Souhrnné info k opatřením pro podnikatele v souvislosti s COVID-19
31. 03. 2020


Aktuální informace oficiálního charakteru se každý den aktualizují na tomto odkazu MPO ČR:  https://www.mpo.cz/…/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-k…/

Podpůrná opatření pro podnikatele a OSVČ
1. Ve čtvrtek 2. 4. 2020 dojde ke spuštění zaručního programu COVID II viz aktuální odkaz zde https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
Zjednodušeně program bude fungovat tak, že si požádáte o provozní úvěr u své komerční (obchodní) banky. Za tento úvěr vám bude stát ručit ve výši 80 % a navíc dostanete 1 mil. Kč na úhradu úroků z tohoto úvěru. Kontaktujte prosím svého bankéře a domluvte si s ním provozní úvěr se státní zárukou a dotací na úroky.

2. Ošetřovné pro OSVČ budou moci zájemci žádat od 1. 4. 2020 na živnostenských úřadech. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti. Podmínky pro čerpání ošetřovného pro OSVČ najdete zde https://www.mpo.cz/…/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zad…/

3. Liberační balíček MF ČR zahrnuje posunutí všech daní z příjmu PO i FO až do 1. 7. 2020 včetně možnosti úhrady daně až k tomuto datu. OSVČ nemusí od března do srpna 2020 hradit zálohy na sociálním a zdravotním pojistném. Jde o trvalou slevu na těchto daních, nejde o pouhý posun.
Speciální odkaz pro OSVČ naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info 
Podrobné informace o daňových úlevách a posunutých termínech placení záloh a daňových přiznání naleznete zde: https://www.mfcr.cz/…/komunikace-s-ver…/casto-kladene-otazky

4. Antivirus - program MPSV na ochranu zaměstnanosti (Kurzarbeit) – částečná úhrada mezd firmám ve výši až 80 % ještě bohužel nejsou známy žádné další podrobnosti než ty, co jsme zveřejnili minulý týden. Vláda zatím mluví o maximální částce k proplácení ve výši 24 tis. Kč včetně odvodů zaměstnavatele. HK ČR jedná, aby se výše dotace na mzdy navýšila až na 36 tis. Kč a šlo pouze o hrubou mzdu. Jinak zaměstnavatel bude muset z každé 100 Kč dotace od státu okamžitě odvést 34 Kč zpět státu…
Leták k programu Antivirus naleznete zde: https://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/program-mpsv-na-ochranu-zamestnanosti/

..více

30. 03. 2020


Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
30. 03. 2020

 

30. 3. 2020 dopoledne se uskutečnil brífink prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k opatřením vlády vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a k možné vlně propouštění. Při této příležitosti ocenil podporu, kterou vláda slíbila zaměstnavatelům a živnostníkům v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Zároveň ale vládě vytkl, že stále chybí konkrétní informace, za jakých podmínek a kdy budou na ni mít nárok. Během brífinku prezident také představil výsledky bleskového šetření, na které reagovalo téměř 1400 respondentů. V souvislosti s kauzou náhrad ušlého zisku připomněl, že podnikatelům nejde ani tak o náhradu ušlého zisku (tedy všech tržeb), ale především o náhradu škod, které vznikly preventivními kroky vlády. Jde o to, aby vláda, jež znemožnila některým podnikatelům vykonávat svou podnikatelskou činnost, nahradila ztráty, které jim vznikají tím, že musí nadále hradit fixní náklady. Kromě mezd a odvodů jsou to třeba nájmy za provozovny, které jsou uzavřené, úvěry nebo platby dodavatelům. Výši ztrát firem prezident ilustroval na příkladu dvou zaměstnavatelů – se dvěma a čtyřiceti zaměstnanci. Naleznete také zde.

..více

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady
27. 03. 2020

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů.     

..více

Výstupy z jednání vlády 26. 3. 2020:
27. 03. 2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky. Zmírněný zákaz tak umožní mj. částečně otevřít hotely a penziony. Ubytovat se v nich bude možné například kvůli výkonu podnikání či práce, a to včetně cizinců s pracovním povolením na území ČR.

