XV. Klub personalistů - Setkání personalistů a zástupců střední škol

XV. Klub personalistů - Setkání personalistů a zástupců střední škol

21.května 2014 se uskutečnilo již XV. Setkání klubu personalistů. S ohledem na hlavní téma – „Představení projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“, se akce účastnili i zástupci středních škol našeho regionu. Projekt je pokračováním úspěšného stejnojmenného projektu, díky kterému navázalo spolupráci na stovky studentů a firem po celé ČR.

Cílem projektu je přiblížit komerční a neziskovou sféru studentům. Studenti získají praxi v oboru, který studují, a firmy příležitost vychovat si nového zaměstnance. Cílovou skupinou jsou žáci posledního ročníku středních škol a studenti posledních 2 semestrů vyšších odborných škol a vysokých škol.

Dalším diskutovaným tématem bylo navázání či rozšíření spolupráce firem a středních škol. Probíraly se nedostatky současných absolventů, jejich nedostatečná jazyková vybavenost, neznalost současných moderních technologií, neznalost firemního prostředí regionu, atp. Byly diskutovány možné kroky ke zlepšení situace. Na setkání byla jako vždy také přizvána ředitelka Úřadu práce v Prostějově, která účastníky setkání seznámila s aktuální situací na trhu práce, s novinkami v aktivní politice zaměstnanosti a s projekty realizovanými v rámci Úřadu práce ČR.
                                   
                Projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje

 

ggggg