Nabídka člena ALIKA a.s.
16. 08. 2022

Nabídka naší členské firmy ALIKA a.s. na originální dárky pro vaše obchodní partnery, zaměstnance či kolegy.

Více informací najdete ZDE.


STOP BYROKRACII. MPO SPUSTILO NOVÝ WEB PRO PODNIKATELE
27. 07. 2022

Představit veřejnosti konkrétní opatření na snížení byrokracie pro podnikatele a informovat o klíčových digitálních projektech. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový web www.stopbyrokracii.cz

„Z byznysového hlediska se nyní nacházíme v možná nejsložitějším období od sametové revoluce. A pociťujeme to všichni. Musíme společně řešit vysokou inflaci, enormní nárůst cen energií, pohonných hmot a dalších vstupů. V této souvislosti připravujeme cílenou pomoc s cenami energií,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Dobře si ale uvědomujeme, že podnikatelé nechtějí být závislí pouze na pomoci státu, ale mají zájem o odbourávání překážek pro svůj byznys. My se chceme zaměřit na ty byrokratické. Redukce administrativní zátěže podnikatelů je, i přes všechno co se děje kolem nás, jednou z mých hlavních priorit.“

..více

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci
22. 07. 2022


Vážení,

navazuji tímto na mé předchozí vyjádření k vývoji složité situace v energetice. Zprávy z médií i od řady našich členů značí, že se musíme připravit na těžké období. Přesto bych Vás hned na úvod rád ujistil, že se se svými kolegy na Hospodářské komoře maximálně snažíme spolupracovat s vládou a dalšími klíčovými aktéry na minimalizaci negativních vlivů a tíživých důsledků vysokých cen a vůbec dostupnosti nejenom zemního plynu.

V tomto týdnu jsem se sešel společně s dalšími představiteli organizací zastupujících podnikatele s ekonomickými ministry a sociálními partnery, abychom společně řešili zajištění dodávek plynu pro technologickou výrobu a blížící se topnou sezónu. Chtěl bych Vás ujistit, že zbavit se závislosti na ruském plynu a hledat alternativní cesty k zásobování zemním plynem z jiných teritorií se vládě poměrně daří. Apeloval jsem však na vládu, aby ve svých krocích v žádném případě nepolevovala.

Přes všechny znepokojující informace o odstávce plynovodu Nord Stream 1 nevypadá průběžné plnění zásobníků zcela beznadějně. Věřím, že se tok zemního plynu z jiných teritorií do ČR nezastaví. Čísla ministerstva průmyslu a obchodu o naplněnosti zásobníků plynu na území ČR a o sjednané kapacitě v plovoucím nizozemském terminálu naznačují, že jsou již nyní vytvořeny zásoby zajišťující dvě třetiny roční spotřeby plynu pro nadcházející topnou sezónu, resp. období od podzimu 2022 do jara 2023. Je však jasné, že bez významných úspor ve firmách i domácnostech se v následujících měsících neobejdeme.

..více

Zástupci firem apelují na vládu kvůli vysoké ceně energie, zajištění dodávek plynu a nastavení krizového scénáře
21. 07. 2022

Praha, 20. července 2022Na včerejší dlouho odkládané schůzce ekonomických ministrů a sociálních partnerů zdůraznili zástupci zaměstnavatelů nutnost zajištění dodávek plynu a zavedení opatření na zmírnění dopadů vysokých cen elektřiny a plynu podle Dočasného krizového rámce. Je to zásadní řešení pro firmy postižené dopadem vysokých cen plynu. Žádné jiné opatření, které zatím bylo přijato nebo se o něm uvažuje, totiž zdražování plynu pro firmy neřeší.

Přítomní zástupci zaměstnavatelů ocenili deklaraci ministra průmyslu a obchodu, že jeho hlavním cílem je udržet průmysl co nejdéle v chodu. Vítají i snahy vlády zajistit dostatek zemního plynu pro ČR, hledat alternativní dodávky a plnit zásobníky plynu. Čísla Ministerstva průmyslu a obchodu o naplněnosti zásobníků plynu na území ČR a o sjednané kapacitě v plovoucím nizozemském terminálu naznačují, že jsou vytvořeny podmínky zajišťující dvě třetiny roční spotřeby plynu.

Firmy ovšem nejkritičtější období teprve čeká a jsou znepokojeny ohledně zajištění stabilních dodávek plynu. Vláda sice v tomto směru činí pozitivní kroky, ale nedostatečně firmy informuje o chystaných plánech, krizových scénářích a případných postupech, definici nepostradatelných sektorů, možnostech dobrovolných dohod o úsporách energie a doporučeních, jak postupovat v jednotlivých segmentech ekonomiky. V tom všem představitelé podnikatelské veřejnosti dlouhodobě nabízejí spolupráci.

