nabídka Ranního hosta Radia Haná
01. 02. 2024

Společně s Radiem Haná jsme pro Vás připravili zajímavou nabídku prezentace společnosti prostřednictvím Ranního hosta Radia Haná.

  • Ranní host Radia Haná je exkluzivní forma prezentace osobností, služeb či společností a jejich aktivit.
  • Živý telefonický rozhovor moderátora s významnými osobami nebo zástupci prezentované společnosti v délce cca 2 min.
  • Ranní host je vysílán každý všední den v čase 7:45 hod. + 4x opakování záznamu během dne.
  • Exkluzivně je možné zařadit pouze 3 osobnosti týdně od pondělí do pátku.
  • Záznam rozhovoru je možné zobrazit na webu https://www.radiohana.cz/novinky  
..více

19. 12. 2023


Změna zákona o správních poplatcích
18. 12. 2023

 

Od 1.1.2024 dochází ke ZVÝŠENÍ poplatků za provedení legalizace podpisu z 30 Kč na 50 Kč za každý legalizovaný podpis.

ZDE naleznete aktualizovanou podobu ceníku služeb Kontaktního místa veřejné správy HKČR


Vyjednali jsme s vládou další snížení ceny elektřiny pro rok 2024
15. 12. 2023

 

Hospodářská komora společně se Svazem průmyslu a dopravy vyjednala s vládou, že uvolní finanční sumu 3,5 mld. Kč na snížení regulované složky ceny elektřiny dodávané firmám s vysokou energetickou náročností. Cílená vládní podpora sníží příspěvek na platby za POZE subjektům připojeným na hladině vysokého napětí a velmi vysokého napětí hrazený prostřednictvím platby za rezervovaný příkon z původní hodnoty 365 tis. Kč/MW za měsíc na 115 tis. Kč/MW za měsíc, tedy na třetinu.
 
Přímý dopad do průměrné ceny za spotřebovanou MWh elektřiny se bude u každého zákazníka lišit v závislosti na využití rezervovaného příkonu. Podle republikových statistik se díky tomuto opatření sníží celková regulovaná cena o 107 Kč za odebranou MWh bez DPH subjektům připojeným na hladině vysokého napětí a subjektům připojeným na velmi vysoké napětí o 167 Kč na MWh bez DPH.

..více

Poděkování Městu Prostějov za poskytnutí dotace
11. 12. 2023

 

OHK v Prostějově si dovoluje touto cestou poděkovat Městu Prostějov za poskytnutí dotace na projekt „Informační místo při OHK v Prostějově pro rok 2023“.

Díky tomuto projektu mají podnikatelé usnadněn přístup k aktuálním a kvalifikovaným informacím z podnikatelského prostředí. Cílovou skupinu tvoří nejen podnikatelé, ale i nezaměstnaní, kteří mají zájem o podnikání a také jim nabízíme pomoc s hledáním zaměstnání. Je také poskytováno ucelené poradenství pro začínající podnikatele a velký zájem je i o dotační poradenství.

Při realizaci tohoto projektu úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Prostějově.

Kontakty pro zájemce o výše uvedené služby a další podrobné informace k projektu: 
tel.č. 775 208 220, 604 403 345, ohkpv@ohkpv.czwww.ohkpv.cz


SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
08. 12. 2023

7. prosince se v Národním domě Prostějov uskutečnilo Setkání podnikatelů a manažerů s představiteli města, které tradičně organizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově za podpory Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje.

Členové vedení města představili realizované projekty a aktivity města. Primátor František Jura prezentoval významné připravované akce a vyjádřil se k často diskutovaným tématům.

Předseda představenstva OHK Bohuslav Švamberk zmínil postoj Hospodářské komory k současné situaci kolem zdražování energií, inflaci a hrozící ztráty konkurenceschopnosti našich firem směrem k okolním státům.

Poté přítomné seznámil zástupce Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP s možnostmi transferu technologií a propojení vědy a výzkumu s firmami.

Témata, která byla na setkání prezentována, se poté živě diskutovala při neformálních diskusích. Navázaly se i nové kontakty a dohodla budoucí spolupráce.

Všem přítomným moc děkujeme za jejich účast a aktivní zapojení se do diskusí.
Budeme se těšit na příští setkání.

Helena Chalánková, ředitelka OHK

 prezentace - Statutární město Prostějov ZDE 

prezentace - CATRIN ZDE

..více

Informace o cenových rozhodnutích ERÚ a cenách energie
04. 12. 2023


Energetický regulační úřad včera zveřejnil finální cenová rozhodnutí pro regulované složky elektřiny a plynu pro rok 2024. V regulovaných složkách ceny elektřiny je na napěťové hladině vysokého napětí meziroční růst o 105 %, zatímco na velmi vysokého napětí o 191 %. U zemního plynu je předpokládaný růst u malých firem a domácností o 39 %, u větších spotřebitelů o 42 %.

Uvědomujeme si, že distribuční sítě vyžadují značné investice, nejen kvůli připojování nových obnovitelných zdrojů a nutnosti udržovat síť v rovnováze, ale také kvůli budoucímu nárůstu spotřeby elektřiny. V tomto roce stát ceny elektřiny zastropoval a v některých částech regulované ceny je dotoval ze státního rozpočtu. Rozumíme také snaze vlády konsolidovat veřejné finance a navrátit se do původního modelu financování odběru elektřiny a plynu, jak to bylo před cenovou energetickou krizí.

..více

SETKÁNÍ MANAŽERŮ A PODNIKATELŮ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA PROSTĚJOVA
06. 11. 2023


Vážení přátelé, manažeři, podnikatelé,

přijměte, opět po roce, pozvání na přátelské setkání prostějovských podnikatelů s politickou reprezentací města Prostějova. Navazujeme tímto na pravidelné setkávání manažerů prostějovských firem a podnikatelů. Tématem letošního setkání bude PROPOJENÍ VĚDY A FIREM. Cílem setkání je, v příjemné atmosféře restaurace Národního domu, probrat aktuální problémy současnosti.

Registrace: tel.: 775 208 220, 604 403 345, e-mail: ohkpv@ohkpv.cz 

POZVÁNKA


Konference efektivní energetika - 13.11. Olomouc
03. 11. 2023


Rádi bychom Vás pozvali na Konferenci efektivní energetika, která se uskuteční v pondělí 13.11.2023 od 9.00 do 14.00 hodin v Clarion Congress Hotelu Olomouc - Jeremenkova 36.

Jakou bude mít podobu připravovaná Státní energetická koncepce a jaké budou její dopady na Olomoucký kraj? Co můžeme čekat od národního energo-klimatického plánu? Jaké příležitosti a výzvy přinese legislativa OZEII? Kdo bude moci čerpat evropské dotace?

Odpovědi na tyto a další otázky si budete moci vyslechnout od:

..více

Konference SMART Region - 10.11. Olomouc
03. 11. 2023


Rádi bychom Vám předali pozvánku na blížící se V. ročník Konference SMART REGION.

Zase po roce budou mít příznivci nových technologií, startupů, konceptu Smart City a kulturních a kreativních průmyslů příležitost osobně se potkat s inspirativními osobnostmi z oboru a v rámci následného networkingu diskutovat o vlastních projektech.

Konference je rozdělena do čtyř panelů: 

  • Startupy a digitalizace
  • Průmysl 4.0
  • Smart region
  • Kulturní a kreativní průmysly
..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63