Peníze pro podnikatele Olomoucké aglomerace
20. 11. 2019

Připomínáme, že nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil během předešlého měsíce nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Technologie Služby Infrastruktury. V rámci nově vyhlášených výzev je pro podnikatele alokováno celkem 333 milionů korun.

S dotačním programem Technologie je možné zafinancovat pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (např.: stroje, technologie, zařízení, provozní soubory, patentové licence, HW a SW vybavení) s dotací až do 10 mil. Kč. Žadatelé o finanční prostředky budou moci své projektové záměry předkládat do ledna 2020.

Podporovanými aktivitami u programu Služby infrastruktury je rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií či výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu. U projektů neobsahující stavební práce budou moci žadatelé získat až 30 mil. Kč, v opačném případě až 270 mil. Kč. Projektové záměry mohou žadatelé předkládat do srpna 2020.

O finanční prostředky mohou žádat podniky splňující definici malých, středních a velkých podniků s minimálně dvouletou historií. Výzvy jsou určeny pouze pro podniky, jež budou své projekty realizovat na území Olomoucké aglomerace.

..více

Další výzva na opravu podnikatelských NEMOVITOSTÍ
19. 11. 2019

Pro ty, kteří chtěli realizovat rekonstrukci či demolici budov pro podnikání, ale bohužel to v předchozí výzvě nestihli, máme dobrou zprávu! Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) má možnost na jaře 2020 vyhlásit další výzvu Nemovitosti.

Výzva bude opět zaměřena pro podnikatele, jež vlastní objekt určený k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.

Kdo může žádat o finanční prostředky?

Potenciálním žadatelem v rámci výzvy Nemovitosti je malý a střední podnik s dvouletou historií, který bude realizovat projekt na území Olomoucké aglomerace.

..více

Hledáte práci? Pečujete o dítě do 15-ti let? Jste na rodičovské dovolené?
23. 10. 2019

 

Hledáte práci? Pečujete o dítě do 15-ti let? Jste na rodičovské dovolené? Uvolnilo se nám pár míst v projektu!

Zapojte se s námi do projektu „Do práce s Paktem zaměstnanosti“. Pomůžeme Vám zorientovat se na trhu práce, doplnit si kvalifikaci, získat mzdový příspěvek, připravit se na přijímací pohovor, najít si vhodného zaměstnavatele.
V rámci skupinových poradenství budete mít zajištěno hlídání vašich dětí a bude vám proplaceno jízdné. Můžete si vybrat vhodný rekvalifikační kurz, který vám bude v plné výši uhrazen. Všechny další výše uvedené aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.
Pokud chcete zjistit více neváhejte, počet míst je omezen. Kontakt pro Prostějov - H. Chalánková, 582 332 489, 582 332 721, 604 403 345, ohkpv@ohkpv.czwww.ohkpv.cz

 

Informace o projektu pro zájemce


Novela zákona o pobytu cizinců a změna v povinnosti hlášení změn zaměstnavatele
21. 10. 2019


Dne 31. 7. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPC“ či „zákon o pobytu cizinců“). Jedná se tak o další změnu již dost nepřehledného zákona o pobytu cizinců.

V návaznosti na výše uvedené Vám zde přinášíme pro lepší orientaci přehled těch nejpodstatnějších změn.

 

1. ZMĚNA ZAMĚSTNAVATELE

Předmětné novela s sebou přináší vícero změn. Z nich však za nejdůležitější považujeme změnu týkající se nového postupu v případě, že cizinec hodlá změnit svého zaměstnavatele příp. pracovní zařazení nebo zaměstnání.

Doposud podléhala změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra ČR. Nově se však tato skutečnost bude Ministerstvu vnitra ČR pouze oznamovat, a to nejpozději v období 30 dnů před plánovanou změnou. Aktuálně se tedy již nepovede klasické správní řízení. Cizinci postačí doložit veškeré dokumenty osvědčující oprávněnost takové změny a po prověření Ministerstvo vnitra ČR zašle cizinci a jeho zaměstnavateli sdělení o splnění podmínek. Lhůtu 30 dnů je však nezbytné dodržet, neboť během této lhůty Ministerstvo vnitra prověřuje podmínky pro učinění změny zaměstnavatele.

..více

Burza práce a vzdělání v Prostějově  v nových prostorách splnila očekávání
17. 10. 2019

15. října 2019 se uskutečnil již čtvrtý ročník Burzy práce a vzdělání, který organizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově, Úřad práce v Prostějově, Svaz dopravy a průmyslu a spoluorganizátor je Statutární město Prostějov.

Letos akce proběhla v nových prostorách Národního sportovního centra Prostějov, které získalo ocenění Stavba roku Olomouckého kraje za rok 2018. 

Návštěvníci měli možnost v jeden den na jednom místě kontaktovat téměř 60 vystavovatelů, kteří zde prezentovaly svoje výrobní programy a poskytované služby. Zastoupeny byly téměř všechny obory – od zpracovatelského průmyslu přes textilní, kožedělný, strojírenský, potravinářský, dále zde mělo svoje zastoupení zemědělství, zdravotnictví, lázeňství, doprava, logistika, elektro, bezpečnostní či novinové služby…. Ani tentokrát nechyběly prezentace odborných středních a vysokých škol, se kterými vystavující firmy úzce spolupracují. Každý z vystavovatelů se snažil zaujmout interaktivní formou, nechyběly simulátory, ochutnávky, kadeřnický salon, dárečky.

