XI. setkání dne 1.6.2011

XI. setkání dne 1.6.2011

Dne 1. června 2011 se uskutečnilo XI. setkání Klubu personalistů tentokrát ve společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s. Tématem setkání byly projekty HR realizované v této společnosti. Jejich prezentace se ujala personální ředitelka Ing. Marika Pilíškova. Představila projekt "Implementace standardu Investors in People" /zavádění moderních nástrojů personalistiky do praxe/. Za tento projekt byly HŽP oceněny Cenou odborné poroty HREA Excellence Award 2010, za zvlášť velký přínos personalistiky do organizace. Dalším projektem je nový kafeteria systém přes webovou aplikaci, kde mají zaměstnanci výběr až z 50-ti benefitů a mohou si je nakupovat z pohodlí domova. Následovala ukázka efektivního hodnocení zaměstnanců firmy každé pololetí a představení dalších zajímavých projektů HR.

ggggg