Velká Krajská exportní konference, 23.2.2016 v Olomouci

Velká Krajská exportní konference, 23.2.2016 v Olomouci

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery Vás srdečně zvou na 1. Krajskou exportní konferenci, která se uskuteční v úterý dne 23. února 2016 od 10,00 do 15,00 hod. v Olomouci, (Prezence účastníků od 09:30 hod.) v NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS HOTEL.

Hlavním cílem je přinést exportérům do jejich regionu takové informace, které budou moci využít pro kvalifikované rozhodnutí o zahájení, resp. rozšíření svých exportních aktivit.

Záměrem je také přispět ke zvyšování povědomosti exportérů o aktuálních nástrojích podpory exportu, jež mohou pomoci k lepšímu zacílení exportních aktivit a pronikání na trhy s vyšší finanční rentabilitou než je tomu v EU.
Budou také osloveni tzv. noví exportéři, tedy firmy, které mají zajímavý produkt či službu a o exportu zatím jen uvažují.

Rozdílem oproti jiným podobným akcím bude kladený důraz na praktičnost, jednotlivá témata budou demonstrována na modelovém exportním případu - od získání informace do podpisu kontraktu.

Prominentní řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti exportu zkušeným exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně získat z existujících možností podpory exportu.

Akce má zvýšený důraz na podporu MSP.

 

Program:

09:30 – 10:00  Registrace účastníků

10:00 – 10:30  Zahájení a úvodní část konference (zástupci HK ČR a Ministerstva zahraničních věcí)

10:30 – 11:00  Best practices - příběh firmy LASKI představí její ředitel Ing. Zdeněk Zapletal

11:00 – 11:45  První blok – Modelový exportní příklad

11:45 – 12:00  Přestávka

12:00 – 12:45  Pokračování prvního bloku - Modelový exportní příklad

12:45 – 13:15  Prezentace honorárního generálního konzula ČR v Kanadě pana Jerryho Jelínka s názvem „Exportní příležitosti pro firmy Olomouckého kraje v Kanadě“

13:15 – 14:00  Přestávka

14:00 – 14:30  Pokračování prvního bloku - Modelový exportní příklad

14:30 – 15:15  Zahájení druhého bloku + náměty ke zlepšení podpory exportu

Více informací naleznete ZDE. Nezapomeňte se registrovat.

ggggg