Znalostmi k prosperitě

Výsledky projetku

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje realizovala v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v programovacím období 2004 - 2006 projekt zaměřený na vzdělávání s názvem Znalostmi k prosperitě. Do tohoto projektu byly jako partneři zapojeny všechny okresní hospodářské komory v Olomouckém kraji.

 

Základní informace o projektu Znalostmi k prosperitě

 

Cíl projektu: Zvýšení znalostí a odborné kvalifikace pracovníků malých a středních podniků na území Olomouckého kraje, zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání v organizacích

 

Období realizace: Září 2005 - prosinec 2006

 

Cílová skupina: Pracovníci malých a středních podniků

 

Aktivity: - oslovení cílových skupin - zmapování potřeb a požadavků - propagace projektu - příprava a realizace vzdělávacích aktivit (odborné semináře, vzdělávací kurzy, e-learningové kurzy, individuální konzultace)

 

Výsledky projektu: Celkem bylo proškoleno (úspěšně absolvovalo) kurzy 400 osob z 233 organizací. Vzdělávání bylo rozděleno do 7 oblastí (výuka PC, výuka jazyků, výuka komunikace, výuka daně, účto právo, výuka bezpečnost, ISO, výuka personalistiky, výuka manažerských dovedností. Celkem se uskutečnilo 47 kurzů.

 

80% ceny kurzů bylo financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. 

Název semináře Termín konání Počet účastníků
Internet a elektronická pošta - nástroje dnešního podnikatele 14.2. - 23.2.2006 4
Kancelářský software a jeho praktické využití 28.2. - 9.3.2006 7
Správcem sítě snadno a rychle 14.3. - 23.3.2006 4
Obchodní angličtina jaro 2006 10
Technická angličtina 7.2. - 17.5.2006 5
Komunikační kurz jaro 2006 12
Daně, účto, právo 4.4. - 21.9.2006 20
ggggg