Výzva pro předkládání žádostí o udělení značky Haná regionální produkt

Výzva pro předkládání žádostí o udělení značky Haná regionální produkt

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Hanácký venkov, MAS Šternbersko a Asociací regionálních značek

18. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“.

Jste-li výrobce, producent, zemědělec nebo řemeslník z Hané a jste hrdý na místo, kde žijete a pracujete, můžete pro svůj výrobek nebo produkt získat značku „HANÁ regionální produkt®“.

Značka garantuje, že Váš výrobek je:

 • vyroben na území Hané
 • jedinečný a kvalitní
 • šetrný k životnímu prostředí
 • propagaci doma i mimo hranice Hané
 • spolupráci s jinými regiony ČR
 • zařazení do novin „Doma na HANÉ“
 • účast na významných akcích v kraji
 • spoluúčast na národním projektu

Co Vám značka přinese?
Stejně jako každý region v České republice, i region Haná má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho obyvatelům.

Vhodné aktivity - značení je určeno širokému spektru výrobců:

 • Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další.
 • Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další.
 • Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další.

Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 26. 3. do 16. 4. 2018. 
Certifikace výrobků bude probíhat 24. 4. 2018, od 9 hodin v salonku restaurace Záložna v Příkazech.

Místo a způsob podání žádosti o udělení značky: 
Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají v kanceláři MAS Moravská cesta ( obec Náklo 12) a v kancelářích spolupracujících MAS. Žádosti o udělení značky jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení.

Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt ®“, včetně příloh je k dispozici na webové prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Nákle 12, 783 32.


Kontakty pro další informace a konzultace:

Julie Zendulková, tel: 724 111 510, e-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz, 
www.moravska-cesta.cz  (HANÁ regionální produkt)

VÝZVA

ggggg