VLÁDA ROZŠÍŘILA PODPORU VELKÝM FIRMÁM S CENAMI ENERGIÍ
26. 10. 2022

Na svém posledním jednání se vláda zabývala dotačním programem na kompenzaci vysokých nákladů na energie pro velké firmy či změnami v nařízeních vlády na podporu pracovní migrace. 

Upravila pravidla dotačního programu podpory velkoodběratelů elektřiny a plynu na pomoc s pokrytím zvýšených nákladů na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. V rámci jeho aktualizace byly z podpory vyřazeny podniky, které spadají do kategorie zákazníků se zastropovanými cenami elektřiny a plynu a kterých se týká připravovaná daň z neočekávaných zisků. Na druhou stranu byl ale program i na základě rozhodnutí Evropské komise rozšířen na všechny sektory hospodářství ČR. V původním rozsahu měla být podpora určena pouze pro zemědělství, rybářství, lesnictví a zpracovatelský průmysl. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

..více

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci (21.10.2022)
24. 10. 2022


Vážení,

v dnešním sdělení bych vám rád poskytl odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se na nás v souvislosti s energetikou obracejí (nejen) naši členové prostřednictvím Poradny pro podnikatele HK ČR, a dále vás informoval o aktuálních záměrech vlády a v neposlední řadě také o aktivitách HK ČR na podporu podnikatelů a živnostníků.


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Mnozí se na nás v posledních dnech obrací s dotazem, zda spadají pod definici malého a středního podniku. Definice malých a středních podniků je uvedena v čl. 2 Doporučení Evropské komise 2003/361/ES. Na základě této definice je malým nebo středním podnikem takový podnik, který splňuje následující podmínky současně: 1) zaměstnává méně než 250 osob a 2) roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Zjednodušeně řečeno lze být střední podnik, pokud zaměstnává méně než 250 osob a má roční obrat menší než 50 milionů EUR nebo když zaměstnává méně než 250 osob a přitom bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Vždy ovšem platí, že nesmí být součástí holdingu.

Řadu dotazů dostáváme také na parametry zastropování energií pro podnikatele. Co se týče zastropování cen elektřiny, vztahuje se na odběratele připojené na hladině nízkého napětí a malé a střední podnikatele připojené na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí v rozsahu 80% nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny. Zastropování cen plynu pak dopadá na maloodběratele (do 630 MWh) a odběratele, kteří spadají do kategorie středních odběratelů (do 4200 MWh) za podmínek uvedených v § 4 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu. Podmínkou pro zastropování je zde také fakt, že odběratel nevyrábí elektřinu z plynu. Pro úplnost připomenu, že zastropované ceny pro rok 2023 by se měly začít projevovat už během listopadu v zálohách odběratelů, protože dodavatelé, i když se cenový strop týká cen od 1. ledna 2023, mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády upravit výši zálohy a zaslat zákazníkům upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, a firmy tedy nemusí administrovat žádné žádosti (jedinými úkony jsou případná čestná prohlášení zákazníků dle podmínek stanovených v nařízení).

Abychom členům pomohli se co nejlépe zorientovat v přijatých nařízeních vlády a souvisejících opatřeních na podporu podnikatelů a živnostníků, plánujeme uspořádat v polovině listopadu online seminář. Pozvánku rozešleme s předstihem.

..více

Tisková zpráva HK ČR k připravované novele ZP
14. 10. 2022

 

Vláda slibovala zatraktivnění dohod, místo toho chce novela zákoníku práce přivýdělky na dohody a práci na dálku zbytečně sešněrovat nad rámec evropských směrnic

 

Praha, 13. října 2022Zatímco se vláda v programovém prohlášení zavázala, že na doporučení Hospodářské komory zatraktivní dohody o provedení práce zejména prostřednictvím snížení odvodového zatížení dohodnutých výdělků, novela zákoníku práce paradoxně využitelnost pracovních dohod sníží. Kvůli připravované administrativní a finanční zátěži zaměstnavatelů hrozí zánik pracovních dohod i práce z domova. Upozorňuje na to Hospodářská komora, která do meziresortního připomínkového řízení k vládní novele zaslala kritické a konstruktivní výhrady na 23 stranách.

..více

Vysoké ceny energií
12. 10. 2022

Poslední aktualizace 11. 10. 2022


Vláda 5. října schválila nařízení, které od 1. ledna do 31. prosince 2023 stanovuje pravidla pro zastropování cen elektřiny a zemního plynu.

