Poděkování statutárnímu městu Prostějov za poskytnutí dotace

OHK v Prostějově si dovoluje touto cestou poděkovat statutárnímu městu Prostějov za poskytnutí dotace na projekt „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově pro rok 2017“.

Díky tomuto projektu mají podnikatelé usnadněn přístup k aktuálním a kvalifikovaným informacím z podnikatelského prostředí. Cílovou skupinu tvoří nejen podnikatelé, ale i nezaměstnaní, kteří mají zdarma přístup na internet a mají tak další možnost při hledání vhodného zaměstnání. Je také poskytováno poradenství pro začínající podnikatele.  Při realizaci tohoto projektu úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Prostějově.

Kontakty pro zájemce o výše uvedené služby a další podrobné informace k projektu: tel.č. 582332721, 582332489, ohkpv@ohkpv.cz, www.ohkpv.cz

 

Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově

 

ggggg