Velmi pozitivně byla návštěvníky hodnocena i venkovní expozice a atraktivní doprovodný program. Obdiv získaly vystavené nejmodernější traktory, souprava tahače s návěsem, vojenská technika a elektromobily. Ti odvážnější také vyzkoušeli  posuvný simulátor nárazu. Značný zájem byl o komentovanou exkurzi na přilehlé tenisové kurty, kde trénují Petra Kvitová, Tomáš Berdych. Zaujala také exhibice ve skateparku a prohlídka lukostřeleckého oddílu s ukázkami lukostřelby. Komentovaný doprovod zajišťovali studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov. Třešničkou na dortu byla exkurze do prostor tenisového klubu a zázemí tenisu, kterými nás provedl bývalý český profesionální tenista a tenisový trenér Jiří Novák

V průběhu celého dne prošlo Burzou téměř 2 tisíce návštěvníků. Největší počet byl zastoupen žáky základních a středních škol. Za tento obrovský zájem jsme velmi rádi a moc nás těší.

..více

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ JIŽ V ÚTERÝ 15.10. – NENECHEJTE SI UJÍT NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ – NÁRODNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM PROSTĚJOV – PŘIPRAVEN BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
11. 10. 2019


Rádi bychom vás dne 15.10. od 9 do 17 hodin pozvali na BURZU PRÁCE A VZDĚLÁNÍ,
kterou pořádá Okresní hospodářská komora v Prostějově společně s Úřadem práce v Prostějově a Svazem průmyslu a dopravy. 
Statutární město Prostějov je spoluorganizátorem.

Již čtvrtý ročník Burzy se letos uskuteční na novém místě – v
Národním sportovním centru - Za velodromem 7, Prostějov. Národní sportovní centrum získalo prestižní ocenění Stavba roku Olomouckého kraje 2018.
Cílem je představit významné a zajímavé zaměstnavatele a spolupracující odborné školy. Akce je určena široké veřejnosti, především však pro žáky základních škol, středních škol, pro každého kdo se zajímá o pracovní trh. Firmy seznámí návštěvníky s tím, co v dnešní době požadují po uchazečích o zaměstnání a o jaké profese mají především zájem. Na prezentačních stáncích budou moct návštěvníci shlédnout jejich výrobky, získat podrobnější informace o jejich činnosti a pracovních podmínkách.
Na letošním ročníku se představí téměř 60 vystavovatelů.

V rámci Burzy budou zajištěny exkurze na tenisové kurty, kde trénují hvězdy, jako Petra Kvitová, Tomáš Berdych. Bude možné se seznámit s činností sportovního lukostřeleckého klubu a také shlédnout exhibici jezdců ve Skateparku /Aggressive in-line, Skate, BMX a Freestyle Scooter/.

Velmi zajímavá bude také venkovní expozice, kde bude možné prohlédnout soupravu tahače s návěsem, nejnovější typ elektromobilu, nejmodernější traktory, vyzkoušet posuvný simulátor nárazu, nechat si změřit zrak a shlédnout vojenskou techniku Armády ČR. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si vozidla připravená k boji tak, jak je 601. skupina speciálních sil běžně využívá při operacích.
Těšíme se na vás, nudit se rozhodně nebudete.

 


Podrobné informace pro vystavovatele na Burze 15.10.
08. 10. 2019
Vážení vystavovatelé,

blíží se termín konání Burzy práce a vzdělání dne 15. října, a proto vám posíláme podrobnější informace k jejímu průběhu.

Váš prezentační materiál můžete na místo konání přivézt během dvou termínů:

v pondělí 14.10. v rozmezí 14 – 17 hodin

v úterý 15.10. – od 6 hodiny ráno

Vyzývám všechny k dochvilnosti, Burza se návštěvníkům otevře 15.10. od 9 hodin, takže by bylo dobré, aby nejpozději do 8,45 hod jste měli svoje stánky se vším všudy připraveny.

Pro dovoz materiálu využijte zadní nákladový vchod z ulice Za Velodromem. Plánek umístění vašeho stánku jste již obdrželi od pracovníků úřadu práce.

ZDE posílám odkaz na satelitní snímek místa konání akce s vyznačenými možnými parkovacími plochami /všechny jsou ZDARMA/ a vyznačenými přístupovými cestami k  nákladovému i hlavnímu vchodu. Pozor na jednosměrku v Krapkově ulici – označena jednostrannou šipkou.

Prosím o informaci, který termín jste si vybrali.

..více

Vyjádření Hospodářské komory k aktivitám Živnostenského portálu
02. 10. 2019

Praha, 1. října 2019Hospodářská komora zaznamenala od svých regionálních složek a živnostenských úřadů informaci o aktivitách portálu „Živnostenská komora“, jejímž provozovatelem je OFFICE POINT s.r.o. Tento subjekt nabízí podnikatelům zápis do živnostenského portálu a pravidelnou aktualizaci dat.
S tímto zápisem provozovatel spojuje zaplacení poplatku ve výši 2 690 Kč.

Jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském rejstříku je přitom zákonem stanovená částka 1 000 Kč. Hospodářská komora sděluje, že s portálem „Živnostenská komora“ nemá nic společného, od podobných aktivit se distancuje a upozorňuje na nekalé jednání, které může uvést podnikatele v omyl, protože zápis do tohoto živnostenského portálu není oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku, a už vůbec ne přihláškou do Hospodářské komory.

..více

Burza práce a vzdělání 2019 v Prostějově
01. 10. 2019

Úterý 15. října 2019 od 9:00 do 17:00 hod.
Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, Prostějov.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63