Výzvy OP PIK říjen 2016

Výzvy OP PIK říjen 2016Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 výzvy v následujících programech podpory:

Partnerství znalostního transferu – Výzva II
Spolupráce – Klastry – Výzva III
Marketing – Výzva II
Nemovitosti – Výzva II 
Školicí střediska – Výzva II

ICT a sdílené služby
ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center

Prostudování výzvy a dalších souvisejících dokumentů umožní žadateli získat komplexní informace nezbytné ke správnému zpracování žádosti o podporu.
Přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy.
Žádost o podporu bude žadatel podávat pouze prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+.   


Zdroj: www.mpo.cz a www.agentura-api.org

 

ggggg