04. 05. 2014
Poslanecká sněmovna České republiky dne 8.8. schválila novelu zákona o dani z příjmu, na které se v přípravě opatření podílela i Hospodářská komora České republiky(HK ČR). Jedná se o balíček opatření, která by měla po finanční stránce umožnit zaměstnavatelům zapojit se více do odborného vzdělávání. HK ČR však rovněž očekává, že se díky tomuto opatření zvýší aktuálnost vybavení odborných škol z hlediska odborné výuky, a zaměstnavatelé ve spolupráci se školami tak budou mít k dispozici finanční a motivační nástroj pro příchod zájemců o studium technických oborů.

Více informací v přiložené tiskové zprávě ZDE


03. 05. 2014

Upozorňujeme na skutečnost, že opět bude možné uzavírat pracovní poměr na dobu určitou opakovaně bez časových omezení.

Možnost takzvaného řetězení pracovních smluv bude platit jen pro určitý okruh pracovníků, podmínkou je dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací, příp. vnitřní předpis organizace.

..více

02. 05. 2014

Národní soustava kvalifikací nabízí k využití již 450 kvalifikačních a hodnotících standardů, podle nichž absolvovalo zkoušku přes 70 000 osob. Téměř polovina našich občanů pracuje v jiné profesi, než pro kterou se připravovali ve škole. Většinou tuto novou práci i mnohem lépe zvládají. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci jen původní vysvědčení, diplom či výuční list.

..více

01. 05. 2014

Aktuálně celorepublikově běžící projekty, které realizuje Fond dalšího vzdělávání, p.o. MPSV. Hlavním cílem projektů je získání praxe pro dané cílové skupiny. Náklady spojené s realizací stáží jsou plně dotované, odměny pro firmu či školu jsou více než zajímavé /pohybují se v rozmezí 30-200 tis. Kč/. A hlavně - zaměstnavatelé získají možnost "vyzkoušení" svého potenciálního nového zaměstnance. Každopádně není podmínkou stážistu následně po výkonu stáže zaměstnat.

..více

30. 04. 2014
Finanční správa ČR dne 8. března 2013 zveřejnila technické parametry webové služby, pomocí které bude veřejnost moci od 1. dubna 2013 on-line ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a o jejich spolehlivosti.

Tisková zpráva ke stažení ZDE


30. 04. 2014

Vláda na svém jednání dne 24.4.2013 schválila návrh poslanců ODS na podporu technických oborů vycházející z výsledků jednání Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Fóra průmyslu a vysokých škol. Legislativní změna má zefektivnit odbornou přípravu a zvýšit kvalitu absolventů odborných škol.

Poslanecký návrh, který připravilo MPO, má pomoci co by jeden z nástrojů k odvrácení nedostatku odborníků pro průmysl a zabránit negativnímu dopadu na konkurenceschopnost ČR. Úřad tímto plní jeden z úkolů, na kterém úzce spolupracuje se zástupci průmyslu. Nyní budou nový systém podpory technického vzdělávání posuzovat poslanci. V případě, že mu dají zelenou, měl by vstoupit v platnost 1. září.

..více

30. 04. 2014

Maratonský klub Prostějov je volný klub, kde není nutné registrovat se v oddíle, platit roční poplatky či dosahovat nějakých výkonů. Základním cílem je podporovat běhání lidí v každém věku a na libovolné úrovni.

Se vzestupem popularity běhání, jako jedné ze základních forem pohybu člověka narůstá o tuto sportovní aktivitu i zájem ze strany široké veřejnosti. Prudký nárůst počtu běžeckých akcí a počtu jejich účastníků v celém světě nepochybně svědčí o dramatickém vzrůstu popularity běhání. V Prostějově má běhání velmi dobré podmínky i tradici a Maratonský klub chce pouze podporovat a pomoci rozvíjet zájem o běhání formou různých běžeckých akcí pro děti i dospělé. Jedním ze základních cílů je nabídnout možnost zaběhat si, zkusit si méně i více náročný závod s měřením času, zajištěným zázemím a servisem v podobě organizace a podpory (občerstvení apod.) a získat pro běhání děti i jejich rodiče.

..více

28. 04. 2014

Víte, že máte možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení)? Stačí uspět při zkoušce z některé tzv. profesní kvalifikace.

..více

25. 04. 2014

Olomoucký kraj ve spolupráci s Řídícím orgánem ROP Střední Morava a městem Olomouc vyhlašuje dne 14. 1. 2013 „Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher“. Žádosti o inovační voucher budou přijímány od 28. ledna 2013 do 15. února 2013.

..více

25. 04. 2014

V souvislosti s novelou zákona o DPH platnou od 1. 1. 2013, dochází k zavedení tzv. ručení odběratelů za odvod DPH dodavatelem.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53