11. 05. 2014

UPOZORŇUJEME VŠECHNY NAŠE KLIENTY, ŽE OD 1.11.2013 SE OHK V PROSTĚJOVĚ STALA PLÁTCEM DPH.


Ocenění při příležitosti 20. výročí HK ČR
10. 05. 2014

Hospodářská komora České republiky dne 3. prosince 2013 slavnostně předala ocenění při příležitosti 20. výročí od svého založení.

HK ČR letos zároveň slaví i 120. výročí od svého vzniku. A právě toto jubileum bylo stěžejní pro zavedení tzv. Merkurovy medaile. Jedná se o systém oceňování osobností, institucí a organizací, které přispěly k podpoře podnikání a k činnosti HK ČR, ať již v zahraničí nebo v České republice.

..více

09. 05. 2014

Dne 17.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se novelizuje živnostenský zákon. Touto novelou byla stanovena půlroční lhůta pro stávající prodejce lihu a lihovin. Prodejci lihu a lihovin, pokud chtějí mít i nadále platné oprávnění k uvedenému prodeji, musí ve lhůtě do 17.4.2014 požádat kterýkoli obecní živnostenský úřad o koncesi. 

K podání žádosti je nutný pouze občanský průkaz. Správní poplatek ani doklad o odborné způsobilosti není zapotřebí. O výpis z evidence rejstříku trestů si OŽÚ požádá elektronicky.

..více

Oborový den – Strojaři jsou stále v kurzu
09. 05. 2014

Dne 20. listopadu se uskutečnila v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov, Lidická č. 4, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, Úřadem práce ČR a významnými zaměstnavateli, akce s názvem: „STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU“.

..více

Nositel tradice lidových řemesel roku 2013
08. 05. 2014

Paní Jarmila Vítoslavská, vážená členka OHK v Prostějově, získala významné ocenění Nositel tradice lidových řemesel. Tento titul uděluje od roku 2001 každoročně vynikajícím lidovým výrobcům přímo Ministr kultury ČR. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady".

..více

Poznej průmysl Prostějovska!
07. 05. 2014

Tak by se dala charakterizovat snaha Asociace Radost z Prostějova, sdružující rodiny s postiženým dítětem, aby mohla dětem ukázat zdejší výroby na vlastní oči, případně si něco doslova i ohmatat, přivonět atmosféře a zvukům přímo na místě. 

..více

Živnostník a firma roku v Olomouckém kraji
07. 05. 2014

1. místo v soutěži Živnostník roku 2013 v Olomouckém kraji získal Josef Sýkora z Loučan – výrobce dřevěných hraček. Pana Sýkoru nominovala Okresní hospodářská komora v Prostějově, o to více nás jeho úspěch těší! Svému řemeslu se věnuje již od roku 1988, velkým pomocníkem mu je jeho manželka. Hračky navrhuje a vyrábí podle nejlepších poradců, kterými jsou mu osoby nejzasvěcenější – děti. Sleduje, jak a s čím si nejraději hrají. Známe tedy tajemství jeho úspěchu…
Musíme také prozradit, že pan Sýkora je zakladatelem projektu Hanácké glétování.

..více

06. 05. 2014
Vláda dne 31.7. schválila novelu zákona o veřejných zakázkách, kterou by dále měla projednat poslanecká sněmovna a senát. Novela, při jejímž vzniku byla Hospodářská komora ČR jedním z lídrů, přináší zejména dvě významné změny, které zlepší proces zadávání veřejných zakázek.

První důležitou změnou, kterou HK ČR vítá je, že zakázka bude moci být zadána i v případě, že bude podána jen jediná nabídka. Další vítanou změnou je ponechání výše limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu v případě stavebních prací na 3 milionech Kč.

Více informací v přiložené tiskové zprávě ZDE


04. 05. 2014
Poslanecká sněmovna České republiky dne 8.8. schválila novelu zákona o dani z příjmu, na které se v přípravě opatření podílela i Hospodářská komora České republiky(HK ČR). Jedná se o balíček opatření, která by měla po finanční stránce umožnit zaměstnavatelům zapojit se více do odborného vzdělávání. HK ČR však rovněž očekává, že se díky tomuto opatření zvýší aktuálnost vybavení odborných škol z hlediska odborné výuky, a zaměstnavatelé ve spolupráci se školami tak budou mít k dispozici finanční a motivační nástroj pro příchod zájemců o studium technických oborů.

Více informací v přiložené tiskové zprávě ZDE


03. 05. 2014

Upozorňujeme na skutečnost, že opět bude možné uzavírat pracovní poměr na dobu určitou opakovaně bez časových omezení.

Možnost takzvaného řetězení pracovních smluv bude platit jen pro určitý okruh pracovníků, podmínkou je dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací, příp. vnitřní předpis organizace.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63