Novinka - rozšíření služeb CzechPoint na OHK v Prostějově

od 1.1.2009 jsme na OHK v Prostějově rozšířili provoz služby - ověřování dokladů – Czech Point. Projekt Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) má zjednodušit občanům přístup ke státu a jeho službám a umožnit jim jednoduchou a efektivní komunikaci s úřady.

Od 1.1.2009 lze u nás získat tyto služby:
- VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY Z REGISTRŮ ŘIDIČŮ
  - na základě novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů.

- VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ - dokáže nahradit několik výpisů (Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů apod.) a prokázání kvalifikace například v případě podání nabídky do veřejné soutěže.

- VÝPIS Z REGISTRU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MA ISOH – Modul Autovraky Informační systém odpadového hospodářství - registrace a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu.

Stávající služby:
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis ze Živnostenského rejstříku
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Rejstříku trestů
- Podání do registru živnostenského podnikání (žádost o založení živnosti)

Ceník:
První stránka ověřeného výstupu z ISVS 90,- Kč.
Druhá a další stránka ověřeného výstupu z ISVS 50,- Kč.
Výpis bodového hodnocení osoby z registru řidiců 60,- Kč.
Vydání výpisu z Rejstříku trestů 50,- Kč /bez ohledu na počet stránek/.
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50,- Kč.

Co potřebujete pro získání výpisu vědět či přinést?
- Výpis z Obchodního a Živnostenského rejstříku – IČ subjektu
- Výpis z Katastru nemovitostí - číslo listu vlastnictví a katastrální území
- Výpis z Rejstříku trestů - platný občanský průkaz, popřípadě úředně ověřená plná moc a to v případě, že o výpis žádá jiná (zmocněná) osoba. Vzor plné moci Vám  na požádání zašlem.
- Podání do  registru živnostenského podnikání - č. občanského průkazu popř. pasu, vyplnění elektronického formuláře
- Výpis z centrálního registru řidičů - platný občanský průkaz, (nepovinně číslo řidičského průkazu či rodné číslo), popřípadě úředně ověřená plná moc a to v případě, že o výpis žádá jiná (zmocněná) osoba
- Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjetku
- Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH - platný občanský průkaz popř. pas, IČ

Adresa úřadu:
Lidická 6 /budova společnosti APO/
796 01  Prostějov

Provozní doba:
Pondělí - čtvrtek   8 – 12 hodin, 13 - 16 hodin
Pátek                    8 – 13 hodin

Klientům je nabízena možnost dohodnutí termínu i mimo tento určený čas.

Ověřené výpisy Vám vydají ochotné pracovnice úřadu bez čekání, v příjemném prostředí, s osobním přístupem ke každému zájemci a navíc s možností využití parkoviště zdarma přímo u budovy kanceláře OHK.

Další nadstandardní službou je vystavení výpisu na základě telefonického nebo emailového požadavku a při jednorázovém větším množství objednaných výpisů, dovoz přímo ke klientovi! NETÝKÁ SE VÝPISU Z REJSTŘÍKU TRESTŮ, BODOVÉHO SYSTÉMU A VÝPISU Z REGISTRU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

ggggg