Výpis z insolvenčního rejstříku na všech kontaktních místech hospodářské komory v rámci projektu CzechPOINT

Od 16. 4. 2009 bude spuštěna nová služba pro podnikatele i občany na pobočkách CzechPOINT. Jedná se o vydávání ověřených výpisů z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy zpřístupněným prostřednictvím projektu CzechPOINT a v současné době je spravován ministerstvem spravedlnosti. Zájemci obdrží ověřený výpis na všech 51 kontaktních místech hospodářské komory, jejichž seznam je ke stažení na www.komora.cz.

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupným registrem. Vydání ověřeného výpisu nebude tedy podmíněno ověřením totožnosti žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku) a podle osobních údajů (fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající). Poplatek za vydání ověřeného výpisu se bude řídit zákonem o správních poplatcích a zavedenými zvyklostmi na ověřovatelských kancelářích hospodářské komory, tzn. žadatel zaplatí 90 Kč za první stranu výpisu, za každou následující pak 50 Kč. Maximální poplatek na ostatních kontaktních místech veřejné správy (vybraných pobočkách České pošty a na obecních úřadech) přitom dle zákona o správních poplatcích může být až 100 Kč za první stranu výpisu, 50 za druhou a každou další.

„Zejména podnikatelé tuto novou službu zajisté uvítají. Díky aktuálnímu rozšíření služby CzechPOINT o výpis z insolvenčního rejstříku dochází k dalšímu zjednodušení a zefektivnění komunikace s úřady. Zároveň tato služba přináší větší komfort pro klienty, kteří již nemusí obcházet několik úřadů, ale mohou obratem obdržet výpis z insolvenčního rejstříku spolu s ostatními dokumenty potřebnými pro podnikání na kterémkoliv kontaktním místě CzechPOINT, včetně těch které se nachází na kontaktních místech hospodářské komory. Dochází tak k dalším finančním úsporám, úspoře času a zrychlení celého procesu,“ říká prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu na rozdíl od dřívějších roztříštěných informací publikovaných v Obchodním věstníku. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Více informací naleznete na http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevence-upadku/insolvencni-rizeni-rejstrik.html.

ggggg