Marketingové databáze, s.r.o.

Každý subjekt, který z jakéhokoliv důvodu musí aktivně komunikovat na B2B trhu potřebuje k zefektivnění své marketingové a obchodní činnosti kvalitní kontaktní a informační (tj. marketingovou) databázi, ještě lépe okořeněnou kreditními informacemi.

Pokud databázi tvoří za pochodu obchodní personál firmy, nejčastěji opisováním či kopírováním dat z Internetu tzv. “zadarmo“ a nejčastěji do excelovské tabulky v PC, přináší to následující negativa:
• nepřesnost a chybovost cca 10% zápisů, nejčastěji ve formě překlepů, vynechání a chyb v diakritice,
• nekompletnost naplnění struktury informační věty, nejčastěji chybějící IČ, právní forma, PSČ, apod.,
• vysokou cena za čas nevěnovaný v té době obchodníkem vlastnímu obchodu a za práci při zjišťování informací.

Dobrý dodavatel marketingových databází svojí technologií, know-how a obchodní politikou tyto negativa eliminuje, protože má:
• vlastní zdrojovou on-line aktualizovanou databázi všech subjektů s IČ jako jedinečným identifikačním znakem,
• softwarové prostředky pro výběr a srovnávání velkých objemů dat,
• zkušené odborníky na sběr a výrobu dat a tvorbu výběrů dat a specializovaných databází,
• zakázky, při kterých své databáze neustále rozšiřuje a aktualizuje.

Proto nemohou být kvalitní, vyráběná a aktualizovaná marketingová data zadarmo nebo neúměrně levná.

Takto vybavený dodavatel musí umět zvládnout:
- Zaktualizovat databázi, tj.
• doplnit chybějící IČ, vyčistit databázi od neexistujících a neaktivních firem a firem v problémech, jako je insolvence, exekuce, špatné kreditní hodnocení, atd.,
• opravit názvy a adresy, opravit jména u změn osob podnikatelů, vlastníků a statutárů,
• doplnit chybějící položky jako jsou například personifikované a přímé elektronické kontakty,
- Rozšířit databázi o chybějící IČ z původních i nových segmentů trhu vybraných dle regionů, oborů činnosti, obratu, počtu zaměstnanců, základního kapitálu, právní formy, stáří firmy, registrace k DPH,
- Pomoci vybrat z DB skutečné potenciální zákazníky, např. telemarketingem zjistit potřeby a zájem o komunikaci o jejich uspokojení, apod.

Tohle všechno umí lidé z firmy Marketingové databáze, s.r.o., podívejte se na www.marketingovedatabaze.cz

Tak se jich nebojte ani nestyďte zeptat, jak by mohli konkrétně pomoci právě Vám!

Kontakt: Jan Stoček - Senior Business Consultant, tel. +420 773 407 289, e-mail: stocek@dcgroup.cz

ggggg