Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem Covid – 19
17. 03. 2020

 

Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele
224 854 444

 

Dotazy podnikatelů zodpovídá nový tým právníků, analytiků a zástupců asociací

Hospodářská komora spustila nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů, který umožní jejich efektivnější a hlavně rychlejší řešení. Svůj dotaz můžete zadat ZDE >>> 
Na novém systému se podílí pět renomovaných právních kanceláří, které bezplatně uvolnily své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojily Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a Felix a spol advokátní kancelář. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na  honorář vytvořila firma NEWPS. Se specifickými dotazy z různých oborů bychom se také rádi obraceli na naše začleněné asociace, svazy, klastry a řemeslné cechy.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru naleznete ZDE >>>
_
_______________________________________________________________________

Českomoravská záruční a rozvojová banka spouští financování určené k úhradě provozních nákladů

Bezúročný úvěr na provoz – úvěr COVID
Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 8:00. 
(Podrobné informace o tomto úvěru naleznete ZDE >>>)

Vláda rozhodla o dalším finančním posílení úvěrového programu COVID kvůli velkému zájmu podnikatelů, a to vypsáním dalšího úvěrového programu COVID2, který umožní navýšit podporu z původních 600 milionů až na deset miliard korun. Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i jejich úrokovou sazbu.

Vláda schválila také cílený program podpory zaměstnanosti, jehož smyslem je kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy překážky v práci nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státní správy.

Z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020. Příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd nebo platů budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod a bude se vztahovat na případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa. „Tito zaměstnanci dostanou šedesát procent mzdy a my firmám uhradíme příspěvek v plné výši,“ vysvětlil premiér Babiš.

V případě, že bylo zaměstnavateli v rámci krizových opatření nařízeno uzavření či omezení provozu, bude zaměstnancům vyplaceno sto procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí 8o procent nákladů. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.


Záruka ke komerčním úvěrům pro malé a střední podnikatele – M – záruka
(Podrobné informace o tomto úvěru  naleznete ZDE >>>)


Vláda schválila Liberační daňový balíček

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření které pomohou ekonomickým subjektům překlenou nouzový stav.
Více informací naleznete ZDE >>>

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.

Více informací o tomto opatření naleznete ZDE >>>


Peníze dostanou i OSVČ
Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek.
Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

Aktuální informace od Hospodářské komory České republiky v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19


Aktuální informace v souvislosti s výskytem COVID-19
11. 03. 2020


Vyjádření prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého k aktuální situaci:

„V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice i Evropě si Vás dovoluji informovat o těchto klíčových informacích:

  • Hospodářská komora České republiky se aktivně zapojila do řešení stávající situace vč. dopadů vládních opatření na podnikatelskou sféru.
  • Společně s vrcholnými představiteli Hospodářské komory se účastním jednání s vládními činiteli v čele s premiérem Andrejem Babišem. Za důležitou považuji dnešní schůzku s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, se kterými jsem projednával možná opatření na podporu podnikatelů. Vyjma toho intenzivně jednám i s reprezentanty nejvíce zasažených odvětví.
  • Snahou je zmírnit hospodářské škody firem a také nalézt vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky. Mezi kompenzace již nyní patří Program Úvěr COVID, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Jeho cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
..více

Ochrana zaměstnanců před koronavirem je namístě. S premiérem chci jednat i o ekonomických dopadech karantény
09. 03. 2020


KOMENTÁŘ VLADIMÍRA DLOUHÉHO

Praha, 6. března 2020 – Na základě pokynu vlády vyzývám podnikatele sdružené v Hospodářské komoře, aby respektovali rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o ochranných opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru v Evropě a České republice. Pokud to firmám jejich provozní podmínky dovolí, měly by umožnit pracovníkům vracejícím se z Itálie práci z domova po dobu 14 dnů. Je nezbytné ostatní zaměstnance i občany co nejefektivněji chránit před rizikem nákazy.

