Sběr projektů na nové programovací období
09. 07. 2020

V rámci přípravy nové strategie Olomoucké aglomerace na programovací období 21+ provádí nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) průzkum absorpční kapacity pro nastavení strategie v oblasti Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který je nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Obecně se dá říci, že OP TAK bude zaměřen hlavně na oblasti:

  • průmyslu 4.0 (digitalizace, automatizace),
  • znalostní ekonomiku a projekty s vyšší přidanou hodnotu (podnikové VaV, spolupráce s výzkumnými institucemi),
  • inovativnost MSP,
  • rekonstrukci a výstavbu podnikatelských nemovitostí či
  • posun k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství.
..více

Antivirus C
17. 06. 2020

MPSV vydalo podrobné informace k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců v rámci režimu C programu Antivirus. Informace naleznete ZDE.


Přehled webových odkazů pro zaměstnavatele
15. 06. 2020

V souvislosti s aktuální situací, kdy byl v České republice prokázán výskyt COVID-19 a nyní dochází k postupnému rozvolňování epidemiologických opatření, připravil a aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele s cílem usnadnit vyhledávání aktuálních informací k vládním opatřením, doporučeným postupům apod.

Odkazy věnované rozvolňování opatření jsou pro lepší přehlednost podbarveny šedivou barvou. Přehled je průběžně aktualizován - sledujte prosím vždy datum, ke kterému jsou uvedené odkazy platné.

Přehled webových odkazů naleznete ZDE.

Zdroj: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs


Program Antivirus A se prodlouží do konce srpna
09. 06. 2020

Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Antivirus A se prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč.

..více

Vláda schválila Rekonstrukční balíček MZV na pomoc českým firmám
09. 06. 2020

Světovou ekonomiku letos silně zasáhla pandemie COVID-19. Pohyb zboží, osob i zahraniční obchod jsou stále výrazně utlumeny a zmrazeny. Ministerstvo zahraničních věcí proto přišlo s Rekonstrukčním balíčkem, který má za úkol podpořit české firmy na zahraničních trzích. Dnes ho schválila vláda.

„Česko jako otevřená ekonomika musí co nejaktivněji podporovat české podnikatele v zahraničí. Rekonstrukční balíček je postaven na poskytování bezplatných služeb, primárně s využitím kapacit našich ambasád, konzulátů, a tak dále, zkrátka celé naší zahraniční sítě a s minimálními dodatečnými náklady,“ řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

..více

Nový projekt Úřadu práce - OUTPLACEMENT
08. 06. 2020

Úřad práce ČR v rámci celé republiky (vyjma hl.m.Prahy) realizuje nový národní projekt „OUTPLACEMENT“ (OUT).

Předmětem projektu je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceni své zaměstnance propouštět. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění.

Pro koho je projekt určen?
Zájemci o zaměstnání (dále jen „ZoZ“), s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval krajskou pobočku Úřadu práce ČR nebo UoZ po ukončení takového pracovního poměru.

ZoZ - zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní době.

ZoZ - zaměstnanci, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru;

ZoZ - zaměstnanci, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.

ZoZ - zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou Dohodu o pracovní činnosti/Dohodu o provedení práce.

ZoZ - zaměstnanci, kteří ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Stávající zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců.

Noví zaměstnavatelé, kteří přijímají propouštěné zaměstnance.

..více

OSSZ Prostějov se bude stěhovat
08. 06. 2020

Od čtvrtka 25. června 2020 do pátku 3. července 2020 bude Okresní správa sociálního zabezpečení Prostějov z důvodu stěhování uzavřena.

Po dobu stěhování nebude v provozu ani telefonické spojení. Klientům bude k dispozici schránka pro vkládání písemných podání umístěná na současném pracovišti OSSZ Prostějov, Plumlovská 458/36, Prostějov.

OSSZ Prostějov bude telefonicky dostupná od úterý 7. července 2020. Od tohoto data lze vkládat písemná podání do schránky umístěné před budovou.

Nově otevřeno bude od středy 8. července 2020 na pracovišti Vrahovická 4299/41d, Prostějov.

Telefonní čísla na OSSZ Prostějov zůstávají i po přestěhování beze změny. 
Úřední hodiny pro veřejnost: 
- pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
- úterý a čtvrtek pouze pro pozvané klienty

V souvislosti s prevencí šíření koronaviru i nadále přetrvávají opatření k ochraně zdraví klientů a zaměstnanců OSSZ a k zajištění všech klíčových činností ČSSZ.

Pracoviště OSSZ Prostějov se budou stěhovat


Forbes Money: Průmysl se v dubnu vypnul. Výroba aut spadla o 80 procent
08. 06. 2020

Dramatické statistiky zachycující dopady koronavirové krize jsou venku. Celková průmyslová výroba v dubnu podle údajů statistického úřadu meziročně propadla o 33,7 procenta, tržby klesly o 35,5 procenta, a objem nových zakázek se snížil dokonce o 42 procent.

Koronavirová krize zasáhla tvrdě jádro české ekonomiky – automobilový průmysl. Výroba motorových vozidel v dubnu meziročně klesla o 80,1 procenta, všechny tři velké automobilky zastavily výrobu a s nimi i řada jejich subdodavatelů.

..více

08. 06. 2020

Jak vyřešit otázku zpracování odpadu ve špatně dostupných či horských oblastech? Jakým způsobem nastartovat efektivní místní správu, na které se mohou aktivně podílet všichni občané? A jaká řešení nabídnout pro výstavbu chytrých budov a získávání energie z obnovitelných zdrojů? Projekt Challenge Fund pro české firmy představuje nejen příležitost pomoci při naplňování rozvojových cílů, ale také možnost si vyzkoušet, zda jsou jejich inovativní řešení účinná a přenositelná. Úspěšným účastníkům je možné poskytnout spolufinancování až ve výši 40 000 USD. Letošní první výzva do programu je již spuštěna a zájemci se do ní mohou hlásit do 30. června 2020.

..více

Vyhlášení programu pomoci COVID nájemné se přiblížilo
27. 05. 2020

Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR projednala vláda, nyní ho čeká evropská notifikace. Po notifikaci (schválení) programu Evropskou komisí vypíše MPO výzvu s detailními informacemi a upřesněním, jakou formou bude možné o dotaci žádat.

Další podpora z řady COVID má za cíl pomoct podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 procenty.

Program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí. Do června totiž situaci řeší mimořádné opatření vlády, které říká, že zpoždění platby nájmu za nebytový prostor kvůli koronaviru není důvodem k výpovědi. „Program COVID – Nájemné je jedním z nejnáročnějších návrhů, kde odhadujeme, že si příspěvek státu na nájemném za tři měsíce vyžádá 4 až 5 miliard korun. Platit má, že pokud se pronajímatel a nájemce dohodnou, stát je připraven přidat 50 procent,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63