Blíží se 25. výročí společnosti Melzer, spol. s r. o.
09. 11. 2016

Společnost byla založena roku 1992 a od té doby poskytla své IT služby více než 200 zákazníkům. Mezi obory, na které se Melzer specializuje, patří výroba, obchod, projekční a procesní řízení, služby a vodárenství.
Tým specialistů z Melzer má za sebou 25 let zkušeností s implementací informačního systému QI. Za tu dobu získali jedinečné know-how, které zoptimalizuje procesy i řízení firem a podniků, usnadní administrativu a ušetří výrazně i finanční prostředky. Díky úzké spolupráci Melzer s výrobcem systému QI, společností DC Concept, a.s., se daří promítat tyto zkušenosti do informačního systému QI a tím jej neustále zdokonalovat. Velkou výhodou systému QI je jeho KOMPLEXNOST. Jeden informační systém obsahuje funkcionalitu, kterou je schopen podpořit nejen všechny běžné procesy probíhající ve firmách a podnicích, ale i projektově řízené akce. Může tak nahradit řadu specializovaných aplikací od různých výrobců a odstranit tak řadu z toho plynoucích problémů. www.melzer.cz 

..více

Poděkování statutárnímu městu Prostějovu za poskytnutí dotace
09. 11. 2016

Rádi bychom vyjádřili poděkování statutárnímu městu Prostějovu za poskytnutí dotace na projekt "Informační a internetové místo při OHK v Prostějově pro rok 2016".

Díky tomuto projektu mají podnikatelé usnadněn přístup k aktuálním a kvalifikovaným informacím z podnikatelského  prostředí. Cílovou skupinu tvoří nejen podnikatelé, ale i nezaměstnaní, kteří mají zdarma přístup na internet a mají tak další možnost při hledání vhodného zaměstnání. Při realizaci tohoto projektu úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Prostějově.


Představení nového člena OHK - společnost OP CABLE, s.r.o.
08. 11. 2016

Firma OP CABLE, s.r.o. sídlí v průmyslovém areálu v Prostějově. Vznikla v roce 2014 jako nástupce firmy CABITAL s.r.o., která svou činnost datovala od roku 1999. Hlavní činností je výroba vodičů a speciálních elektrických kabelů vysoké kvality. V současné době odebírají tyto kabely zákazníci na mnoha trzích, jako jsou například Rakousko, Francie, Belgie, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie a samotná Česká republika. Majitelé jsou hrdí na to, že i přes krátkou historii dokázala společnost navázat dlouhodobé vztahy s odběrateli, kteří požadují a oceňují zejména vysokou kvalitu dodávaných kabelů a možnost přizpůsobení konkrétním požadavkům.

..více

NEJLUXUSNĚJŠÍ ELEKTROMOBIL TESLA ZA 4 MIL. KČ V PROSTĚJOVĚ!
04. 11. 2016

Co je elektromobilita? A jak vypadá ve skutečnosti nejluxusnější elektromobil Tesla za 4 mil. Kč ?
To vše a celou řadu dalších zajímavostí z oblasti alternativních pohonů Vám předvedou žáci a učitelé Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov ve spolupráci se společností E.ON na Přehlídce středních škol Scholaris, která se bude konat dne 16. 11. 2016 od 8:00 – 17:00 hod. v Kulturním a společenském centru Prostějov.

..více

Seminář pro podnikatele k aktuálním výzvám OP PIK
04. 11. 2016

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) připravil vzdělávací seminář k aktuálním výzvám Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

..více

Do konce roku 2016 vyhlásí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost další výzvy
24. 10. 2016

Do konce roku 2016 budou vyhlášeny další výzvy na podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, rozvoje podnikatelské infrastruktury, ICT sektoru a ekoenergetických projektů, a to pro začínající i rozvinuté podniky všech velikostí.

..více

Příručka k datovým schránkám 2016
18. 10. 2016

HK ČR vydala jednoduchou informační příručku k tématu datových schránek. V příručce naleznete kromě základních informací také řadu doporučení, rad a tipů z praxe, jak postupovat v určitých případech, na co si dát při užívání datové schránky pozor a konkrétní příklady využití datových schránek.

..více

Zařazení do Režimu Ukrajina (informace pro zaměstnavatele)
11. 10. 2016

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37