10. 11. 2014

Dne 31. října 2014 proběhlo v Národním domě Prostějov čtvrté „Hanácky glétováni“. Tato slavnostní akce se uskutečnila za účasti předsedy představenstva OHK v Prostějově Ing. Martina Plachého, primátora Statutárního města Prostějova pana Miroslava Pišťáka a jeho náměstků. V sále bylo přítomno více jak pět desítek návštěvníků a řemeslníků.

Na místě byla tentokrát i prodejní výstavka nádherných ručních výrobků - dřevěné hračky, výrobky z fima a pedigu, vyšívané ubrousky, dečky, kovářské výrobky, patchwork, domácí kozí produkty, bylo možné shlédnout ručně vyšívaný hanácký kroj a další. Zazněly krásné hanácké písně „Pozvánka na Hanou“ a „V Prostijově na kopečko“. 

..více

10. 11. 2014

Dne 26. listopadu 2014 se uskuteční v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov, Lidická č. 4, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, Úřadem práce ČR a významnými zaměstnavateli, akce s názvem: „STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU“.

V současné době se spousta zaměstnavatelů potýká se zásadním problémem a tím je nedostatek kvalifikované pracovní síly, zejména v technických profesích. Jedním z možných řešení je intenzivní propagace mezi žáky ZŠ a jejich rodiči v době při rozhodování o volbě budoucího povolání. Proto jsme s výše uvedenými institucemi spojili své síly a uspořádali motivační akci. Zaměřili jsme se na propagaci technických profesí a učňovské stipendijní programy. Pevně věříme, že se nám přítomné podaří motivovat k výběru vhodného studijního oboru.


05. 11. 2014

K 30. 9. 20014 bylo Úřadu práce ČR, krajské pobočce v Olomouci (dále jen ÚP), hlášeno 2 811 volných pracovních míst, z nich 211 (to je 8 %) pro kvalifikované stavební dělníky. Firmy poptávají  hlavně zedníky, ale i dlaždiče, instalatéry, stavební truhláře a stavební zámečníky, podlaháře, tesaře apod.

Úřad práce nabízí zaměstnavatelům – stavebním firmám rekvalifikaci současných i budoucíh zaměstnanců.


Nabídka Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, pro stavební firmy
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP)
Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji


03. 11. 2014

Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s účastnicemi kurzu Okresní hospodářské komory v Prostějově "Od kočárku k podnikání" pod záštitou Zdravého města Prostějov pořádají dne 15. listopadu 2014 od 13.00 hodin ve Společenském domě v Prostějově RESTAURANT DAY.

POZVÁNKA


13. 08. 2014

4. Setkání řemeslníků a umělců Hané se uskuteční v sobotu 6. září 2014 od 13,00 v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.

 


17. 07. 2014

OHK v Prostějově se stala partnerem v projektu Technika má zelenou, jehož realizátorem je Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Projekt je realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu.
Do projektu je zapojeno celkem 5 krajů – Olomoucký, Jihomoravský, Jihočeský, Středočeský a Pardubický.

..více

16. 07. 2014

OHK v Prostějově se stala partnerem v projektu Cílevědomě za budoucím povoláním, jehož realizátorem je Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově.
Projekt je realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu.

..více

15. 07. 2014

12.června 2014 se uskutečnilo mimořádné setkání personalistů a to v nádherném prostředí lázní Slatinice. Účastníci si za doprovodu historika obce p. Opletala prohlédli celý lázeňský areál, který prošel za poslední léta velkou rekonstrukcí. Dále následovala prohlídka Penzionu Majorka, který nabízí možnosti firemních akcí s ubytováním a relaxací. Zde pak proběhla zajímavá přednáška na téma Starej se o sebe – škola lidové psychologie, na které jsme se dověděli, jak správně využívat pravou a levou hemisféru. Účastníci ocenili velmi originální přístup a přednes lektorky.

..více

XV. Klub personalistů - Setkání personalistů a zástupců střední škol
14. 07. 2014

21.května 2014 se uskutečnilo již XV. Setkání klubu personalistů. S ohledem na hlavní téma – „Představení projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“, se akce účastnili i zástupci středních škol našeho regionu. Projekt je pokračováním úspěšného stejnojmenného projektu, díky kterému navázalo spolupráci na stovky studentů a firem po celé ČR.

..více

27. 05. 2014
PŘEDSTAVENSTVO
Předseda: Ing. Martin Plachý
Místopředsedové: Ing. Emilie Hnízdilová, JUDr. Bohuslav Švamberk
Členové: Milan Grmela, PhDr. Maria Řičánková

DOZORČÍ RADA
Předseda: RNDr. Tomáš Tesař
Členové: Ing. Jaromír Opravil, Věra Bernatková

Děkujeme odstupujícím členům za čas a úsilí, které práci v orgánech OHK v Prostějově věnovali.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62