VÝZVA K MAPOVÁNÍ PROJEKTŮ NA BOJ S COVID-19 NA ÚZEMÍ ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE
17. 04. 2020

Řídicí orgány operačních programů, ve spolupráci s Evropskou komisí, provádí realokaci finančních prostředků, jež by měly směřovat do opatření vztahujících se k pandemii COVID-19. Pokud vás napadá jakýkoliv projekt, který může pomoci k zastavení šíření viru nebo řešení jeho následků, prevence apod., neváhejte se na nás obrátit. ITI Olomoucké aglomerace se následně s ministerstvy pokusí zajistit na potřebné projekty dotační prostředky.

Typově se jedná o projekty, které směřují například do oblasti zdravotní péče, telemedicíny, vzdělávání a e-learningu, podpora nejmenších, malých a středních podniků, projekty v oblasti sběru nebezpečného zdravotnického odpadu atd.

Projektové záměry může subjekt vyplnit na následujícím odkazu: https://1url.cz/dzoWJ

Dopis primátora Miroslava Žbánka - ZDE
Na tomto odkazu najdete aktualitu z webových stránek.

Kontaktními osobami jsou: 

Bc. Ondřej Lakomý (soukromý sektor), mobil: 721 740 460, e-mail: ondrej.lakomy@olomouc.eu 
Bc. Petr Kolář (veřejný sektor), mobil:731 695 760, e-mail: petr.kolar@olomouc.eu


RESPIRAČNÍ MASKA Respi4y
17. 04. 2020

Člen Okresní hospodářské komory v Prostějově - společnost KP – KOPRO s.r.o. zahajuje novou výrobu respirační masky.

Jako česká strojírenská firma má zkušenosti s výrobou resuscitační masky, na kterou navázali a zahájili vývoj, testování a výrobu respirační masky. Nyní je respirátor na testech ve Výzkumném ústavu pro bezpečnost práce. Jde o přezkoušení dle EN 1827 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím.

Specifikace polomasky:

  • Maska je vyrobena z TPE, zdravotně nezávadný termoplastický elastomer
  • Vnitřní i vnější krytka filtru vyrobena ze zdravotně nezávadného HDPE, vysokohustotní polyethylen
  • Je opatřena výměnným filtrem ze zdravotně nezávadnou PP textilií
  • Cena masky je nastavena na přijatelnou úroveň (Kč 199,- vč. DPH/kus)
  • Snadno a lehce dezinfikovatelné
..více

ÚP ČR nabízí pomoc zaměstnavatelům i uchazečům o zaměstnání
17. 04. 2020

/Tisková zpráva MPSV/

Úřad práce ČR se v období nouzového stavu ještě více zaměřil na sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu. Zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti se situací kolem onemocnění COVID-19 potýkají s nedostatkem zaměstnanců, nabízí pomoc při zajištění nových pracovníků. V případě uchazečů o zaměstnání pomáhá především v rámci zprostředkování práce. Pokud jde o proces podávání žádostí a dalších formulářů, většinu záležitostí je možné vyřídit elektronicky. Vše se tak urychlí.

..více

Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z Programu Antivirus
16. 04. 2020

/Tisková zpráva MPSV/

Úřad práce ČR připravil přehled nejčastějších otázek, včetně odpovědí, které kladou zaměstnavatelé v souvislosti s vyplňováním a podáváním žádostí 

o cílenou podporu z Programu Antivirus. Tyto dotazy vychází z dat získaných při zpracování žádostí. Dodržení správného postupu a úplnost žádosti jsou přitom zásadní pro hladký průběh jejich vyřízení a tedy získání podpory v co nejkratším čase.

..více

15. 04. 2020

Prezentaci s další specifikací najdete ZDE.


10 nejčastějších chyb žadatelů v programu Antivirus
09. 04. 2020

/Tisková zpráva MPSV/

Pokud se zaměstnavatelům žádost vrátí, neznamená to, že byla zamítnuta. Je nutné ji opravit nebo doplnit. Úřady práce všechny zaměstnavatele, kteří nedodali kompletní žádosti, okamžitě kontaktují, aby bylo možné co nejrychleji sjednat nápravu.

Přes 15 tisíc žádostí odeslali zaměstnavatelé v programu Antivirus od pondělního poledne. Správně vyplněná je ale pouze asi třetina z nich. MPSV a Úřad práce ČR již na začátku týdne zveřejnili video s popisem, jak při vyplňování žádostí postupovat. Stejně tak je k dispozici podrobný manuál pro zaměstnavatele. Přesto se stále opakuje řada chyb při vyplňování.

..více

09. 04. 2020

Dne 9. 4. 2020 schválil Senát návrh zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Žádost můžete podat prostřednictvím interaktivního formuláře.

Více informací včetně formuláře najdete ZDE.


06. 04. 2020

Dnes, tj. 6. dubna se ve 12 hodin spouští program Antivirus. 

Video, jak vyplnit žádost najdete ZDE.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63