Program STARTér, Věř si a podnikej! Nadačního fondu Veolia
20. 01. 2023

 

Začínající podnikatelé (OSVČ i právnické osoby do 25 zaměstnanců) mohou opět získat příspěvek až 60 000 Kč na každé nově vzniklé pracovní místo.

PŘEČTĚTE SI VÍCE


Co se pro podnikatele mění od roku 2023?
12. 01. 2023


Pokud jste živnostník (OSVČ), tak vás nepochybně budou zajímat změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a daní a případně regulace podnikání.

Zvyšují se zálohy

Pro rok 2023 byla vyhlášena průměrná mzda ve výši 40 324 Kč. Pro OSVČ a samoplátce se od průměrné mzdy odvozují výše minimálních záloh na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pro sociální pojištění bude v roce 2023 minimální záloha činit 2 944 Kč a pro zdravotní pojištění bude činit 2 722 Kč. V případě, že podnikáte jen tzv., na vedlejší činnost, nemusíte sociální pojištění platit, pokud váš hrubý zisk nepřekročí částku 96 777 Kč.

S výší vyhlášené průměrné mzdy souvisí i strop pro sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy), 15% sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 činí 4násobek průměrné mzdy 161 296 Kč) a 15% sazba daně pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 činí 48násobek průměrné mzdy 1 935 552 Kč).

..více

Úspěchy HK ČR za rok 2022
04. 01. 2023


Přehled stěžejních úspěchů Hospodářské komory ČR, kterých jsme společně dosáhli v roce 2022 najdete ZDE.


19. 12. 2022


Karnety ATA - AKTUÁLNĚ od 1. ledna 2023
16. 12. 2022


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jako záruční a vystavující organizace mezinárodního záručního řetězce karnetů ATA v ČR se připojuje k procesu digitalizace karnetů ATA reprezentovaným mezinárodní obchodní komorou (ICC), který postupně povede až k používání elektronického karnetu ATA v mobilní aplikaci. Prvním krokem digitalizace v souladu s podmínkami ICC bude zasílání online dat o karnetech ATA do systému ICC od 1.1.2023. Tato skutečnost si vyžádá změny při podávání žádosti o karnet ATA i v procesu vystavování karnetů ATA.

Žadatelé o karnet ATA budou v roce 2023 vystavujícím komorám předkládat kromě žádosti o karnet ATA také seznam dočasně vyváženého zboží v elektronické podobě.

HK ČR vyvinula informační systém, který ji umožní zasílat požadovaná data do systému ICC v souladu s bezpečnostními podmínkami o ochraně údajů, který začne od 3. 1. 2023 používat.

V průběhu roku 2023 pro Vás plánujeme spustit Portál služeb, přes který si budete moci o karnet ATA požádat plně elektronicky.

Karnety ATA lze vyřizovat pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě v úředních hodinách https://www.ohkpv.cz/cz/m/karnety-ata/ 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.


ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ VLÁDA SCHVÁLILA I PRO VELKÉ PODNIKY
16. 12. 2022


I pro velké firmy budou platit od 1. 1. 2023 do konce příštího roku stejné ceny, jaké vláda již dříve nastavila pro domácnosti a malé a střední firmy. Za dodávku elektřiny tak podniky zaplatí 5 000 Kč/MWh a za dodávku plynu 2 500 Kč/MWh (obě částky jsou bez DPH a distribučních poplatků).

Možnost zavést dočasná podpůrná opatření státní podpory na ochranu zasažených podniků a domácností pro rok 2023 přineslo aktualizované sdělení Evropské komise s názvem Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 426/01) (dále jen „DKR“). Podmínkou pro zastropování cen energií velkým podnikům je respektování podmínek poskytování podpory stanovených právě v DKR.

