Výzvy OP PIK listopad 2016

Výzvy OP PIK listopad 2016

Dne 11. 11. 2016 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK výzvy v těchto programech podpory:Potenciál – Výzva III
Technologie – Výzva IV
Technologie – Výzva V (pro začínající podniky)
Smart grids II – Výzva II

Prostudování výzvy a dalších souvisejících dokumentů umožní žadateli získat komplexní informace nezbytné ke správnému zpracování žádosti o podporu.

Přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy.

Žádost o podporu bude žadatel podávat pouze prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+.   

Dne 25. listopadu se v Olomouci uskuteční seminář k aktuálnímu tématu "NOVÉ VYZVY OP PIK".
Registraci je možné učinit e-mailem na adresu: rsk@kr-olomoucky.cz
Pozvánku ke stažení najdete ZDE.

ggggg