První výzvy pro projekty
30. 11. 2016

Město Olomouc, jako nositel ITI Olomoucké aglomerace, vyhlásilo první čtyři výzvy pro předkládání integrovaných projektů. O finanční podporu se mohou hlásit zájemci s projekty zaměřenými na kulturní památky, výstavbu dopravních terminálů, nákup tramvají nebo na telematiku.

Olomoucká aglomerace dne 11. listopadu 2016 ve 14 hodin vyhlásila čtyři výzvy pro realizaci integrovaných projektů. Projekty budou usilovat o rozdělení 1 a čtvrt miliardy korun z Evropské unie, a to ve výzvách na:

  • Rozvoj kulturního dědictví (IROP)
  • Výstavbu a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy (IROP)
  • Výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (IROP)
  • Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy (OPD)
..více

Vyhlášení nových výzev OP PIK
30. 11. 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 28. listopadu 2016 výzvy v následujících programech podpory:

Inovace - Výzva III (inovační projekt)
Úspory energie - Výzva II
Služby infrastruktury - Výzva III

Dne 29. listopadu 2016 byla vyhlášena Výzva III programu Aplikace.


Aktualizace Harmonogramu výzev 2016
23. 11. 2016

V minulých dnech byl aktualizován Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016. Harmonogram je k dispozici ZDE.


Evropský výměnný program pro podnikatele
11. 11. 2016

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.

Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu malé firmy. Hostitel(ka) těží z nových perspektiv svého podniku a dostane příležitost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se o nových trzích.

..více

Módní design - stále poptávaná profese
10. 11. 2016

Ačkoliv před dvěma lety došlo k demolici oděvního gigantu OP Prostějov, přesto se na Hané stále daří jednomu z historicky tradičních odvětví, jakými jsou textilní, oděvní a kožedělný průmysl.
Řada firem působících v Prostějově a jeho okolí poptává odborné a kreativní pracovníky z oboru oděvní tvorby a nabízí kvalitní pracovní zázemí.

Věnovat se módnímu designu a mít zaručenou uplatnitelnost na trhu práce mohou Vaše děti díky studiu maturitního oboru Módní designér a vizážista, případně oboru s výučním listem Tradiční krejčí.
Jak navrhnout módní kolekci, zvolit pro modely vhodný materiál, sladit celkovou vizáž – to vše a další se mohou naučit během studia odborných maturitních i učebních oborů na střední škole ART ECON, která je také dlouholetým členem OHK v Prostějově.

..více

Blíží se 25. výročí společnosti Melzer, spol. s r. o.
09. 11. 2016

Společnost byla založena roku 1992 a od té doby poskytla své IT služby více než 200 zákazníkům. Mezi obory, na které se Melzer specializuje, patří výroba, obchod, projekční a procesní řízení, služby a vodárenství.
Tým specialistů z Melzer má za sebou 25 let zkušeností s implementací informačního systému QI. Za tu dobu získali jedinečné know-how, které zoptimalizuje procesy i řízení firem a podniků, usnadní administrativu a ušetří výrazně i finanční prostředky. Díky úzké spolupráci Melzer s výrobcem systému QI, společností DC Concept, a.s., se daří promítat tyto zkušenosti do informačního systému QI a tím jej neustále zdokonalovat. Velkou výhodou systému QI je jeho KOMPLEXNOST. Jeden informační systém obsahuje funkcionalitu, kterou je schopen podpořit nejen všechny běžné procesy probíhající ve firmách a podnicích, ale i projektově řízené akce. Může tak nahradit řadu specializovaných aplikací od různých výrobců a odstranit tak řadu z toho plynoucích problémů. www.melzer.cz 

..více

Poděkování statutárnímu městu Prostějovu za poskytnutí dotace
09. 11. 2016

Rádi bychom vyjádřili poděkování statutárnímu městu Prostějovu za poskytnutí dotace na projekt "Informační a internetové místo při OHK v Prostějově pro rok 2016".

Díky tomuto projektu mají podnikatelé usnadněn přístup k aktuálním a kvalifikovaným informacím z podnikatelského  prostředí. Cílovou skupinu tvoří nejen podnikatelé, ale i nezaměstnaní, kteří mají zdarma přístup na internet a mají tak další možnost při hledání vhodného zaměstnání. Při realizaci tohoto projektu úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Prostějově.


Představení nového člena OHK - společnost OP CABLE, s.r.o.
08. 11. 2016

Firma OP CABLE, s.r.o. sídlí v průmyslovém areálu v Prostějově. Vznikla v roce 2014 jako nástupce firmy CABITAL s.r.o., která svou činnost datovala od roku 1999. Hlavní činností je výroba vodičů a speciálních elektrických kabelů vysoké kvality. V současné době odebírají tyto kabely zákazníci na mnoha trzích, jako jsou například Rakousko, Francie, Belgie, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie a samotná Česká republika. Majitelé jsou hrdí na to, že i přes krátkou historii dokázala společnost navázat dlouhodobé vztahy s odběrateli, kteří požadují a oceňují zejména vysokou kvalitu dodávaných kabelů a možnost přizpůsobení konkrétním požadavkům.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63