IX. setkání dne 13.4.2010

IX. setkání dne 13.4.2010

Dne 10.října 2010 se uskutečnilo IX. setkání Klubu personalistů v Národním domě. Účastníci byli seznámeni s principy dotačního programu "Vzdělávejte se!" za výkladu Mgr. Lenky Rušarové a PhDr. Adolfa Tomandla. Mgr. Rušarová dále přiblížila dotační program "ICT v podnicích". Ing. Frehar představil možnosti úspor finančních nákladů a zefektivnění činností ve firmách. Zástupci Úřadu práce v Prostějově přednesli aktuální informace o pracovním trhu. Na závěr setkání proběhla diskuze moderovaná Mgr. Markem.

ggggg