Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

  • Podporujeme rozvoj podnikání
  • Hájíme zájmy svých členů
  • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
  • Organizujeme vzdělávací akce
  • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
  • Realizujeme projekty podporované z programů EU
  • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
  • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuPříručka k datovým schránkám 2016
18. 10. 2016

HK ČR vydala jednoduchou informační příručku k tématu datových schránek. V příručce naleznete kromě základních informací také řadu doporučení, rad a tipů z praxe, jak postupovat v určitých případech, na co si dát při užívání datové schránky pozor a konkrétní příklady využití datových schránek.

..více

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 - ZMĚNY SE SPOUSTOU ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ A PŘÍKLADŮ Z PRAXE
12. 10. 2016

Výklad lektora vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a je doplněn příklady s důrazem na řešení problémových situací v praxi.
V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2016 a k 1.1.2017 včetně příkladů.

Termín:
7. listopadu 2016 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům (červený salonek), Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Antonín Daněk

..více

Zařazení do Režimu Ukrajina (informace pro zaměstnavatele)
11. 10. 2016

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

..více

Spuštění registrace do projektu - „Cesta k uplatnění na trhu práce neboli Cesta pro mladé“
07. 10. 2016

Spuštění registrace do projektu Cesta pro mladé. V tuto chvíli můžete začít vypisovat své nabídky praktických kurzů.

Přihlašovat se můžete zde>>.

Jak na to najdete v dokumentu „Jak si vypsat kartu“ a další užitečné informace si přečtěte v sekci „Dokumenty, které vás budou zajímat.“

V projektu je 139 šablon pro konkrétní pozice, které jsou vytvořeny napříč obory, najdete zde např. stavebnictví, strojírenství, IT, dopravu a logistiku, pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ale také finance, nebo administrativu. Každá šablona obsahuje různé požadavky na poskytovatele (firmu). Tyto požadavky musí firma splňovat, je tedy důležité se s nimi důkladně seznámit.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24