Vláda také vzala na vědomí vyhlášení programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Vyhlášením tohoto dotačního programu realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr podpořit živnostníky, kteří kvůli mimořádnému opatření vlády, jímž byly uzavřeny základní a střední školy, museli přestat vykonávat svou živnost a starat se o děti. Vláda už odsouhlasila, že stát těmto podnikatelům vyplatí 424 korun za den.
Živnostníci, kterým vládní nařízení poškodilo podnikání, budou dostávat od státu 15 tisíc korun měsíčně po dobu trvání omezení. Ministryně financí Schillerová připraví návrh zákona, který vláda schválí v pondělí.


Vláda schválila další kroky na podporu podnikatelů a živnostníků
24. 03. 2020

 

Vláda schválila další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Ve stavu legislativní nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR.

Konkrétně jde o:

  • Novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959.
  • Změnu legislativy k sociálnímu zabezpečení, kterou se osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada.
  • Novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou mají být živnostníkům odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění.
  • Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu - v něm vláda navrhuje odložit spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
  • Liberační balíček, kterým se podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943.
..více

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem Covid – 19
17. 03. 2020

 

Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele
224 854 444

 

Dotazy podnikatelů zodpovídá nový tým právníků, analytiků a zástupců asociací

Hospodářská komora spustila nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů, který umožní jejich efektivnější a hlavně rychlejší řešení. Svůj dotaz můžete zadat ZDE >>> 
Na novém systému se podílí pět renomovaných právních kanceláří, které bezplatně uvolnily své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojily Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a Felix a spol advokátní kancelář. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na  honorář vytvořila firma NEWPS. Se specifickými dotazy z různých oborů bychom se také rádi obraceli na naše začleněné asociace, svazy, klastry a řemeslné cechy.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru naleznete ZDE >>>
_
_______________________________________________________________________

Českomoravská záruční a rozvojová banka spouští financování určené k úhradě provozních nákladů

Bezúročný úvěr na provoz – úvěr COVID
Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 8:00. 
(Podrobné informace o tomto úvěru naleznete ZDE >>>)

Vláda rozhodla o dalším finančním posílení úvěrového programu COVID kvůli velkému zájmu podnikatelů, a to vypsáním dalšího úvěrového programu COVID2, který umožní navýšit podporu z původních 600 milionů až na deset miliard korun. Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i jejich úrokovou sazbu.

Vláda schválila také cílený program podpory zaměstnanosti, jehož smyslem je kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy překážky v práci nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státní správy.

Z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020. Příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd nebo platů budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod a bude se vztahovat na případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa. „Tito zaměstnanci dostanou šedesát procent mzdy a my firmám uhradíme příspěvek v plné výši,“ vysvětlil premiér Babiš.

V případě, že bylo zaměstnavateli v rámci krizových opatření nařízeno uzavření či omezení provozu, bude zaměstnancům vyplaceno sto procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí 8o procent nákladů. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.


Záruka ke komerčním úvěrům pro malé a střední podnikatele – M – záruka
(Podrobné informace o tomto úvěru  naleznete ZDE >>>)


Vláda schválila Liberační daňový balíček

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření které pomohou ekonomickým subjektům překlenou nouzový stav.
Více informací naleznete ZDE >>>

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.

Více informací o tomto opatření naleznete ZDE >>>


Peníze dostanou i OSVČ
Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek.
Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

Aktuální informace od Hospodářské komory České republiky v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19


Aktuální informace v souvislosti s výskytem COVID-19
11. 03. 2020


Vyjádření prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého k aktuální situaci:

„V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice i Evropě si Vás dovoluji informovat o těchto klíčových informacích:

  • Hospodářská komora České republiky se aktivně zapojila do řešení stávající situace vč. dopadů vládních opatření na podnikatelskou sféru.
  • Společně s vrcholnými představiteli Hospodářské komory se účastním jednání s vládními činiteli v čele s premiérem Andrejem Babišem. Za důležitou považuji dnešní schůzku s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, se kterými jsem projednával možná opatření na podporu podnikatelů. Vyjma toho intenzivně jednám i s reprezentanty nejvíce zasažených odvětví.
  • Snahou je zmírnit hospodářské škody firem a také nalézt vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky. Mezi kompenzace již nyní patří Program Úvěr COVID, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Jeho cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52