 

Praktické odkazy

Úsporný tarif a kalkulačka úspor energiezamene.cz
Seznam středisek EKIS a webová poradna mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Manuál MPO k energetickým úsporám ZDE

 

..více

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci (7.10.2022)
10. 10. 2022

 

KDY A JAK SE ZASTROPOVÁNÍ PROJEVÍ

Zastropované ceny pro rok 2023 by se měly začít projevovat už během listopadu v zálohách odběratelů, protože dodavatelé, i když se cenový strop týká cen od 1. ledna 2023, mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, a firmy tedy nemusí administrovat žádné žádosti (jedinými úkony jsou případná čestná prohlášení zákazníků dle podmínek stanovených v nařízení).

Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací, a to do té doby, dokud platí ve smlouvě sjednaná nižší cena.

Nařízení vlády zavádí kontraktační povinnost. To znamená, že dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem.

..více

Burza práce a vzdělání v Prostějově  splnila očekávání, přišlo se podívat téměř 2,5 tisíce lidí
26. 09. 2022


22. září 2022 se uskutečnil již pátý ročník Burzy práce a vzdělání, který organizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově a Úřad práce v Prostějově, spoluorganizátorem je Statutární město Prostějov.
Návštěvníci měli možnost v jeden den na jednom místě kontaktovat téměř 50 vystavovatelů, kteří zde prezentovaly svoje výrobní programy a poskytované služby. Zastoupen byl zpracovatelský průmysl, stavebnictví, strojírenství, potravinářství, zdravotnictví, lázeňství, doprava, logistika, elektro, textilní průmysl, obalová technika a další…. Poprvé se v letošním roce prezentovaly složky městské a státní policie a také statutární město Prostějov. Ani tentokrát nechyběly prezentace odborných středních a vysokých škol, se kterými vystavující firmy úzce spolupracují. Každý z vystavovatelů se snažil zaujmout interaktivní formou, nechyběly simulátory, ochutnávky, soutěže, dárečky. Konkrétně bych ráda zmínila model turbodmychadlového leteckého motoru, který byl na naší Burze poprvé, vyvolával obdiv i zájem o samotnou práci ve firmě, která se výrobou motorů do letadel zabývá. Nemalý zájem vzbuzoval také model funkčního průmyslového robota, který předváděl spoustu rozličných úkonů. Podobně tomu tak bylo i u modelu závodní formule, ve kterém si každý mohl vyzkoušet řízení formule a pocítit zážitek z rychlé jízdy.

..více

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ SE JIŽ BLÍŽÍ
16. 09. 2022

Dne 22.září 2022 od 9 hodin se v prostorách Společenského domu Prostějov uskuteční již pátý ročník celodenní veřejně prospěšné akce s názvem Burza práce a vzdělání 2022.

Hlavními pořadateli jsou Okresní hospodářská komora v Prostějově; Úřad práce České republiky-Krajská pobočka v Olomouci-Kontaktní pracoviště Prostějov a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Spolupořadatelem je také Statutární město Prostějov.

Burza práce a vzdělání je určena především pro žáky základních škol a studenty středních škol prostějovského regionu a jejich rodiče; pro kariérové a výchovné poradce; pro každého, kdo hledá zaměstnání nebo rekvalifikace; pro všechny, kteří se zajímají o pracovní trh.

Návštěvníci se zde dozví, které profese jsou a budou na trhu žádanéjaké obory se vyplatí studovat; které firmy hledají zaměstnance; jak se mohou rekvalifikovat. Dále tady také získají odborné poradenství při volbě povolání, informace o volných místech a trhu práce v kraji, ČR a EU.

Vystavovat a prezentovat se budou významní zaměstnavatelé zejména prostějovského regionu a odborné školy především technického zaměření. V letošním roce se akce účastní téměř 50 vystavovatelů.

..více

FIRMY MOHOU ZAČÍT ŽÁDAT O DOTACE V PRVNÍCH PĚTI VÝZVÁCH PROGRAMU OP TAK
08. 09. 2022


Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace v jeho prvních pěti výzvách. Ve výzvě na úspory energie je pro žadatele připraveno celkem 10 miliard korun. Další čtyři výzvy cílí na podporu výzkumu, vývoje a inovací a firmám je v nich k dispozici celkem 5,25 miliard korun. Výzvy vyhlásilo 15. srpna 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

