ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V SOUVISLOSTI S UKRAJINOU

ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V SOUVISLOSTI S UKRAJINOU

Pro období kalendářního roku 2022 budou přijaty následující změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) na podporu dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho obyvatelům ve válečném konfliktu na jeho území.

Níže uvedené změny umožňují daňově uplatnit dary, které byly poskytnuty v roce 2022:
Poplatník daně z příjmů, který je fyzickou osobou, proto může dary, které poskytl za níže uvedených podmínek uplatnit v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období roku 2022.
Poplatník daně z příjmů, který je právnickou osobou, může poskytnuté dary uplatnit v daňovém přiznání v závislosti na svém zdaňovacím období, resp. za období, za které se podává daňové přiznání. Podmínkou je, aby předmětný dar byl poskytnut v kalendářním roce 2022. Například v případě hospodářského roku poplatník, jehož zdaňovací období trvá od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, může v daňovém přiznání za zdaňovací období započaté v roce 2021 uplatnit dary poskytnuté na pomoc Ukrajině např. dne 1. 3. 2022. Dary, které by poskytl na pomoc Ukrajině např. dne 15. 4. 2022 bude moci uplatnit až v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období započaté 1. 4. 2022.
Níže uvedené změny mají zpětnou účinnost, tj. vztahují se i na dary, které poplatník poskytl ještě před účinností zákona, kterým jsou tyto změny upraveny. Jinými slovy dary, které poplatník již poskytl např. 1. 3. 2022 (tedy v době, kdy zákon ještě nenabyl účinnosti) budou moci být daňově uplatněny.

Podrobnosti se dočtete zde: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022_Novela-zakona-o-danich-z-prijmu-v-souvislosti-s-podporou-Ukrajiny_v03.pdf

ggggg