Setkání personalistů ve společnosti HOPI
31. 05. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na SETKÁNÍ PERSONALISTŮ.

Tentokrát se sejdeme ve společnosti HOPI s.r.o., Kralický Háj 328 /průmyslová zóna/

VE STŘEDU 19. ČERVNA 2019 OD 13.00 HODIN.

/Zaparkovat bude možné na parkovišti vedle vstupu do areálu HOPI, poté na vrátnici řeknete na jakou akci jdete, prosím všechny o dochvilnost./

 

Nenechejte si ujít jedinečnou příležitost komentované prohlídky společnosti HOPI s.r.o. a možnost projet se kamionem.

Vzhledem k tomu, že navštívíme i mrazírenský sklad, kde je teplota minus 25 st., doporučujeme si s sebou vzít nějakou teplou bundu.

 

Podrobnosti k programu naleznete ZDE.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti návratkou ZDE nebo v kanceláři OHK  nejpozději do 17.6.2019


Švehlova střední škola polytechnická Prostějov má nové moderní vybavení
29. 05. 2019


Slavnostní otevření nově vybudovaných odborných pracovišť se uskutečnilo 24. 5. 2019 v dílnách odborného výcviku stavebních oborů v Prostějově za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Díky dotaci z Evropské unie, Olomouckého kraje a státu získala škola vybavení  téměř za 10 milionů.

Ve škole byla vybudována interaktivní učebna pro obor instalatér a elektrikář silnoproud.Na 14-ti výukových modulech - pracovištích se žáci seznamují s požadavky technického zařízení budov. Na jednotlivých plně funkčních panelech je možné předvádět provoz např. teplovodní plynové kotelny, různé typy ohřívání teplé vody, funkci solární soustavy, provoz tepelného čerpadla a řadu dalších aplikací. Cílem školy je přispět vším, co se žáci naučili ve škole i na praxi k přípravě nových úspěšných pracovníků technických řemesel.

Modernizace a inovace výuky žáků oborů truhlář a tesař, bylo hlavní zadání vedení školy při zvýšení zájmu o dřevozpracující obory. S výrobou nábytku nebo moderního interiéru začínají žáci v předmětu CAD systémy na počítači a končí na CNC dřevoobráběcím centru. Sofistikované technologie zajišťují propojení technické přípravy výroby s CNC strojem a generují programy tak, aby byly okamžitě k dispozici pro výrobu. Moderní softwarová řešení poskytují podporu pro design, konstrukci i výrobu, tedy celý řetězec činností od návrhu, konstrukce až k výrobě každého kusu. Pořízení CNC dřevoobráběcího centra bylo posledním krokem k zajištění komplexní přípravy žáků na požadavky průmyslu 4.0.

..více

Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města Prostějova
23. 05. 2019

Ve středu 22. května se v prostorách Národního sportovního centra uskutečnilo setkání podnikatelů s představiteli města. Akci zorganizovala Okresní hospodářská komora v Prostějově. Na 50 zástupců prostějovských firem přišlo diskutovat s vedením města v čele s primátorem Františkem Jurou k tématu Prostějov – město pro život a podnikání. Podnikatele zajímaly důležité investiční akce města, jak ty proběhlé, tak připravované. Zejména se jednalo o dopravní infrastruktuře a obslužnosti, o chystaném obchvatu města, o rozvíjející se nové průmyslové zóně v okolí Brněnské ulice, o potřebě navýšení bytových objektů, o možnostech rozšíření služeb pro starší občany či o rozšíření zeleně na území města. Diskutovanou záležitostí byla také oblast rozvoje cestovního ruchu a kulturního vyžití pro občany. Účastníci se zde také dozvěděli aktuální informace o situaci na trhu práce – v současné době jsme historicky na nejnižším stavu nezaměstnanosti na území Prostějova, tj. na 2 %. Na jedno volné pracovní místo vychází 0,7 uchazeče. Dále zde zazněly informace k novým poskytovaným službám pro podnikatele z Okresní hospodářské komory a také možnosti získání dotací na rozvoj podnikání v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Děkujeme tímto všem za účast a za aktivní diskusi.
Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově

 

Foto: MMPv, OHK Pv

..více

Seminář pro podnikatele
22. 05. 2019

Uvažujete o rekonstrukci starého areálu, pořízení technologie či softwaru? Plánujete provádět vlastní výzkum a vývoj nebo byste rádi vybudovali vlastní podnikové výzkumné a vývojové centrum? Jste podnik, který chce zavádět nový, inovovaný produkt, proces nebo služby? Pak je seminář pro podnikatele právě pro Vás! Dozvíte se informace o všech vyhlášených výzvách ITI OA, jak postupovat při podání žádosti o dotaci, na co si dát při hodnocení projektů pozor a mnoho dalších užitečných informací.

Na semináři také vystoupí zástupci University Palackého v Olomouci, agentur CzechInvest a CzechTrade a Technologické agentury ČR.