„Vítáme snahy vlády zajistit dostatečné alternativní dodávky zemního plynu. Firmy potřebují také jasnější a srozumitelněji předávané informace a řízené kroky. Ne vždy lze informace vlády a MPO jednoznačně interpretovat, navíc, pokud vidíme kroky a sdělení z ostatních zemí,“ říká Jan Wiesner, prezident Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR.

..více

PRIORITAMI PODNIKATELŮ V PŘEDSEDNICTVÍ JSOU ENERGIE ZA PŘIJATELNÉ CENY NEBO JEDNOTNÁ REGISTRACE K DPH V CELÉ EU
04. 07. 2022

Podnikatelé sdružení v Hospodářské komoře České republiky představili vybrané priority, které budou prosazovat v průběhu českého předsednictví v Radě Evropské unie. Formulovali je do dokumentu Evropa přátelská k podnikání, kterou lze stáhnout z internetových stránek Hospodářské komory. 

„V kontextu ruské invaze na Ukrajinu je hlavní prioritou podnikatelů, aby se zvýšila energetická nezávislost a autonomie EU. Nejde ale jen o to, aby domácnosti a podniky měly spolehlivé dodávky energií, ale také abychom tyto energie nakupovali za přijatelné ceny,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Aby bylo možné zajistit dostupné ceny pro koncové spotřebitele, budou podle něj nezbytné buď fiskální, nebo regulační zásahy členských států. Veškerá opatření týkající se podnikatelů, ať už na úrovni členských států, nebo na evropské úrovni, by podle Hospodářské komory měla být úzce konzultována s příslušnými aktéry. 

„Nezbytné bude posílení investic do plynové infrastruktury a odstranění problémů úzkých hrdel, které ohrožují bezpečnost dodávek především v zemích bez přístupu k terminálům zkapalněného zemního plynu (LNG). Kromě budování infrastruktury bude zásadní zajištění solidarity mezi členskými státy, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dodávek v členských státech bez přímého přístupu k dodávkám LNG,“ dodal Dlouhý. 

..více

MPO: ODPOVĚDI NA OTÁZKY K ÚSPORNÉMU TARIFU A VÁLEČNÉMU BALÍČKU
29. 06. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu přináší odpovědi na otázky k úspornému tarifu a válečnému balíčku, který má domácnostem a firmám pomoci kompenzovat vysoké ceny energií.

Proč došlo k takovému nárůstu cen energií?

Bezprecedentní nárůst cen je důsledkem energetické války, kterou proti Evropě rozpoutal Vladimir Putin. Ta vedla k nárůstu cen plynu, od které se odvíjí také cena elektřiny. Pro představu, současná cena plynu je oproti loňsku přibližně sedminásobná. Abychom dopady války na veřejnost zmírnili, rozhodla vláda, že poskytne až 66 miliard korun v rámci balíčku opatření. Tento balíček nazýváme podle toho, na co reaguje. Jde o válečný balíček.

 

..více

NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA UMOŽNÍ KRÁTKODOBĚ PONECHAT V PROVOZU UHELNÉ ELEKTRÁRNY
29. 06. 2022

Dodávky plynu do České republiky jsou v současné době stabilní a bez výpadků. Tuzemské zásobníky jsou naplněny ze 66 procent, je v nich 2,22 miliardy metrů krychlových plynu. Nelze ale vyloučit, že se dodávky ruského plynu do ČR omezí nebo úplně přeruší. Vláda v minulém týdnu schválila novelu energetického zákona, která umožní vyhlášení takzvaného předcházení stavu nouze v teplárenství.

Novela umožní například nechat krátkodobě v provozu některé uhelné teplárny, jejichž činnost by se jinak musela z důvodu plnění emisních limitů v příštím roce omezovat,“ uvedl po jednání krizového štábu MPO ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal: „Já těmto opatřením říkám airbagy. Jsou ve vašem autě a doufáte, že je nebudete muset použít. Ale když jsou potřeba, jste rádi, že je v tom autě máte.

