III. setkání Klubu personalistů

III. setkání Klubu personalistů
Dne 17. května 2006 se uskutečnilo III. setkání Klubu personalistů. Na programu byly aktuální problémy z oblasti pracovního práva, které prezentovala JUDr. Ivana Horáková. Dále ukázka tréninku na téma "motivace" - prezentace vzdělávací a poradenské firmy - studio CTC s.r.o. Informace z OHK v Prostějově přednesla ředitelka Helena Chalánková - seznámení s průběhem realizace projektu OP RLZ "Znalostmi k prosperitě". Na závěr setkání proběhla diskuse.

Prezenční listina

ggggg