19. 12. 2019


Podpora malého a středního podnikání od MPO
13. 12. 2019


Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo informační brožuru, která obsahuje ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky. Podnikatelé tak mají souhrnné informace o dostupných možnostech podpory. Dokumenty naleznete pod odkazy níže.

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2019/12/Brozurka-MSP.pdf 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/na-jakou-podporu-mohou-dosahnout-cesti-podnikatele--mpo-vydalo-prehled-s-podrobnymi-informacemi--251359/ 


Klání o nejlepší rodinnou firmu 2019 má svého vítěze
12. 12. 2019

 

Naše členská společnost ALIKA a.s. zvítězila v soutěži Equa bank Rodinná firma roku, kterou organizuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). „Tohoto ocenění si vážíme a jsme na něj opravdu hrdí. Tento úspěch je výsledkem všech lidí naší firmy, děkujeme.“, komentuje generální ředitelka Ing.Jana Kremlová.

Připojujeme se ke všem gratulantům a vážíme si toho, že společnost ALIKA a.s. je dlouholetým členem Okresní hospodářské komory v Prostějově.
Na krátké video z galavečeru 17. ročníku Dne podnikatelů ČR 2019 se můžete podívat v přiloženém odkaze. https://www.youtube.com/watch?v=Typ2TSQ6TRQ

..více

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE
04. 12. 2019


Od 1. ledna 2020 se naostro spustí projekt, který přinesla novela zákona o nemocenském pojištění, tzv. eNeschopenka. Počínaje tímto datem zahájí ČSSZ ostrý provoz povinného systému eNeschopenky, který propojí elektronicky lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela změní.

Pro zaměstnavatele se již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Povinnost pojištěnce informovat neprodleně zaměstnavatele o své dočasné pracovní neschopnosti zůstává zachována.

..více

Peníze pro podnikatele Olomoucké aglomerace
20. 11. 2019

Připomínáme, že nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil během předešlého měsíce nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Technologie Služby Infrastruktury. V rámci nově vyhlášených výzev je pro podnikatele alokováno celkem 333 milionů korun.

S dotačním programem Technologie je možné zafinancovat pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (např.: stroje, technologie, zařízení, provozní soubory, patentové licence, HW a SW vybavení) s dotací až do 10 mil. Kč. Žadatelé o finanční prostředky budou moci své projektové záměry předkládat do ledna 2020.

Podporovanými aktivitami u programu Služby infrastruktury je rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií či výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu. U projektů neobsahující stavební práce budou moci žadatelé získat až 30 mil. Kč, v opačném případě až 270 mil. Kč. Projektové záměry mohou žadatelé předkládat do srpna 2020.

O finanční prostředky mohou žádat podniky splňující definici malých, středních a velkých podniků s minimálně dvouletou historií. Výzvy jsou určeny pouze pro podniky, jež budou své projekty realizovat na území Olomoucké aglomerace.

..více

Další výzva na opravu podnikatelských NEMOVITOSTÍ
19. 11. 2019

Pro ty, kteří chtěli realizovat rekonstrukci či demolici budov pro podnikání, ale bohužel to v předchozí výzvě nestihli, máme dobrou zprávu! Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) má možnost na jaře 2020 vyhlásit další výzvu Nemovitosti.

Výzva bude opět zaměřena pro podnikatele, jež vlastní objekt určený k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.

Kdo může žádat o finanční prostředky?

Potenciálním žadatelem v rámci výzvy Nemovitosti je malý a střední podnik s dvouletou historií, který bude realizovat projekt na území Olomoucké aglomerace.

..více

Hledáte práci? Pečujete o dítě do 15-ti let? Jste na rodičovské dovolené?
23. 10. 2019

 

Hledáte práci? Pečujete o dítě do 15-ti let? Jste na rodičovské dovolené? Uvolnilo se nám pár míst v projektu!

