VII. setkání Klubu personalistů

VII. setkání Klubu personalistů

Dne 1. října 2008 se uskutečnilo VII. setkání Klubu personalistů v prostorách společnosti WISCONSIN Engineering CZ s. r. o. Výrobní halou nás provedl vedoucí personálního oddělení pan Zdeněk Hájek, který nás seznámil nejen s výrobním procesem a programem, ale také s historií společnosti.

Po prohlídce následovala prezentace ředitelky OHK k podanému projektu s celokrajnou působností Podpora technických profesí – kariérní poradenství pro základní školy. Uvedla možnosti zapojení prostějovských firem do projektu.

S aktuálním stavem na Úřadu práce v Prostějově seznámila přítomné Ing. Věra Crhanová – vedoucí oddělení trhu práce. Dále také uvedla zajímavé informace k připravovaným zeleným kartám a k nabízeným službám Eures /Evropské služby zaměstnanosti/. Jde o mezinárodní síť, jejímž cílem je usnadnit volný pohyb pracovních sil. Účastníci obdrželi pozvánky na mezinárodní veletrh pracovních příležitostí Job fair, který se uskuteční 7.-9.10.2008 na Výstavišti v Brně. Ing. Crhanová také upozornila na novou nabídku ÚP, která se týká provádění rekvalifikací na základě konkrétních požadavků firem. Služba je pro zaměstnavatele prováděna zdarma.

Na závěr proběhla výměna zkušeností se získáváním, náborem a rekvalifikacemi dělnických profesí.

ggggg