Současně jsem premiérovi Andreji Babišovi navrhl v co nejbližším termínu setkání, na kterém bychom projednali možné dopady koronaviru na podnikatele a českou ekonomiku i případné vládní kroky k omezení vlivu nákazy na tuzemské hospodářství. A to včetně případných kompenzací pro tuzemské firmy.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR


možnost získat dotaci až 90 tis. Kč na podpořené pracovní místo
20. 02. 2020Využijte možnosti získat mzdový příspěvek až 90 tis. Kč po dobu až 6 měsíců na podpořené pracovní místo.

Osoba, která se bude u vás ucházet o pracovní místo, a na kterou můžete dotaci získat, musí splňovat tato kritéria:

  • osoba pečující o dítě do 15ti let toho času bez zaměstnání
  • osoba nad 55 let až do výše 64 let – musí být v evidenci Úřadu práce a to déle jak 5 měsíců

Dotace je realizována v rámci projektu Do práce s Paktem zaměstnanosti, který realizuje Pakt zaměstnanosti, z.s.
Naše OHK na tomto projektu spolupracuje.

..více

Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky)
18. 02. 2020


Cílem Výzvy je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Vyhlášení výzvy: 17. 02. 2020
Zahájení příjmu:  09. 03. 2020
Ukončení příjmu: 25. 05. 2020

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně), a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé podniky
..více

Špičková komunální technika z Moravy
13. 02. 2020

V únorovém čísle měsíčníku Hospodářské komory ČR „KOMORA“ vyšel článek o společnosti LASKI s.r.o., členovi OHK v Prostějově.

Firma LASKI, s.r.o. vznikla v roce 1992 a její hlavní činností je výroba profesionální komunální techniky a prodej motorů. Mezi stěžejní výrobky patří frézy na pařezy, štěpkovače, drtiče, drážkovače a vysavače listí. Firma dále prodává slupovačky travního koberce a motory značky Kohler a Lombardini. Stroje vyváží např. do Austrálie, Chile, Indie, USA, Ruska, ale hlavně do více jak 40-ti zemí Evropy. Firma exportuje 90 % své produkce do zahraničí. Firma LASKI, s.r.o. patří mezi nejdůležitější firmy na Moravě a za své působení získala již řadu ocenění.

Článek najdete ZDE


ECHT PRAXE - Týden otevřených dveří v německých a rakouských firmách
04. 02. 2020

 

Patříte mezi německé či rakouské firmy a znáte projekt Echt Praxe? Že ne? Pak čtěte dál a zjistíte, co tento projekt nabízí a jak z něj můžete profitovat právě Vy!

Echt Praxe neboli Týden otevřených dveří v německých a rakouských firmách je projekt, který vznikl za účelem přesvědčit školáky, že (nejen) v technických oborech jsou velmi zajímavá povolání, o kterých dosud není široké povědomí. V loňském roce se zúčastnilo 25 firem a prezentovaly se různými způsoby – některé připravily workshop či soutěžní hry, jiné ukázaly návštěvníkům své výrobní haly nebo jim daly možnost si některé stroje vyzkoušet.

..více

EET - Příručka k elektronické evidenci tržeb – volně ke stažení
27. 01. 2020

Od 1. května 2020 se povinnost evidovat tržby bude vztahovat i na tzv. 3 a 4 vlnu, tj. na ty podnikatele, kteří dosud tuto povinnost neměli (vybraná řemesla, služby a výroba - zejm. například řemeslníci, kadeřníci, kosmetičky, výrobci, zemědělci, stánkoví prodejci občerstvení, dopravci, lektoři, právníci, účetní, konzultanti, …).

Hospodářská komora ČR v této souvislosti zpracovala příručku k Elektronické evidenci tržeb, která má za cíl pomoci lépe se orientovat ve vyplývajících povinnostech.

Příručku naleznete ZDE.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53