Termín: 18. června 2019 od 9:00 hodin (registrace od 8.30 hodin)

Místo: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc

Seminář je bezplatný. Z důvodu omezené kapacity je nutná registrace,
nejpozději do 11. 6. 2019 na adrese iti@olomouc.eu

 

POZVÁNKA


SETKÁNÍ MANAŽERŮ A PODNIKATELŮ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA PROSTĚJOVA
03. 05. 2019

Okresní hospodářská komora v Prostějově ve spolupráci se statutárním městem Prostějov

Vás co nejsrdečněji zve na

SETKÁNÍ MANAŽERŮ A PODNIKATELŮ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA PROSTĚJOVA

NA TÉMA: Prostějov, město pro život a podnikání

Termín: 22. května 2019 od 14,00 – 17,00 hodin /registrace od 13,45 hod/

Místo konání: Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, Prostějov

Cílem setkání je seznámit účastníky s aktuálním děním v Prostějově, s realizovanými významnými investičními akcemi, s plány na příští období a dalšími aktivitami města.
Navíc se dozvíte aktuální informace o situaci na trhu práce a o možnostech získání dotací v rámci OP PIK.
Po skončení programu budou probíhat dle zájmu individuální konzultace se zástupci regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace a zástupci ITI Olomoucké aglomerace.

S ohledem na organizační zabezpečení, prosíme o Vaše sdělení, zda se setkání účastníte či nikoliv a to nejpozději do 17.5.2019. Kontakty: ohkpv@ohkpv.cz tel.č.: 582 332 721, 582 332 489

Pozvánku s podrobným programem nejdete ZDE.

 

Na setkání s Vámi se těší

JUDr. Bohuslav Švamberk
předseda představenstva OHK v Prostějově

Mgr. František Jura
primátor statutárního města Prostějov


Téměř 400 milionů korun čeká na podnikatele Olomoucké aglomerace
15. 03. 2019

Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil v březnu nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Inovace – Inovační projekt, Aplikace a Potenciál.

„Vyhlášené výzvy jsou určeny pro podnikatele, kteří chtějí zavádět na trh nový výrobek, technologie či služby, realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj či se rozhodli zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity,“ uvedl odpovědný náměstek Matouš Pelikán.

V rámci nově vyhlášených výzev je pro podnikatele alokováno celkem 378 milionů korun.

..více

AŽ DO KONCE DUBNA SE MŮŽETE ZAPOJIT DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ZDARMA
14. 02. 2019

Pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony a novely, které se týkají jejich podnikání. To často znamená vysoké pokuty a poplatky za poradenství. A proto vznikl Právní elektronický systém. Ten zpřístupňuje všechny povinnosti podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů. V systému stačí nastavit váš konkrétní profil podnikání a už se nestane, žebyste na něco zapomněli a úřad vás draze nachytal. 


Právní elektronický systém pomůže podnikatelům, na jednom místě najdou přehled všech povinností
11. 02. 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo podpořit Hospodářskou komoru ČR v rozvoji obsahu právního elektronického systému (PES), který přehledně na jednom místě zpřístupní podnikatelům všechny povinnosti vyplývající pro ně z právních předpisů. Ministryně Marta Nováková v pátek podepsala s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým dohodu o spolupráci na projektu PES a společně jej představili.

Právní elektronický systém považuji i za efektivní nástroj pro analýzu regulační a byrokratické zátěže pro podnikatele, která vyplývá z právních předpisů,“ říká ministryně Nováková a dodává: „PES nabídne podnikatelům přehledně a v uživatelsky přívětivé podobě seznam povinností, které je zapotřebí při podnikání plnit. Věřím v jeho úspěch, rozvoj a spokojenost podnikatelů.

..více

Dotační informační newsletter HK ČR
30. 01. 2019

Hospodářská komora ČR a Asistenční centrum přináší nové číslo Dotačního informačního newsletteru, který Vás seznámí s novinkami z oblasti podnikání.

Nové číslo naleznete ZDE.


Informace o celních formalitách v souvislosti s vystoupením Velké Británie z Evropské unie
29. 01. 2019

Vzhledem k aktuální situaci v oblasti odchodu Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, bychom Vás chtěli informovat o možných změnách v jejich obchodní praxi. Zejména se jedná o ty hospodářské subjekty, které dosud obchodují pouze v rámci Evropské unie a nemají žádné zkušenosti s celním řízením a s plněním celních formalit.

V případě tzv. tvrdého Brexitu, to může znamenat, že od 30.3. t.r. bude při pohybu zboží mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi EU prováděno celní řízení.

V takovém případě je nutné upozornit, že ještě před samotným plněním konkrétních celních formalit, spojených s dovozem, vývozem či tranzitem zboží, je třeba provést několik kroků.

Pokud se navíc dotčený subjekt rozhodne provádět celní formality vlastním jménem na vlastní účet (nezvolí si svého zástupce), je třeba předem získat některá povolení pro jejich uskutečnění.

Tyto procedury mohou být časově náročné, a proto by bylo vhodné zahájit příslušné kroky s dostatečným časovým předstihem.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63