Úspěchy HK ČR za rok 2022
04. 01. 2023


Přehled stěžejních úspěchů Hospodářské komory ČR, kterých jsme společně dosáhli v roce 2022 najdete ZDE.


19. 12. 2022


Karnety ATA - AKTUÁLNĚ od 1. ledna 2023
16. 12. 2022


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jako záruční a vystavující organizace mezinárodního záručního řetězce karnetů ATA v ČR se připojuje k procesu digitalizace karnetů ATA reprezentovaným mezinárodní obchodní komorou (ICC), který postupně povede až k používání elektronického karnetu ATA v mobilní aplikaci. Prvním krokem digitalizace v souladu s podmínkami ICC bude zasílání online dat o karnetech ATA do systému ICC od 1.1.2023. Tato skutečnost si vyžádá změny při podávání žádosti o karnet ATA i v procesu vystavování karnetů ATA.

Žadatelé o karnet ATA budou v roce 2023 vystavujícím komorám předkládat kromě žádosti o karnet ATA také seznam dočasně vyváženého zboží v elektronické podobě.

HK ČR vyvinula informační systém, který ji umožní zasílat požadovaná data do systému ICC v souladu s bezpečnostními podmínkami o ochraně údajů, který začne od 3. 1. 2023 používat.

V průběhu roku 2023 pro Vás plánujeme spustit Portál služeb, přes který si budete moci o karnet ATA požádat plně elektronicky.

Karnety ATA lze vyřizovat pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě v úředních hodinách https://www.ohkpv.cz/cz/m/karnety-ata/ 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.


ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ VLÁDA SCHVÁLILA I PRO VELKÉ PODNIKY
16. 12. 2022


I pro velké firmy budou platit od 1. 1. 2023 do konce příštího roku stejné ceny, jaké vláda již dříve nastavila pro domácnosti a malé a střední firmy. Za dodávku elektřiny tak podniky zaplatí 5 000 Kč/MWh a za dodávku plynu 2 500 Kč/MWh (obě částky jsou bez DPH a distribučních poplatků).

Možnost zavést dočasná podpůrná opatření státní podpory na ochranu zasažených podniků a domácností pro rok 2023 přineslo aktualizované sdělení Evropské komise s názvem Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 426/01) (dále jen „DKR“). Podmínkou pro zastropování cen energií velkým podnikům je respektování podmínek poskytování podpory stanovených právě v DKR.

Nařízení, které nyní vláda schválila, řeší první fázi poskytování podpory v režimu DKR pro rok 2023, kdy dojde k rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu o ostatní subjekty, které nejsou malými nebo středními podniky dle Nařízení Evropské komise 2003/361/ES ani nespadají do jiných kategorií zákazníků se stanovenou cenou podle současně platného nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Podpora bude poskytnuta velkým podnikům formou poskytování záloh. Základem pro stanovení záloh budou zastropované ceny elektřiny a plyny ve stejné výši jako pro malé a stření podniky, tj. ve výši 5 000 Kč/MWh bez DPH za elektřinu a v případě plynu ve výši 2 500 Kč/MWh bez DPH, a to do 80 % jejich historické spotřeby za shodné období. Podnik se může rozhodnout, zda bude čerpat podporu formou záloh na elektřinu, na plyn nebo na obojí současně. Limity v rámci DKR jsou stanoveny za obě komodity dohromady. Nadále ovšem zůstává ze stropování ceny plynu vyloučena dodávka plynu spotřebovaného pro výrobu elektřiny.

..více

OD ROKU 2023 VŠICHNI PODNIKATELÉ S DATOVOU SCHRÁNKOU: OTÁZKY A ODPOVĚDI
16. 12. 2022


Základním předpokladem rozvoje novodobé společnosti, tedy i státu, je proces digitalizace. Stát proto k 1. 1. 2023 „opustí“ mnohdy nákladný a komplikovaný způsob komunikace s podnikateli prováděný z jeho strany zejména písemnou cestou a zřídí všem podnikatelům automaticky, tj. ze zákona, datovou schránku.

K čemu že dojde k 1. 1. 2023? – Podnikající fyzické osoby, ale i nepodnikající právnické osoby se v prvním čtvrtletí příštího roku dočkají významné změny. Bude jim automaticky zřízena datová schránka, a to na základě již dříve schválené novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

..více

Od 1.1.2023 navyšujeme ceny služeb
15. 12. 2022


HK ČR vydává nový ceník služeb ATACERT pro ověřování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA platný od 1.1.2023. Nový ceník zvyšuje ceny za služby agendy ověřování certifikátů o původu zboží o cca 10 % a také zvyšuje ceny za vystavení karnetů ATA o cca 20 %.
Nový ceník je volně ke stažení ZDE.


SETKÁNÍ PERSONALISTŮ
30. 11. 2022

V letošním roce se již podruhé sešli personalisté prostějovských firem, aby prodiskutovali aktuální témata v personální oblasti a sdíleli mezi sebou zkušenosti týkající se pracovněprávních vztahů.

Hostitelskou organizací se tentokrát stala společnost WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k.s., nový člen OHK v Prostějově.
Personalisté byli provedeni moderními výrobními prostory a seznámeni s hlavními činnostmi společnosti, kterými jsou - vývoj, konstrukce a montáž strojů a montážních celků na výrobu flexibilních obalů z fólie a z polypropylenové tkaniny, tiskařských strojů a strojů pro další zpracování. 
Poté účastníci získali aktuální informace z Úřadu práce týkající se současné situace na trhu práce, ke stávajícím i připravovaným projektům na podporu zaměstnanosti, k dávkám a příspěvkům pro občany od státu a k zaměstnávání cizinců.

..více

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
25. 11. 2022


24. listopadu se v Národním domě Prostějov uskutečnilo Setkání podnikatelů a manažerů s představiteli města, které tradičně organizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově.

Primátor města Mgr. František Jura představil nově zvolené zástupce vedení města, seznámil přítomné s plány města na nadcházející období a s jeho většími investičními záměry, zmínil pomoc města s drahými energiemi těm nejpotřebnějším, popsal plány k rozšíření zeleně na území města a kroky města směřující ke zlepšení dopravní infrastruktury a další.

Ředitelka Úřadu práce Ing. Věra Crhanová seznámila přítomné s aktuální situací na trhu práce v našem regionu a s projekty MPSV k udržení zaměstnanosti.

Předseda představenstva OHK JUDr. Bohuslav Švamberk se vyjádřil k energetické situaci a podrobně popsal iniciativy Hospodářské komory ČR směrem k vládě ke zmírnění dopadů energetické krize na naše firmy.

..více

Podnikatelé by od vlády uvítali informace o jejích krocích, aby věděli, s jakými cenami za energie můžou počítat
24. 11. 2022


Praha, 24. listopadu 2022
Dosavadní informační kampaň vlády o státní podpoře směrem k podnikatelům zasaženým energetickou krizí nevede k dostatečnému šíření informací k těm podnikatelům, kteří ji mají zájem využívat. Týká se to zejména mikro a malých firem, kterým na rozdíl od větších podniků chybí administrativní pracovníci na získávání informací o možnostech vládou zavedené podpory.

Z nového šetření Hospodářské komory mezi členskými firmami vyplývá, že více než třetina podnikatelů (37 %) nevyužívá a neplánuje využít žádné vládou zavedené opatření, a to z poloviny buď proto, že o ní nestojí, anebo že se jich – podle druhé poloviny – žádná podpora ani netýká. Všechny malé a střední podniky přitom však bude od ledna pokrývat například zastropování cen elektřiny a plynu a úplně všech podnikatelů se již nějaký čas týká odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje energie.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63