Zapojte se s námi do projektu „Do práce s Paktem zaměstnanosti“. Pomůžeme Vám zorientovat se na trhu práce, doplnit si kvalifikaci, získat mzdový příspěvek, připravit se na přijímací pohovor, najít si vhodného zaměstnavatele.
V rámci skupinových poradenství budete mít zajištěno hlídání vašich dětí a bude vám proplaceno jízdné. Můžete si vybrat vhodný rekvalifikační kurz, který vám bude v plné výši uhrazen. Všechny další výše uvedené aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.
Pokud chcete zjistit více neváhejte, počet míst je omezen. Kontakt pro Prostějov - H. Chalánková, 582 332 489, 582 332 721, 604 403 345, ohkpv@ohkpv.czwww.ohkpv.cz

 

Informace o projektu pro zájemce


Novela zákona o pobytu cizinců a změna v povinnosti hlášení změn zaměstnavatele
21. 10. 2019


Dne 31. 7. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPC“ či „zákon o pobytu cizinců“). Jedná se tak o další změnu již dost nepřehledného zákona o pobytu cizinců.

V návaznosti na výše uvedené Vám zde přinášíme pro lepší orientaci přehled těch nejpodstatnějších změn.

 

1. ZMĚNA ZAMĚSTNAVATELE

Předmětné novela s sebou přináší vícero změn. Z nich však za nejdůležitější považujeme změnu týkající se nového postupu v případě, že cizinec hodlá změnit svého zaměstnavatele příp. pracovní zařazení nebo zaměstnání.

Doposud podléhala změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra ČR. Nově se však tato skutečnost bude Ministerstvu vnitra ČR pouze oznamovat, a to nejpozději v období 30 dnů před plánovanou změnou. Aktuálně se tedy již nepovede klasické správní řízení. Cizinci postačí doložit veškeré dokumenty osvědčující oprávněnost takové změny a po prověření Ministerstvo vnitra ČR zašle cizinci a jeho zaměstnavateli sdělení o splnění podmínek. Lhůtu 30 dnů je však nezbytné dodržet, neboť během této lhůty Ministerstvo vnitra prověřuje podmínky pro učinění změny zaměstnavatele.

..více

Burza práce a vzdělání v Prostějově  v nových prostorách splnila očekávání
17. 10. 2019

15. října 2019 se uskutečnil již čtvrtý ročník Burzy práce a vzdělání, který organizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově, Úřad práce v Prostějově, Svaz dopravy a průmyslu a spoluorganizátor je Statutární město Prostějov.

Letos akce proběhla v nových prostorách Národního sportovního centra Prostějov, které získalo ocenění Stavba roku Olomouckého kraje za rok 2018. 

Návštěvníci měli možnost v jeden den na jednom místě kontaktovat téměř 60 vystavovatelů, kteří zde prezentovaly svoje výrobní programy a poskytované služby. Zastoupeny byly téměř všechny obory – od zpracovatelského průmyslu přes textilní, kožedělný, strojírenský, potravinářský, dále zde mělo svoje zastoupení zemědělství, zdravotnictví, lázeňství, doprava, logistika, elektro, bezpečnostní či novinové služby…. Ani tentokrát nechyběly prezentace odborných středních a vysokých škol, se kterými vystavující firmy úzce spolupracují. Každý z vystavovatelů se snažil zaujmout interaktivní formou, nechyběly simulátory, ochutnávky, kadeřnický salon, dárečky.

Velmi pozitivně byla návštěvníky hodnocena i venkovní expozice a atraktivní doprovodný program. Obdiv získaly vystavené nejmodernější traktory, souprava tahače s návěsem, vojenská technika a elektromobily. Ti odvážnější také vyzkoušeli  posuvný simulátor nárazu. Značný zájem byl o komentovanou exkurzi na přilehlé tenisové kurty, kde trénují Petra Kvitová, Tomáš Berdych. Zaujala také exhibice ve skateparku a prohlídka lukostřeleckého oddílu s ukázkami lukostřelby. Komentovaný doprovod zajišťovali studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov. Třešničkou na dortu byla exkurze do prostor tenisového klubu a zázemí tenisu, kterými nás provedl bývalý český profesionální tenista a tenisový trenér Jiří Novák

V průběhu celého dne prošlo Burzou téměř 2 tisíce návštěvníků. Největší počet byl zastoupen žáky základních a středních škol. Za tento obrovský zájem jsme velmi rádi a moc nás těší.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52