Krizového štábu se v pátek na MPO zúčastnili zástupci firem ČEPS, Net4Gas, ČEZ, OTE, Správy státních hmotných rezerv či Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

..více

Aktuální sdělení prezidenta HK ČR
27. 06. 2022

Vážená paní, Vážený pane,

dovoluji si vás oslovit v této složité situaci způsobené nepříznivým vývojem cen pohonných hmot, elektrické energie a plynu, která je navíc umocněna nejistotou ze stále trvajícího válečného konfliktu na Ukrajině. Nikdo z nás nemohl čekat, že poslední dva roky přinesou tolik překážek a komplikací nejen pro podnikatele a živnostníky, ale i pro celou naši společnost. Je nesporné, že kombinace dopadů koronavirové pandemie a energetické krize patří mezi stěžejní faktory rostoucí inflace, jež dopadá na každého z nás. Tato situace mi v žádném případě není lhostejná, proto spolu se svými kolegy na Hospodářské komoře pravidelně jednáme s vládou a dalšími klíčovými aktéry a předkládáme jim konstruktivní návrhy řešení s cílem pomoci a ulevit od těchto tíživých důsledků.

Pro vaši informovanost jsem pro vás připravil shrnutí našich vybraných klíčových aktivit a výsledků našeho úsilí.

V minulých týdnech jsme projednali zejména s předsedou vlády Petrem Fialou a ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou několik našich návrhů, jak by vládní kabinet měl adekvátně reagovat na nepříznivý vývoj cen pohonných hmot, elektrické energie a plynu, kvůli kterému razantně rostou náklady živnostníků a podniků v Hospodářské komoře a ohrožují tak jejich živobytí a podnikatelskou činnost.

..více

Setkání personalistů prostějovských firem
10. 06. 2022

Okresní hospodářská komora v Prostějově téměř po dvouleté nucené pauze opět zorganizovala Setkání personalistů prostějovských firem. Tentokrát se akce uskutečnila v nádherných prostorách členské společnosti OHK v PV v Palírně U Zeleného stromu, a.s.

Téměř tři desítky personalistů získali aktuální informace z Úřadu práce týkající se současné situace na trhu práce, k zaměstnávání cizinců a k projektům na podporu zaměstnanosti.

Dále se dozvěděli o realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců, do kterého se mohou zapojit členské společnosti OHK Prostějov a OHK Přerov. Účastníci získají 100 % dotaci na vzdělávání v různých oblastech.

Personalisté byli seznámení s možností účasti na Burze práce a vzdělání, která se letos bude v Prostějově konat dne 22. září 2022 ve vnitřních i venkovních prostorách Společenského domu Prostějov. Jako obvykle bude zajištěn bohatý doprovodný program.

Závěrem proběhla prohlídka výrobních a sklepních prostor „Palírny“, která se všem moc líbila. Veliké poděkování patří vedení společnosti „Palírny“ a zvláštní díky posíláme Pavlu Hamplovi, personalistovi a project office managerovi „Palírny“, který nás po celou dobu provázel a zajistil naprosto jedinečný výklad.

Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově

..více

2. 6. 2022 Podnikatel roku
03. 06. 2022

Vyhlášení výsledků proběhlo v obřadní síni prostějovské radnice. Ceny byly uděleny ve čtyřech kategoriích, konkrétně Podnikatel Prostějova 2022, Podnikatelský počin roku, Legenda prostějovského podnikání a Srdcař Prostějova. 

Zde jsou výsledky prvního ročníku vyhlášení Podnikatele roku:

Podnikatel Prostějova 2022

Koutný, spol. s r.o.

Rodinná firma Koutný vznikla v roce 1995 a navázala tak na dlouholetou tradici oděvnictví v Prostějově. V současnosti je největší oděvní firmou v Prostějově a stala se symbolem módy nejen pro Prostějov, ale také pro Českou republiku. Kromě výroby konfekce a obleků na míru patří mezi hlavní produkci firmy uniformy, které tvoří více než 85 % obratu společnosti. Mezi významné zakázky ze zahraničí patří vycházkové stejnokroje pro nizozemskou, rakouskou a slovenskou armádu nebo např. vycházkové oděvy pro rakouské hasiče. Na českém trhu firma získala zakázky pro  Armáda ČR, Policii ČR, Celní správu, Vězeňskou službu, Hradní stráž, Dopravní podniky v Praze a Brně, Letiště Praha, Lesy ČR., pro dobrovolné a profesionální hasiče nebo městské policie.

 

Mubea - závod Prostějov

Mubea je rodinná německá firma s více jak stoletou tradicí a globální působností. Vyvíjí a vyrábí komponenty pro všechny významné světové výrobce automobilů. Díky specifickému know-how, zaměřenému na snižování hmotnosti automobilů, dokáže vyrábět high-tech produkty s vysokou přidanou hodnotou. Takto dokáže nejenom plnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků, ale současně také snižovat emise CO2 a chránit tak životní prostředí. V prostějovském regionu patří mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele. V současné době zaměstnává téměř 1700 zaměstnanců.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62