Firmy mohou získat podporu z dotačních programů

Firmy mohou získat podporu z dotačních programů

Od 14. dubna je vyhlášena výzva v rámci programu Technologie COVID 19, díky níž je možné získat dotace na výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 27. dubna do 29. května. Míra podpory je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů, minimální výše dotace je 250 tisíc Kč, maximální 20 milionů Kč.

16. dubna byla také vyhlášená výzva Inovační vouchery COVID-19, která podpoří rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Inovační vouchery mohou podnikatelské subjekty využít výlučně pro boj proti koronavirové infekci. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tisíc Kč a maximálně do výše 999 999 Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc vyhlásilo další dva programy, které reagují na potřeby firem v souvislosti s COVID-19. Program Czech Rise UP – Chytrá opatření pro COVID-19 je zaměřen zejména na rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19. Podnikatelské subjekty mohou získat podporu ve výši maximálně 200 tisíc eur a žádosti se přijímají od 2. dubna.

Další typ podpory, do které se žádosti přijímají od 3. dubna do 15. května, je vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu The Country For The Future. Veřejná soutěž je tematicky zaměřena na zavádění nových řešení skrz postupy a organizační inovace v malých a středních podnicích, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti COVID-19 či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci.

Uvádíme také podpory pro české exportéry - Česká exportní banka a Exportní a garanční pojišťovna připravily řadu podpůrných balíčků, které mají pomoci překlenout těžké období v důsledku nutných restrikcí bránících šíření virové infekce a podpořit vývoz českého zboží do zahraničí. Jedná se např. o přednostní vyřízení žádostí, omezení poplatků pro vývozce, předexportní financování, zajištění úvěrů nebo odkup pohledávek apod.

Zdroj: Jihočeská hospodářská komora

Pro další aktuální informace k současné situaci sledujte webové stránky www.ohkpv.cz nebo www.komora.cz

ggggg