Nařízení, které nyní vláda schválila, řeší první fázi poskytování podpory v režimu DKR pro rok 2023, kdy dojde k rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu o ostatní subjekty, které nejsou malými nebo středními podniky dle Nařízení Evropské komise 2003/361/ES ani nespadají do jiných kategorií zákazníků se stanovenou cenou podle současně platného nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Podpora bude poskytnuta velkým podnikům formou poskytování záloh. Základem pro stanovení záloh budou zastropované ceny elektřiny a plyny ve stejné výši jako pro malé a stření podniky, tj. ve výši 5 000 Kč/MWh bez DPH za elektřinu a v případě plynu ve výši 2 500 Kč/MWh bez DPH, a to do 80 % jejich historické spotřeby za shodné období. Podnik se může rozhodnout, zda bude čerpat podporu formou záloh na elektřinu, na plyn nebo na obojí současně. Limity v rámci DKR jsou stanoveny za obě komodity dohromady. Nadále ovšem zůstává ze stropování ceny plynu vyloučena dodávka plynu spotřebovaného pro výrobu elektřiny.

..více

OD ROKU 2023 VŠICHNI PODNIKATELÉ S DATOVOU SCHRÁNKOU: OTÁZKY A ODPOVĚDI
16. 12. 2022


Základním předpokladem rozvoje novodobé společnosti, tedy i státu, je proces digitalizace. Stát proto k 1. 1. 2023 „opustí“ mnohdy nákladný a komplikovaný způsob komunikace s podnikateli prováděný z jeho strany zejména písemnou cestou a zřídí všem podnikatelům automaticky, tj. ze zákona, datovou schránku.

K čemu že dojde k 1. 1. 2023? – Podnikající fyzické osoby, ale i nepodnikající právnické osoby se v prvním čtvrtletí příštího roku dočkají významné změny. Bude jim automaticky zřízena datová schránka, a to na základě již dříve schválené novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

..více

Od 1.1.2023 navyšujeme ceny služeb
15. 12. 2022


HK ČR vydává nový ceník služeb ATACERT pro ověřování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA platný od 1.1.2023. Nový ceník zvyšuje ceny za služby agendy ověřování certifikátů o původu zboží o cca 10 % a také zvyšuje ceny za vystavení karnetů ATA o cca 20 %.
Nový ceník je volně ke stažení ZDE.


Poděkování Městu Prostějov za poskytnutí dotace
08. 12. 2022

 

OHK v Prostějově si dovoluje touto cestou poděkovat Městu Prostějov za poskytnutí dotace na projekt „Informační místo při OHK v Prostějově pro rok 2022“.

Díky tomuto projektu mají podnikatelé usnadněn přístup k aktuálním a kvalifikovaným informacím z podnikatelského prostředí. Cílovou skupinu tvoří nejen podnikatelé, ale i nezaměstnaní, kteří mají zájem o podnikání a také jim nabízíme pomoc s hledáním zaměstnání. Je také poskytováno ucelené poradenství pro začínající podnikatele a velký zájem je i o dotační poradenství.

Mimořádně, s ohledem na dění na Ukrajině, poskytujeme firmám i živnostníkům poradenství k zaměstnávání válečných uprchlíků z UA, informujeme o možnostech i finančních příspěvcích na jejich ubytování, stravování a další.
Dalším mimořádným poradenstvím jsou informace kolem energetické krize, dotační možnosti ke snížení energetické náročnosti ve firmách a vše s touto situací související a dotýkající se podnikání u nás.

Při realizaci tohoto projektu úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Prostějově.

Kontakty pro zájemce o výše uvedené služby a další podrobné informace k projektu: 
tel.č. 775 208 220, 604 403 345, ohkpv@ohkpv.czwww.ohkpv.cz


SETKÁNÍ PERSONALISTŮ
30. 11. 2022

V letošním roce se již podruhé sešli personalisté prostějovských firem, aby prodiskutovali aktuální témata v personální oblasti a sdíleli mezi sebou zkušenosti týkající se pracovněprávních vztahů.

Hostitelskou organizací se tentokrát stala společnost WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k.s., nový člen OHK v Prostějově.
Personalisté byli provedeni moderními výrobními prostory a seznámeni s hlavními činnostmi společnosti, kterými jsou - vývoj, konstrukce a montáž strojů a montážních celků na výrobu flexibilních obalů z fólie a z polypropylenové tkaniny, tiskařských strojů a strojů pro další zpracování. 
Poté účastníci získali aktuální informace z Úřadu práce týkající se současné situace na trhu práce, ke stávajícím i připravovaným projektům na podporu zaměstnanosti, k dávkám a příspěvkům pro občany od státu a k zaměstnávání cizinců.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62