Od 1.1.2023 navyšujeme ceny služeb
15. 12. 2022


HK ČR vydává nový ceník služeb ATACERT pro ověřování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA platný od 1.1.2023. Nový ceník zvyšuje ceny za služby agendy ověřování certifikátů o původu zboží o cca 10 % a také zvyšuje ceny za vystavení karnetů ATA o cca 20 %.
Nový ceník je volně ke stažení ZDE.


SETKÁNÍ PERSONALISTŮ
30. 11. 2022

V letošním roce se již podruhé sešli personalisté prostějovských firem, aby prodiskutovali aktuální témata v personální oblasti a sdíleli mezi sebou zkušenosti týkající se pracovněprávních vztahů.

Hostitelskou organizací se tentokrát stala společnost WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k.s., nový člen OHK v Prostějově.
Personalisté byli provedeni moderními výrobními prostory a seznámeni s hlavními činnostmi společnosti, kterými jsou - vývoj, konstrukce a montáž strojů a montážních celků na výrobu flexibilních obalů z fólie a z polypropylenové tkaniny, tiskařských strojů a strojů pro další zpracování. 
Poté účastníci získali aktuální informace z Úřadu práce týkající se současné situace na trhu práce, ke stávajícím i připravovaným projektům na podporu zaměstnanosti, k dávkám a příspěvkům pro občany od státu a k zaměstnávání cizinců.

..více

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
25. 11. 2022


24. listopadu se v Národním domě Prostějov uskutečnilo Setkání podnikatelů a manažerů s představiteli města, které tradičně organizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově.

Primátor města Mgr. František Jura představil nově zvolené zástupce vedení města, seznámil přítomné s plány města na nadcházející období a s jeho většími investičními záměry, zmínil pomoc města s drahými energiemi těm nejpotřebnějším, popsal plány k rozšíření zeleně na území města a kroky města směřující ke zlepšení dopravní infrastruktury a další.

Ředitelka Úřadu práce Ing. Věra Crhanová seznámila přítomné s aktuální situací na trhu práce v našem regionu a s projekty MPSV k udržení zaměstnanosti.

Předseda představenstva OHK JUDr. Bohuslav Švamberk se vyjádřil k energetické situaci a podrobně popsal iniciativy Hospodářské komory ČR směrem k vládě ke zmírnění dopadů energetické krize na naše firmy.

..více

Podnikatelé by od vlády uvítali informace o jejích krocích, aby věděli, s jakými cenami za energie můžou počítat
24. 11. 2022


Praha, 24. listopadu 2022
Dosavadní informační kampaň vlády o státní podpoře směrem k podnikatelům zasaženým energetickou krizí nevede k dostatečnému šíření informací k těm podnikatelům, kteří ji mají zájem využívat. Týká se to zejména mikro a malých firem, kterým na rozdíl od větších podniků chybí administrativní pracovníci na získávání informací o možnostech vládou zavedené podpory.

Z nového šetření Hospodářské komory mezi členskými firmami vyplývá, že více než třetina podnikatelů (37 %) nevyužívá a neplánuje využít žádné vládou zavedené opatření, a to z poloviny buď proto, že o ní nestojí, anebo že se jich – podle druhé poloviny – žádná podpora ani netýká. Všechny malé a střední podniky přitom však bude od ledna pokrývat například zastropování cen elektřiny a plynu a úplně všech podnikatelů se již nějaký čas týká odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje energie.

..více

Celní úřad pro Olomoucký kraj informuje
22. 11. 2022

 

Informace o nároku vrácení daně subjektům užívajícím minerální oleje pro výrobu tepla

Vzhledem k aktuální nestabilní situaci na trhu s energiemi a s tím spojeným růstem jejich cen, dochází ze strany daňových subjektů ke zvýšenému zájmu o minerální oleje, jakožto prostředku pro výrobu tepla. V souvislosti s tím se Celní úřad pro Olomoucký kraj rozhodl upozornit na několik zásadních pravidel, které umožnují využití uplatnění vrácení daně právě z těchto ropných produktů.

Nárok na vrácení daně z minerálních olejů použitých pro výrobu tepla vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily minerální oleje za cenu včetně daně. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby.

