29. 01. 2015

Polytechnická dílnička - práce s ruční výrobou výšivek 27. - 28. ledna, 3. - 4. února 2015

   

   


20. 01. 2015

Polytechnická dílnička - práce s textilem, paličkování 12., 13., 19., 20. ledna 2015

    

    


16. 01. 2015

Polytechnická dílnička - práce s recyklovanými materiály 4. - 7. listopadu 2014

  

  


14. 01. 2015

S účinností od 1.ledna 2015 se rozšířila povinnost elektronické komunikace s finanční správou, neboť od tohoto data platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.

..více

19. 12. 2014


Olomoucký kraj vydal publikaci o nejvýznamnějších firmách v regionu
25. 11. 2014

Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou vydal Olomoucký kraj novou publikaci o významných firmách v regionu.

Jedná se o aktualizaci publikace vydané v roce 2010. Oproti minulé verzi došlo ke zvýšení počtu prezentovaných firem a to na téměř 200. Jednotlivé firmy jsou v publikaci přehledně rozděleny dle průmyslových oborů (automobilový, elektrotechnický, chemický, kovodělný, potravinářský, strojírenský, textilní průmysl, ostatní průmysl, ostatní zpracovatelský průmysl, průmysl informačních technologií a stavebnictví). V úvodu publikace se čtenáři můžou seznámit s informacemi o ekonomice Olomouckého kraje, s přehledem inovativních firem v kraji a v neposlední řadě také s informacemi o klastrech působících v našem regionu.

..více

10. 11. 2014

Dne 31. října 2014 proběhlo v Národním domě Prostějov čtvrté „Hanácky glétováni“. Tato slavnostní akce se uskutečnila za účasti předsedy představenstva OHK v Prostějově Ing. Martina Plachého, primátora Statutárního města Prostějova pana Miroslava Pišťáka a jeho náměstků. V sále bylo přítomno více jak pět desítek návštěvníků a řemeslníků.

Na místě byla tentokrát i prodejní výstavka nádherných ručních výrobků - dřevěné hračky, výrobky z fima a pedigu, vyšívané ubrousky, dečky, kovářské výrobky, patchwork, domácí kozí produkty, bylo možné shlédnout ručně vyšívaný hanácký kroj a další. Zazněly krásné hanácké písně „Pozvánka na Hanou“ a „V Prostijově na kopečko“. 

..více

10. 11. 2014

Dne 26. listopadu 2014 se uskuteční v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov, Lidická č. 4, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, Úřadem práce ČR a významnými zaměstnavateli, akce s názvem: „STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU“.

V současné době se spousta zaměstnavatelů potýká se zásadním problémem a tím je nedostatek kvalifikované pracovní síly, zejména v technických profesích. Jedním z možných řešení je intenzivní propagace mezi žáky ZŠ a jejich rodiči v době při rozhodování o volbě budoucího povolání. Proto jsme s výše uvedenými institucemi spojili své síly a uspořádali motivační akci. Zaměřili jsme se na propagaci technických profesí a učňovské stipendijní programy. Pevně věříme, že se nám přítomné podaří motivovat k výběru vhodného studijního oboru.


05. 11. 2014

K 30. 9. 20014 bylo Úřadu práce ČR, krajské pobočce v Olomouci (dále jen ÚP), hlášeno 2 811 volných pracovních míst, z nich 211 (to je 8 %) pro kvalifikované stavební dělníky. Firmy poptávají  hlavně zedníky, ale i dlaždiče, instalatéry, stavební truhláře a stavební zámečníky, podlaháře, tesaře apod.

Úřad práce nabízí zaměstnavatelům – stavebním firmám rekvalifikaci současných i budoucíh zaměstnanců.


Nabídka Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, pro stavební firmy
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP)
Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63