Ředitelka OHK v Prostějově Helena Chalánková se vyjádřila k aktuální situaci prostějovských podnikatelů v Radničních listech

Ředitelka OHK v Prostějově Helena Chalánková se vyjádřila k aktuální situaci prostějovských podnikatelů v Radničních listech

 

 

1) Jak hodnotíte aktuální situaci prostějovských podnikatelů, kteří se potýkají s omezeními vyplývajícími z epidemie koronaviru?

V této době otázka, na kterou se mi velmi těžce odpovídá. Bohužel situace je pro většinu podnikatelů velmi špatná. Zvláště pak pro ty, kteří museli dle nařízení vlády úplně zavřít svoje provozovny. Týká se to např. restauratérů, hoteliérů, kadeřnic, kosmetických služeb, cestovních kanceláří, obchodů s oblečením, obuví, knihkupectví, fitnes studií, vzdělávacích institucí, atd atd…Některé restaurace se snaží zachovat aspoň minimální provoz přes výdejní okénka a rozvoz, ale je to spíše finančně ztrátová aktivita. Z ekonomického hlediska jednoznačný a smutný pohled - náklady všem zůstaly, ale výnosy nejsou žádné.

Ale nesmíme také zapomínat na větší zaměstnavatele a na firmy v průmyslové zóně, které zaměstnávají velkou část obyvatel Prostějova. S ohledem na to, že většina z nich je přímo napojena na automobilový průmysl, který v současné době stagnuje, musely firmy značně omezit výrobu, některé ji dokonce zastavily na určitou dobu úplně.

Všichni ale víme, že s tímto problémem se v současné době potýká téměř celý svět a ekonomické důsledky budou značné. Věřme ale, že situace se bude postupně uklidňovat a ekonomika se bude rozjíždět…zřejmě pomalu, ale věřme, že úspěšně.

Ještě bych chtěla poznamenat, že jsme si dělali průzkum u Úřadu práce a Živnostenského úřadu. Dle jejich informací se situace za měsíc březen nijak zvlášť neprojevila v nárůstu nezaměstnaných ani v počtu zastavených živností – srovnávali jsme stejné období loňského roku. Máme ale informace pouze za měsíc březen. Situace se ale určitě změní teď v průběhu dubna a dalších měsíců, kdy se očekává růst jak nezaměstnanosti v našem regionu, tak i počet pozastavených živností.  

2) Co byste považovala za vhodnou formu pomoci především malým a středním firmám?

Vyjmenuju pár možných konkrétních příkladů pomoci – prominutí DPH za měsíce březen, duben, zavést režim placení DPH pouze z uhrazených faktur, prominutí nebo alespoň odklad pojistného na soc. a zdrav.pojištění za březen, duben, shovívavost bank s dlužníky, prozatím zrušit zálohy daně z příjmů a zavést bezúročné půjčky, které budou mít ale jednoduchou administraci a splnitelné podmínky. A také pokud firma čerpá fin. prostředky z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, aby z vyplacených náhrad mezd již nemusela platit odvody.

Největší pomocí však bude co nejdříve uvolnit podnikatelské a další činnosti. A hlavně – dát harmonogramu uvolňování logiku. Určitě by bylo vhodné, aby vláda konzultovala tyto záležitosti s danými profesními společenstvy.

Ráda bych zmínila ještě jednu možnou, leč zcela zásadní formu pomoci. A tou jsou zakázky státu směrem k českým firmám. Mám v prvé řadě na mysli zakázky v oblasti výroby všech ochranných pomůcek. Je to velmi jednoduché – stát tímto jednoduchým krokem nejen že podpoří svoji vlastní ekonomiku, ale zajistí i udržitelnost pracovních míst…… O kvalitní české výrobky ale nemá zřejmě vlastní vláda zájem. Konkrétně na Prostějovsku, by státní zakázky výrazně pomohly. Vždyť tu je spousta oděvních firem s dlouholetou tradicí, které mají volné výrobní kapacity např. k šití roušek….Každopádně by poptávku ze strany státu uvítaly.  

Naše OHK v současné době tvoří seznam výrobců roušek, jak firem, tak i jednotlivců. O jeho existenci budou informovány dostupné veřejné zdroje. Rádi bychom, aby se dostal k co nejvíce institucím, firmám. Připravovaný seznam je již nyní dostupný na webu www.ohkpv.cz je otevřený a bude pravidelně doplňovaný.

 

3) Jak hodnotíte dosavadní pomoc statutárního města Prostějova určenou podnikatelům?

Postoj zástupců města k podnikatelům za současné situace mě velmi mile překvapil. Zareagovali rychle a účinně. Jako jedno z mála měst nabídlo živnostníkům přímou a hlavně okamžitou finanční pomoc ve výši 15 tis. Kč. Zpracování žádosti bylo navíc jednoduché a podmínky splnitelné. Dle mých informací, živnostníci tuto finanční injekci velmi ocenili a mnohé i uchránila před krachem provozovny. Velmi dobrým počinem bylo také odpuštění nájemného na 3 měsíce pro živnostníky podnikající v prostorách města. Opravdu musím říct – klobouk dolů.

Ráda bych ještě uvedla další pozitivní postoj města. Naše OHK rozjela se společností Bernhardt Fashion CZ, s.r.o. kampaň - zásobovat místní firmy rouškami zdarma. Strhla se ale tak obrovská vlna zájmu, že jsme museli tuhle aktivitu stopnout. Během dvou hodin se mi sešly požadavky přibližně na deset tisíc roušek. Se společností Bernhardt Fashion CZ jsme se dohodli, že poskytnou roušky přednostně lidem v první linii, tzn. zdravotníkům, policistům, lidem, pracujícím v sociálních službách, atp. Nechtěli jsme ale nechat firmy bez ochranných prostředků. Proto jsme požádali o pomoc město a to pomohlo. Radnice nechala ušít roušky i pro firmy. Město tady ale supluje stát, protože ten by se měl v prvé řadě o dostatek ochranných pomůcek postarat…To jen k zamyšlení…Z naší strany velké poděkování zástupcům města za jejich přístup a pomoc směrem k podnikatelům v této nelehké době. Zástupci města moc dobře ví a dokáží ocenit to, že právě podnikatelé dělají město ekonomicky stabilním, zajišťují pracovní místa a tím i následnou kupní sílu.

 

ggggg