VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE

VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE


V tomto roce dojde k výrazným změnám v pracovním právu, a to jednak z důvodu transpozice dvou směrnic EU, ale rovněž i z důvodu digitalizace a elektronizace komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V rámci tohoto praktického semináře Vás podrobně seznámíme se zněním navržené novelizace.

Součástí semináře budou modelové situace, praktická doporučení i odpovědi na Vaše otázky.


Seminář je určen
pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, personálním ředitelům, manažerům a firemním právníkům, dále vedoucím zaměstnancům a další odborné veřejnosti.

Termín: 
9. června 2023 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek, příp. přednáškový sál/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Program:

 • Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů
 • Požadavky transponovaných Směrnic EP
 • Informační povinnost zaměstnavatele o pracovních podmínkách
 • Právo na úpravu pracovních podmínek při péči o jiné osoby
 • Řešení osobních překážek v práci
 • Skloubení péče a výkonu práce
 • Flexibilní rozvrhování pracovní doby
 • Práce na dálku, homeworking, včetně úhrady nákladů práce na dálku u dohod
 • Elektronické sjednávání smluv se zaměstnancem
 • Elektronické doručování písemností
 • Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr
 • Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod
 • Další legislativní novinky v pracovním právu
 • Řešení modelových situací z praxe
 • Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy

Účastnický poplatek:

Členové OHK v Prostějově           2 200,- Kč vč. DPH  /1 818,- bez DPH/

Ostatní                                          2 700,- Kč vč. DPH  /2 231,- bez DPH/
OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.


Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,
nejpozději do 6. června 2023 na e-mail ohkpv@ohkpv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg