Projekt Úřadu práce ČR "Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji!"

Cílem projektu "Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji!“ je podpora zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností, které jsou významné pro ekonomický růst a růst zaměstnanosti v Olomouckém kraji. Doba realizace projektu je stanovena na 1. 5. 2012 až 30. 4. 2014, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 28. 2. 2014.

Projekt je určen zaměstnavatelům a zaměstnancům všech typů podniků (malé, střední i velké) včetně OSVČ ve vybraných odvětvích, dle klasifikace CZ-NACE:

  • zpracovatelský průmysl,
  • stavebnictví,
  • zdravotní a sociální péče,
  • ubytování, stravování a pohostinství,
  • profesní, vědecké a technické činnosti.

Úplný výčet podporovaných odvětví naleznete ZDE.

Klíčovou aktivitou projektu bude vzdělávání zaměstnanců, které bude realizováno prostřednictvím nenárokového příspěvku.

Zabezpečení jednotlivých vzdělávacích programů pro podniky je zcela v jejich kompetenci. Kromě příspěvku na vzdělávání jsou zaměstnavateli hrazeny i mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu účasti zaměstnance na vzdělávací aktivitě.

Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 24 000 Kč měsíčně při stanovené týdenní pracovní době (plný úvazek). Žadatel může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity).

Všechny potřebné vstupní informace získáte v Manuálu pro zájemce o vstup do projektu ZDE

Veškeré další informace o projektu naleznete ZDE.

Kontaktní osoby:

 

Jméno

Pracoviště

Telefon

E-mail

Bc. Radka Kaštovská

KrP Olomouc

950 141 485

radka.kastovska@ol.mpsv.cz

Bc. Eva Vojáčková, DiS.

KrP Olomouc

950 141 488

eva.vojackova@ol.mpsv.cz

 

 

 

 

 

ggggg