VÝZVA K MAPOVÁNÍ PROJEKTŮ NA BOJ S COVID-19 NA ÚZEMÍ ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

VÝZVA K MAPOVÁNÍ PROJEKTŮ NA BOJ S COVID-19 NA ÚZEMÍ ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

Řídicí orgány operačních programů, ve spolupráci s Evropskou komisí, provádí realokaci finančních prostředků, jež by měly směřovat do opatření vztahujících se k pandemii COVID-19. Pokud vás napadá jakýkoliv projekt, který může pomoci k zastavení šíření viru nebo řešení jeho následků, prevence apod., neváhejte se na nás obrátit. ITI Olomoucké aglomerace se následně s ministerstvy pokusí zajistit na potřebné projekty dotační prostředky.

Typově se jedná o projekty, které směřují například do oblasti zdravotní péče, telemedicíny, vzdělávání a e-learningu, podpora nejmenších, malých a středních podniků, projekty v oblasti sběru nebezpečného zdravotnického odpadu atd.

Projektové záměry může subjekt vyplnit na následujícím odkazu: https://1url.cz/dzoWJ

Dopis primátora Miroslava Žbánka - ZDE
Na tomto odkazu najdete aktualitu z webových stránek.

Kontaktními osobami jsou: 

Bc. Ondřej Lakomý (soukromý sektor), mobil: 721 740 460, e-mail: ondrej.lakomy@olomouc.eu 
Bc. Petr Kolář (veřejný sektor), mobil:731 695 760, e-mail: petr.kolar@olomouc.eu

ggggg