Cílem výzvy na úspory energie je posun k nízkouhlíkovému hospodářství a celkové snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR. Podpora se zaměřuje na přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a čisté energii, dále na oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu, přizpůsobení se této změně a prevenci a řízení rizik. „Podnikatelé mohou v předložených projektech získat až 65 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 500 tisíc korun a maximálně 200 milionů korun. Finanční podporu mohou využít například na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů nebo výrobních a technologických procesů, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti nebo využití odpadní energie,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

..více

Aktuální sdělení k energetické situaci (5. 9. 2022)
06. 09. 2022


Vážení,

chtěl bych vás ujistit, že plně vnímám velmi napjatou situaci v naší společnosti. Rostoucí ceny energií a jejich fatální dopad na celé hospodářství i jednotlivé domácnosti, vysoká míra inflace a samozřejmě přetrvávající ruská agrese na Ukrajině prohlubuje nejistotu na trhu a z ní plynoucí nervozitu z budoucnosti. Chápu vážnost celé situace, a proto k vám směřuji tuto zprávu.  

Objektivním faktem je, že se jedná o velmi širokou problematiku vyžadující komplexní opatření celoevropského i globálního charakteru. Plné účinky těchto kroků se však promítnou nejdříve za několik měsíců až let. Tento časový luxus nyní nemáme, proto je na místě požadovat po naší vládě i okamžitá řešení na omezenou dobu. Z dlouhodobého hlediska je tedy úkolem eliminovat příčiny, a do budoucna jim v maximální možné míře předcházet, a současně hledat rychlá, efektivní a účinná řešení (i za cenu souvisejících rizik) s cílem překlenout nejbližší období.

V kontextu uvedeného se v posledních týdnech a měsících Hospodářská komora velmi aktivně zapojila do diskuzí s představiteli státu, kde předkládá vlastní návrhy. Apeluji na konstruktivní jednání na úrovni vlády, opozice, zástupců podnikatelů a zaměstnavatelů, zaměstnaneckých odborů i dalších expertů, což jsem mj. uvedl rovněž minulou středu během tiskové konference (záznam viz níže). Na ní jsem také představil návrhy možných okamžitých řešení. Konkrétně využití Dočasného krizového rámce Evropské komise a dočasné zastropování cen (především plynu) na úrovni celé EU. Také o tom by měla jednat mimořádně svolaná evropská rada pro energetiku dne 9. září 2022. Vyzval jsem vládu, aby hledala řešení jak na evropské úrovni, tak na úrovni ČR. Řešení, které by v horizontu několika málo týdnů pomohlo ulevit jak domácnostem, tak podnikatelům, a firmy nemusely omezovat či dokonce zastavovat svou činnost a propouštět zaměstnance.  

Níže pro připomenutí naleznete shrnutí aktuální nabídky vládní pomoci a aktivity Hospodářské komory.

..více

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý: Situace s cenami energií je vážná, podnikatelé potřebují účinná řešení
01. 09. 2022

Do konce letošního roku skoro pětina firem sníží stavy svých zaměstnanců. Vedou je k tomu rostoucí ceny a hlavně vysoké ceny energií. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi zaměstnavateli. Abnormálně vysoké ceny plynu a elektřiny způsobují podnikům obrovské potíže, zejména v energeticky náročných odvětvích hrozí omezování nebo zastavení výroby. Vláda podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého situaci podniků navzdory apelům podnikatelských organizací dosud podceňovala a soustředila se jen na podporu domácností. Šéf Komory vyzývá, aby vláda, opozice i odboráři teď společně táhli za jeden provaz ve snaze zajistit účinné řešení energetické krize.

„Přibývá firem, na které fatálně dopadá situace s rostoucími cenami a zejména drahými energiemi. Nově uzavírané smlouvy s dodavateli energií jsou v některých případech nad finančními možnostmi firem. V některých případech energie ani nebudou mít zajištěné, protože dodavatelé energií přestali nové zákazníky přijímat,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

K propouštění zaměstnanců přistoupí až 27 % velkých firem nad 500 zaměstnanců. Z odvětvového hlediska půjde zejména o podniky působící ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Vysoké ceny energií doléhají hlavně na energeticky náročné obory, příkladem jsou pekárny, sklárny nebo hutě. Nejméně příznivá situace by měla nastat v Karlovarském a Zlínském kraji. Poprvé po několika měsících tak dochází k významnému obratu. Dosud zaměstnavatelé opakovaně plánovali nabírat pracovníky ve větším měřítku, než je propouštět, teď je tomu ale naopak. Budoucí vývoj svého podnikání navíc vidí pesimisticky dvakrát více podniků než letos v únoru.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63