Daňový subjekt uplatňující si nárok na vrácení daně musí splnit kumulativně 4 podmínky:

a) minerální oleje nakoupit včetně daně

b) spotřebovat je pro výrobu tepla

c) vést evidenci skutečného nákupu a spotřeby minerálních olejů

d) minerální oleje musí být označkovány a obarveny podle části 5 zákona o SPD (obarvení a označkování topných olejů až v daňovém skladu není na překážku nároku na vrácení daně).

..více

SETKÁNÍ PERSONALISTŮ
08. 11. 2022

Okresní hospodářská komora v Prostějově si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tradiční SETKÁNÍ PERSONALISTŮ.


Termín:

29. listopadu 2022 od 13.00 hodin

Místo konání:
ve společnosti Windmöller & Hölscher Machinery k.s., Háj 374, Kralice na Hané

Program:

 • HOME-OFFICE – chystaná novelizace Zákoníku práce
  /Mgr. Jakub Oliva, LL.M. – ARROWS ETL Global/
 • Aktuality z Úřadu práce v Prostějově
  /Ing. Věra Crhanová - ředitelka ÚP v Prostějově/
 • Prohlídka výrobních prostor WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k.s.
  /Bc. Petra Šťastná – HR Manager, Ing. Vladislav Ziegelbauer - Vedoucí Facility Managementu/
..více

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci (4.11.2022)
07. 11. 2022


Vážení,

výsledky jednání vlády, která zasedla 2. listopadu, přináší důležité a pozitivní skutečnosti. Proto bych vám je rád shrnul v dalším stručném sumáři, který právě čtete. Jsem osobně velice rád, že rozhodnutí a kroky vlády kopírují naše dlouhodobé požadavky a že naše intenzivní soustavná spolupráce s vládou a ministerstvy se v přijímaných opatřeních – byť často se zpožděním – projevuje.

 

ZASTROPOVÁNÍ CEN ELEKTŘINY A PLYNU

Vláda na svém posledním jednání operativně aktualizovala nařízení vlády z 5. října, které stanovuje zastropování cen energií a rozšířila výčet subjektů, které budou mít nárok na cenový strop energií. Zastropování cen bude platit po celý rok 2023 s tím, že nařízení umožňuje toto období případně prodloužit. Navíc se zastropované ceny pro rok 2023 začínají u některých dodavatelů projevovat v zálohách odběratelů již nyní.

V případě dodávek elektřiny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí se rozšiřuje výčet subjektů se zastropovanými cenami o:

 • subjekty založeny nebo ovládány státem nebo územními samosprávnými celky;
 • státní podniky plnící významné strategické, hospodářské a bezpečnostní zájmy státu;
 • sportovní organizace, které nejsou obchodními korporacemi a které jsou zapsané v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu.
..více

02. 11. 2022

  
                

                         

Vážení přátelé, manažeři, podnikatelé,

přijměte pozvání na přátelské setkání prostějovských podnikatelů s politickou reprezentací města Prostějova a se zástupci celé řady krajských institucí, které se uskuteční ve čtvrtek dne 24. listopadu 2022 od 15,00 hodin v Národním domě Prostějov (přednáškový sál v 1. patře).

Navazujeme tímto na pravidelné setkání manažerů města Prostějova. Cílem tohoto setkání je, v příjemné atmosféře Národního domu, probrat aktuální problémy současnosti.

Rádi bychom vám představili nové složení vedení města, seznámili vás s aktuální energetickou situací, se stavem zaměstnanosti a s dotačními možnostmi.

Na setkání jsou pozváni i zástupci institucí – Úřad práce, Finanční úřad, Celní úřad, OSSZ, Krajské hygienické stanice OK a dotační agentury Rams assets.

V neformální debatě máme prostor pro diskusi s kolegy podnikateli, ale i zástupci politické reprezentace města a krajských institucí a můžeme tak využít potenciálu hledat společná témata a projekty.

K podpoře vzájemné diskuse bude připravena bohatá konzumace.

Pozvánku najdete ke stažení ZDE.
Registrujte se prosím na tel.: 775 208 220, 604 403 345, e-mail: ohkpv@ohkpv.cz

..více

OD ROKU 2023 VŠICHNI PODNIKATELÉ S DATOVOU SCHRÁNKOU
31. 10. 2022

Pokud datovou schránku nechtějí, musí mít do konce roku 2022 zrušené oprávnění k podnikání

 

Od 1.1.2023 dochází na základě změny zákona č. 300/20008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, k automatickému zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, a dosud datovou schránku nemají. Takovou evidencí je např. živnostenský rejstřík nebo evidence zemědělského podnikatele.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63