CZECHTRADE PARTNER PRO VÁŠ EXPORT
01. 06. 2006

CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

Služby CzechTrade tvoří informační služby, poradenství, akce pro exportéry a exportní vzdělávání.

Katalog služeb v PDF ke stažení ZDE

Pro využití služeb podle vašich konkrétních potřeb, neváhejte kontaktovat oborového konzultanta

Více informace najdete na oficiálních stránkách agentury CZECHTRADE


Zahájení provozu CzechPoint – vydávání ověřených výpisů z národních registrů
01. 06. 2006

Prvním naším klientem, který si přišel pro výpis z obchodního rejstříku a výpis z katastru nemovitostí, byl zástupce společnosti Palírna u Zeleného stromu – Starorežná Prostějov a.s. Zeptali jsme se ředitelky společnosti Ing. Emilie Hnízdilové, jak je spokojena s touto nově zavedenou službou na OHK: „Strašně moc gratulujeme, pro naši společnost to znamená výrazné ušetření času i prostředků. Do této doby, jsme pro výpis z obch. rejstříku museli jezdit do Brna a pro výpis z katastru nemovitostí k místně příslušnému katastr. úřadu, což v praxi znamenalo, že jsme např. pro výpis z kat. nemovitosti v Aši, museli až na druhý konec republiky. Jsme moc rádi, že nyní nám tato činnost zabere maximálně 15 minut. Navíc prostředí kanceláře OHK v Prostějově je velice příjemné a zaměstnankyně úřadu jsou velice vstřícné a ochotné“.

..více

III. setkání Klubu personalistů
17. 05. 2006
Dne 17. května 2006 se uskutečnilo III. setkání Klubu personalistů. Na programu byly aktuální problémy z oblasti pracovního práva, které prezentovala JUDr. Ivana Horáková. Dále ukázka tréninku na téma "motivace" - prezentace vzdělávací a poradenské firmy - studio CTC s.r.o. Informace z OHK v Prostějově přednesla ředitelka Helena Chalánková - seznámení s průběhem realizace projektu OP RLZ "Znalostmi k prosperitě". Na závěr setkání proběhla diskuse.
..více

II. setkání Klubu personalistů
15. 02. 2006
Dne 15. února 2006 se uskutečnilo II. setkání Klubu personalistů. Na programu byly aktuální informace z Úřadu práce v Prostějově, které prezentovali Ing. Věra Crhanová – vedoucí oddělení trhu práce a Bc. Daniel Sova – vedoucí odboru zprostředkování. Aktuality se týkaly zaměstnávání  zaměstnanců ze zahraničí, evidence občanů Evropské unie a cizinců, dále oblasti aktivní politiky zaměstnanosti - poskytování příspěvků v roce 2006 a hlášení volných míst – novinky v legislativě, způsoby hlášení volných míst, povinnosti zaměstnavatelů. Aktuality z činnosti OHK přednesla ředitelka OHK Helena Chalánková – průběh realizace projektů, na kterých komora v současné době pracuje, nabídka volných míst na vzdělávacích kurzech v rámci těchto projektů. Na závěr setkání proběhla bohatá diskuse přítomných.
..více

09. 11. 2005

Okresní hospodářská komora v Prostějově téměř po pěti letech obnovuje setkávání personalistů našeho regionu. Cílem těchto setkání bude především výměna zkušeností v oblasti personalistiky, otázky legislativy, nové trendy v rozvoji lidských zdrojů, možnosti čerpání dotací z evropských fondů na vzdělávání apod. První setkání personalistů se uskutečnilo dne 9. listopadu 2005 v Národním domě od 14 hodin.  Na programu bylo seznámení se záměrem OHK podporovat personální práci v regionu, prezentace Statutu Klubu personalistů, aktuální informace z OHK - projekty komory, a další. Hostem setkání byl ředitel Úřadu práce v Prostějově Mgr. Vojtěch Pospíšil, který zhodnotil práci ÚP v roce 2005, popsal výhled na rok 2006 a podal informace k aktivní politice zaměstnanosti.


03. 10. 2005

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

NÁZEV PROJEKTU:
Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem na území Olomouckého kraje na jednotném vnitřním trhu EU

DOBA REALIZACE:
3.10.2005 - 28.9.2007

VÝSLEDKY PROJEKTU:
 
Statistické informace - výsledky a výstupy projektu

..více

Partnerství pro rozvoj kraje
01. 10. 2005

Euromanažeři

Euromanažeři pro dané území nebo sektor budou koordinovat rozvojové projekty, vytipovávat možné společné projekty (pro více obcí nebo další partnery projektu), organizovat kulaté stoly, prezentovat projekt Partnerství pro rozvoj kraje, zajišťovat plynulou výměnu informací mezi krajem a subjekty z daného území nebo sektoru a budou poskytovat poradenství všem potenciálním žadatelům o dotace v oblastech zpracování projektové žádosti a dotačních titulů 

Euromanažeři na obcích s rozšířenou působností - seznam

Euromanažeři dle sektorů (podnikání, neziskový sektor, venkov...) - seznam

..více

01. 09. 2005

Výsledky projetku

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje realizovala v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v programovacím období 2004 - 2006 projekt zaměřený na vzdělávání s názvem Znalostmi k prosperitě. Do tohoto projektu byly jako partneři zapojeny všechny okresní hospodářské komory v Olomouckém kraji.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63