Klubu personalistů v Národním domě. Účastníci byli seznámeni s principy dotačního programu "Vzdělávejte se!" za výkladu Mgr. Lenky Rušarové a PhDr. Adolfa Tomandla. Mgr. Rušarová dále přiblížila dotační program "ICT v podnicích". Ing. Frehar představil možnosti úspor finančních nákladů a zefektivnění činností ve firmách. Zástupci Úřadu práce v Prostějově přednesli aktuální informace o pracovním trhu. Na závěr setkání proběhla diskuze moderovaná Mgr. Markem.

..více

01. 01. 2010

Projekt "Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví"

Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově a dalšími 12-ti, do projektu zapojenými hospodářskými komorami a Svazem drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví České republiky zahájily v prosinci 2010 Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví.
..více

01. 01. 2010

Nabídku služeb, které poskytuje Okresní hospodářská komora v Prostějově v rámci Ověřovatelské kanceláře CEZCHPOINT, naleznete ZDE


01. 07. 2009

Od 1. července 2009 bude v rámci projektu CzechPoint spuštěna na OHK nová služba – ověřování shody opisu nebo kopie s listinou /vidimace/ a ověřování pravosti podpisu /legalizace/.

K možnosti poskytování této služby v síti hospodářských komor museli všichni pracovníci složit zkoušku dle zákona č.21/2006 Sb.

..více

01. 07. 2009

Od 1. července 2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování). Občané a podnikatelé, kteří byli doposud zvyklí nechávat si ověřovat listiny a podpisy jen u notářů či na úřadech se budou moci nově obracet i na kontaktní místa hospodářské komory, která jsou zapojena do projektu Czech POINT.

..více

01. 07. 2009

Prostřednictvím autorizované konverze dokumentů získáte dokument (převedený z listinné podoby do elektronické a naopak), který bude mít stejné právní účinky jako původní konvertovaný dokument, jehož převedením daný výstup vznikl.

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím tzv. datových schránek.

..více

04. 06. 2009

Dovolujeme si Vás informovat, že Datové schránky byly rozšířeny o nové funkcionality.

..více

03. 06. 2009

1.Ověřte si, zda vaše právnická osoba spadá do skupiny, které je datová schránka zřízena ze zákona.

2.Na adrese http://www.datoveschranky.info/overovani-po zadejte IČ nebo jméno vaší právnické osoby. Vzápětí zjistíte, zda vám byla datová schránka zřízena.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63